Floden

Breda flod, som aldrig vilar,
outgrundligt, djupt ditt vatten
under dunkla valven ilar,
mörkt och skrämmande i natten.

Broar, verk av människohänder,
sammanbinda dina stränder,
kajer kuva dina vågor.

Gröna trän och gula lågor,
som den dunkla kvällen tänder,
se i dig som stumma frågor.
Städer blomma vid din sida.
Du skall ständigt framåt glida.

Vandrarn dröjer vid ditt flöde,
blickar tankfullt i din bölja,
ser i den sitt eget öde
att en evig oro följa.


Joel Rundt (1924) Kväll vid floden.


Läs mer:
Dikten framfördes vid Kollation för D:r Elisabet Backman och professor Wold. Backman.
Mer poesi av Rundt.
(Inf. 2007-12-12, rev. 2007-12-12.)