Lystringssång för Nykarleby
frivilliga brandkår

Framåt kamrater, skyndom att skydda
hotade hemmen mot eld och mot brand!
Rikaste gård och den armaste hydda,
alla har rätt till vår hjälpande hand.
Redligt vi kämpa, lågorna dämpa.
När den står fredad vår hembygd igen,
marschen skall klinga, glädje att bringa.
Hurra, kamrater och modige män!

Fladdra nu fritt, vår fredliga fana,
odlingens, hemfridens ädla standar!
Männen och ynglingar kring dig att mana
hasta till eget och andras försvar!
Offrande sinne, städs hos oss brinne!
Och om ej ryktet med ropande röst
prisar vår ära, vittne skall bära
samvetets stämma därom i vårt bröst!V.K.E. Wickman (1894?).


Läs mer:
Brandkåren i kapitlet Fakta.