Familjevers

Upplys i kväll vart lyckligt hus,
var övergiven hydda;
låt Herren Kristus, världens ljus,
dem glädja och beskydda.
Strö ut välsignelse och hägn,
som morgondagg och särlaregn
från somrar, länge flydda.

Sök upp ett litet ringa hem
därborta bland de många,
du minns det nog, du vet nog vem
fast dina fjät bli långa.
Säg våra där, att denna kväll
vi bytte gärna Alpens fjäll
mot stugan där, den trånga.

Här sjunga vi på fjärran strand
Guds lov med ovan tunga;
hur skönt med folk och fosterland
få all hans nåd besjunga!
Men Herrens är den vida jord,
han bor i söder, bor i nord,
bland gamla och bland unga.

Så, goda ängel, bedja vi
dig, som vill alla fägna:
gå ej det lilla hem förbi,
där vi ha våra egna!
Låt Jesus bo hos dem alltid
i barnafröjd och hjärtefrid
och jul och nyår hägna!... på fjärran strand
Julafton 2009 vid Andrasjön.
Foto: Elisabet Sund.


Zacharias Topelius.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Fler juldikter och -visor.
(Inf. 2010-12-10, publ. 2010-12-10, rev. 2011-01-03 .)