Fly aldrig bort ifrån din barndomsminnen!

Det bästa här i lifvet, det är dock minnets skatt
Den högsta tjusning för ett ädelt sinne.
Då i sin barndoms eden oskyldig än man satt
Och lekte med ljusalferne där inne.
Ännu när lifvet pröfvar oss med sin hårda lek,
För hvarje fröjd vi mistat, för hvarje hopp som svek,
Oss tröstar samma rena ljufva minne.


Säg, mins du än din moder och hännes ljufva sång
Om näcken, som guldharpa slår i kvällen,
Då väna älfvor tråda sin dans vid stjärnors gång
Och dvärgar hamra guld och sölf i fjällen.
Den diktens ljusa drömvärld, där blott ljusalfer bo.
Det var din barndoms himmel och hänne svor du tro.
Hvi längtar du dit bort till främlings tjällen?


Säg minns du än din fader, han täljt dig stolt ihåg
Om hjälteskuggor, som gå kring i kvällen?
Hur' gyll'ne drakskepp buro dem bort på blodig våg
Till söderns rika land och underställen.
Den sagans rika fornvärld dig lärde kraft och tro,
Hvi vill du då ej mera bland hjälteminnen bo,
Hvi trår du bort till trollens lif i fjällen?


Föraktligt bort du kastar hvad fordom gjort din fröjd,
Din faders sägn, din moders sång du glömmer,
Men i en annans drömvärld, där finner du dig nöjd,
Din egen som en främmande fördömer.
Ett annat språk du lär dig, en annans sinne tar,
Men vet, förmätne, minnet från din barndoms dar,
Det lefver, fast en stund det skygt sig gömmer.


Engång det ännu vaknar, då lär du ångerns tal:
Hvi flydde du ifrån din barndomsminnen?
Det bästa, som du ägde, din känsla höll du fal,
Lät främmande förblända dina sinnen,
Vänd om du vilsne pilgrim till eget språk och sång,
Och strid för dem, dem älska din hela lefnad lång!
Fly aldrig mer bort från din barndoms minnen!Gånge Rolf.


Ur Valan, album utgifvet af Svenske österbottningar, Helsingfors 1881.
Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2004-01-02.)