[Påskdikt]


Vårljust landskap med smältande snö,
gråa åkrar i sol och tö,
anande, väntande odlarens frö —

älvens frigjorda, vårstarka brus,
eldar i skymmande påsknattsljus,
högtid och andakt i åldrigt Guds hus —

helgdag och fred över hembygdens jord,
påskliljors sken över dukade bord,
väckande tankar och värmande ord —

allt som själar och hjärtan berör,
värt att minnas och tacka för.Joel Rundt (1954) i Juthbackas gästbok.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.Påskbrasa på Brännan lördagen den 11 april 2009.
Påskbrasa på Brännan lördagen den 11 april 2009.
Foto: Lars Pensar.


Läs mer:
Fler dikter av Rundt.
(Inf. 2009-04-15.)