Vi behöva träd

Vi behöva träd att vila under och träd som 
skydda oss. 
Träd för lövsus och för fåglar. 
Vi behöva lugna ord, fasta ord, men stilla, 
goda, 
blommor, som samla doft och värme 
och pryda ängarna och skänka trevnad 
omkring våra hus.


Joel Rundt (1934) Höst-andante.