Byggnadsplan

De byggde sina hus där utrymme fanns,
oenhetligt och utan plan.
Allt bildade enhet dock till slut,
husen stodo just där de skulle stå
allt låg bekvämt till och var lätt att nå.
Brunnsgrävarn visste var vattenådern fanns,
trädgårdslanden buro sin enkla blomster krans.


Joel Rundt (1934) Höst-andante.