Majniemi 8. aug. 1897

Ett sommarhem, ett tomtebo
för barnafröjd och åldersro
förgånget ren i tidens ström,
uppståndet som en ungdomsdröm
och åter rest på Alörns strand
av unge söner till vårt land.


Här tystna dagens storm och strid
i morgondagg och aftonfrid.
Här bor ett älskat minne blott
av liv som flytt, av tid som gått.
dröj vandrare, eho du är,
var lugn, var god, var lycklig här!Zacharias Topelius.

Dikten är skriven sommaren när Z. T. för sista gången besökte sommarstugan Majniemi.
Eho betyder "vem helst som".