Valborgsrunda -94

När husmor på solverandan sig satt
att skala potatis till kvällen
då klär sig husfar i löparhatt
och packar in vinterfällen.
Nu ska allt gammalt damm joggas bort,
idag ska han springa in våren!
Sommaren kommer ju inom kort,
redan kan man upptäcka spåren!


Vägen är torr ner till Andra sjön
solen värmer och smeker
åkrar och ängar är fria från snö
och i dikena småfisken leker.
Bladknoppar börjar synas igen
saven stiger i björkarnas stammar
återvänt har stor- och småspoven
och Bonäs-tackorna åter små lamm har.


Lärkan drillar högt uppe i skyn.
Över Bonskogsvägen flyger
vårens första fjäril — en välkommen syn!
och vid skogsbrynet brunsprängd hare smyger.
Åkrarna vid Jutas väntande står
att smaka gödseln från hopen
Och isfri älven mot friheten går
lockad av havsvinden och måsropen.

Vid gårdarna på vägen in mot stan
folk flitigt sina tomter räfsar
och några bara njuter av den solvarma dan,
hästarna dåsar och hundarna gläfsar
Nästan lika folktomt som i "Domarstad"
är torget. Och längs älvens stränder
ingen idag ännu håller parad
bara några små, vårglada änder.


Vid åldringshemmet halvstångsflaggar man för nyrest kors,
vilken vacker dag att bäras ut till graven! —
såsom kraftverkets brusande, skummande fors
rinna ut och upplösas i haven ...
Tankarna går till trädgård och nattvist,
till gripande TV-scener,
"Domarstadsälven" badande i sol
och historielärarn som mobbad och allen är.


"Domarstadsskolan" är nu tyst och lugn,
vila får intriger och ränker
Idag grillas fiskar i lärarnas ugn,
på helt annat än skolgång man tänker.
Gamla trädgårdsmästarn är nu pensionär,
inga blommor vid hans hus ses pråla.
Förmodligen årstidens fel dock det är —
än blåser vindarna kalla och snåla.


Också Bådasvängen har nu torkat upp,
nästan dammfärdigt ligger gamla gruset.
vid stall Åminne, på älven guppar måsarna i grupp
och speglar sig i solglittret och ljuset.
En ensam skogsarbetare, badande i svett
dikesrenarna från buskar befriar.
Just där han står är det faktiskt ganska hett,
jag kan tänka mig att hjälmen klibbar och kliar.


Två av Bådastallets hästar med jockeys är på språng,
de andra står och betar i hagen.
Bådaskogen fylls av bofinkarnas sång
och vid stranden är sjöfåglarna i tagen
Nästan alla villor har nu fått kärt besök
liksom under tidigare åren,
det fejas på tomter, det pysslas i kök,
vid Andra sjön vill man sjunga in våren.


Isarna har gått och några båtar ren
surrande mot skären ut sig söker
Det doftar gott av virke från skogsavverkningen
och av fisken som grannen till kvällen röker.
Efter bastubad och städning ställer vi till fest
med mat och dryck och vårens glada sånger.
Välkommen hit att fira, med värdfolk och med gäst,
Vapp-aftonen, som härligt glad och lång är!

Andra sjön 2.5.94Håkan Streng. Publicerad i Nykarleby din sommarstad, 1994.


Domarstad hänför sig till Småstadsberättelser som spelades in i Nykarleby sommaren 1994.
(Inf. 2004-10-05.)