En ny, vacker visa om
Nykarleby Frivilliga Brandkårs
utfärd till Jakobstad

Mel: ur »Kronofogdarne»

 

 

»Hur det annars tillgick vid dessa våra trevliga utfärder kan kanske närslutna skildring på vers, författad av mig och sjungen med stor hänförelse närmare åskådliggöra, varför den här »från minnenas film« må offentliggöras även för »de civila«. Annars såldes detta opusculum bland kårmedlemmarna till förmån för brandkårshusets byggnadsfond. Visan blev så populär, att det berättades, att en tredje av stadens mästare ännu på sin sjukbädd gnolade denna «sin älsklingssång.»»

Wichmann, V.K.E. (1933) Hågkomster från min Nykarleby-tid 1883—1916.


Nästa kapitel: Ofärdsårens begynnelse och ingrepp. Min överflyttning till Sverge.

 

1.
Godt folk, för dem som lyssna vill,
En visa jag nu kväda vill
Om våra brandkårister,
     Alltväl!
Ursäkten visans brister.
Ni förstår mig väl? —

14.
Till tull'n vi gå i stolt parad
»Med kroppen prydd och själen glad
med trumma, horn och fanor,
     Alltväl,
Och folk i långa banor,
Ni förstår mig väl.
27.
Vår chef med rynkat ögonbryn,
Han står och ser en gräslig syn,
Hur till och med rekryter,
     Min själ —
Envar sig snapsen snyter.
Ni förstår det väl?
2.
När sommarn om på många vis
I plikttrohet och exercis
Vår kår sig hedrat hade,
     Alltväl,
En afton chefen sade:
Ni förstår mig väl?»
15
För vinden vaja fanorna,
I solen blixtra kaskarna,
Av hästtrav trakten dånar.
     Alltväl,
Var bonde sig förvånar.
Ni förstår mig väl!
28.
Nog hörs det ock kring trakten snart
Att festen börjat »taga fart».
Och här och där ses sluskar
     Alltväl,
Ren krypa kring i buskar.
Ni förstår mig väl!
3.
»Belöning bör Ni, gossar, få
Och därför vill jag föreslå,
I Jakobstad vi festa,
     Alltväl,
Dess brandkårister gästa.
Ni förstår mig väl?
16.
Och barn och gummor här och där
De sätta av i pinkarriär:
»Här kommer krigsarmejan,
     Min själ,
Nu gäller det skallmejan».
Vi förstå dem väl.
29.
Till uppbrott ger det ordres då
Sin trumma vilt hörs Finström slå,
De chefer grant orera —
     Alltväl
De kårer salutera.
Ni förstår mig väl!
4.
Vi kläda oss i uniform,
Och taga Jakobstad med storm.
Med skjorta, skärp och stöflar,
     Alltväl,
Och kask — för tusan böflar!
Ni förstår mig väl?!! —»
17.
På Sundbyn rastar hurtig tropp.
Musiken genast spelar opp.
En del av kåren dansar.
     Alltväl,
En del från damm sig ansar.
Ni förstår mig väl.
30.
Så under spel och hurrarop
Marscherar av vår raska hop —
De hästar benen röra.
     Alltväl
Vi ut ur staden köra.
Ni förstår mig väl!
5.
Strax alle man vi tyckte då,
Att det var riktigt hittat på:
»Till Jakobstad vi fara,
     Alltväl,
Vår hela muntra skara,
Ja, varenda själ!»
18.
Så komma vi till Jakobstad,
Med kroppen prydd och själen glad.
På trumman Finström dundrar
     Alltväl,
Och Jakobstad beundrar.
Ni förstår mig väl.
31.
Till »Sundby, gossar!» — chefen sad'
Där lovar jag Er dans så glad.
Strax Ahlstedt bud skall föra!
     Alltväl.
Som Jehu ska ni köra!»
Ni förstår mig väl!
6.
En trupp på åttatio man,
Jag tycker att det duga kan,
Som aldrig modet fäller,
     Alltväl,
Sig strax i ordning ställer.
Ni förstår mig väl!
19.
Vid tulln den Jakobstadska kår,
I väntan på oss uppställd står,
De chefer salutera,
     Alltväl,
