Bäcken

Låt oss gå ut på upptäcktsfärd 
och följa en bäck, 
från dess utlopp, 
— se hur den buktande 
banat sig väg genom ängar, 
trevat sig fram genom skogar, 
vilat sig stundom i myrar 
— tills vi når fram till dess ursprung, 
kanske en liten göl 
eller ett träsk, som bortglömt, 
sällan funnet 
speglar högsommarhimlen. 


Joel Rundt (1934) Höst-andante.