Gamla året till det nya

Ett sandkorn droppade ned ur världens timglas
ett flarn dök spårlöst under i oceanen,
ett fingersmått vardt fylldt med oändlighet,
och mänskan hisnade öfver måttets storhet.

Då seglade tankens sjöman ut på fjärden
af strandlöst haf och såg myriader världar,
som böljor glittrande, höjas, sjunka ned
i det omätliga, där hans båt förliser.

Och tidens örn kom kretsande genom rymden
och såg en liten punkt i den ljusblå etern;
där slog han ned och lade sitt ägg i snön,
och däraf föddes seklernas yngsta spenbarn.

Vi voro många sådana. Ingen räknar
vårt tal i siffror. Ingen ännu har mätit
de cirkelbågar jorden i alltet skref,
allenast Han, kring hvilken världarna rulla.Zacharias Topelius (1867).