Varann' complimentera,
Ni förstår mig väl!
32.
Flux Ahlstedt av i karriär
Till Sundby, väcker alla där:
»Stig opp och städa salen
     Alltväl
Till den stora brandkårsbalen,
Ni förstår mig väl!»
7.
Till först vi ville pröva på
Vår nya »Ruff » på böljan blå.
Men Bore blev så bister.
     Min själ,
Den dan mot brandkårister.
Ni förstår mig väl?
20.
I marsch vi sätta oss igen
Väl omtrent hundra tretti män,
Kapellen turvis spela,
     Alltväl,
Varandra salutera
Ni förstår mig väl!
33.
»Ack, kära herre, ej det går —
Vår övra våning ej består.
Dess tiljor svikta alla
     Min själ —
Och oss i skallen falla
Ni forstår det väl!
8.
Strax mången pappa grubblar på
Och mången mamma suckar så
»I storm på sjön att fara.
     Min själ,
Det kan man ej försvara,
Ni förstår oss väl!»
21.
Vi taga verkligt stan med storm.
Oj, oj så vacker uniform!
Och sen, d'ä huvudsumman,
     Alltväl,
Aj jemine, hör trumman!
Ni förstår mig väl.
34.
»Åh strunt! Ni stöttar här och där,
Och jag betalar ert besvär.
Jag köper hela salen
     Alltväl
Till stora brandkårsbalen.
Ni förstår mig väl».
9.
Ty blåser nordan opp till storm,
Ajöss med kask och uniform,
Och alla gossar rara,
     Farväl,
Som skola stan bevara,
Ni förstår oss väl?»
22.
Så spelas det, marscheras det,
Och hjärtandes, vad det är hett —
Från himlen solen flammar,
     Alltväl,
Och vad den vägen dammar —
Ni förstår mig väl.
35.
Och som den stränge mästarn bjöd,
Var bonde uppå fläcken löd.
Var tös kröp bums ur fällen
     Alltväl,
Och pannan ställs på hällen.
Ni förstår mig väl! —
10.
»Till lilla Ekroth strax vi gå.
Hän skall vår bön nog lyssna på
Hos cheferna de andra,
     Med skäl
Sjöresan skall han klandra,
Han förstår oss väl!»
23.
Men raskt det bär i sol och damm:
Den vägen till Alheda fram.
Vad folk och fä, o, himmel —
     Vad glam,
Och skrik och stoj och vimmel.
Ni förstår mig väl.
36.
På Sundby blev, min själ, det glatt
Med dans och kafferep den natt.
Till sist vid hanegället,
     Alltväl —
Vi bryta opp från stället,
Ni förstår mig väl.
11.
Vår raska chef för släckningen,
Gav ock dem den handräkningen
Han lika bra marscherar.
     Alltväl,
Som raskt han kommenderar.
Ni förstår mig väl.
24.
Där firas nu den brandkårsfest,
Envar av oss är hedersgäst.
De Jakobstads kamrater
     Alltväl
De visa sina dater.
Ni förstår mig väl.
37.
Och skymta sen vid månens sken
Nykarleby i fjärran ren.
När hem vi trötta hunno,
     Alltväl,
I säng vi strax försvunno.
Ni förstår mig väl.
12.
Och både manskap och befäl,
Beslöto efter litet gräl,
Till häst i stället fara,
     Alltväl,
Förutom pojkars skara,
Ni förstår mig väl!
25.
Och deras artighet var stor,
Ja nästan alltför stor, jag tror,
Det tror jag alla göra —
     Alltväl,
När de få saken höra —
Ni förstår mig väl!
38.
Där drömde vi ännu en gång
Om allt, som skildrats här i sång,
Om våra brandkårister,
     Alltväl,
Ursäkten visans brister!
Nu gott folk, farväl!
13.
Befälet efter stånd och rang
Placerar sig i Olsons vagn,
Vi andra, sjuttiofyra
     Alltväl,
Kameler åt oss hyra.
Ni förstår mig väl!
Till sidans början.
26.
En var av oss blev brydd och flat
Vi bjöds på supen, öl och mat.
Det sista ej att klandra.
     Alltväl.
Men desto mer det andra.
Ni förstår mig väl!
Till sidans början.