MÖTEN


Jag följde med min fader
med häst och kärra
på väg till staden
eller till nästa socken,
I skritt mest gick färden
genom skog, mellan gårdar –
allt märkligt hann ses,
allt sevärt beaktas,
och alla som möttes,
om kända eller okända
beskärde varandra
en nick såsom hälsning,
en välvillig gärd,
ty så var det sed att
mötande möta.Joel Rundt, Österbottniska Posten januari1960.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Skickar Rundts dikt Möten. Jag tycker den passar bra en sån här grå söndag då man kan se hästekipaget sakta ta sig från Kovjoki till stan. Har inte kollat om den finns redan på vyerna. I alla fall har jag tagit den från ÖP jan. 1960.

.
(Inf. 2010-12-19, rev. 2010-12-19 .)