”Hafvet sofver”


Hafvet sofver. Evigheten strålar
Stum, högtidlig på jordens sorg,
Och det tysta, mörka djupet målar
Nya riken i nattens borg.
Gunga mellan tvenne verldar, du min
                                             båt!
O, hvar skall du hamna på din
                                       långa stråt?
Hvar, o hvar är ditt lugna bo?
Långt, långt i fjerran är mitt
                        Hjertas ro.

        _______________

        Alön, 17 Aug. 1853


Zacharias Topelius,
Lars Pensar tillhandahöll. Original i Riksarkivet.


Läs mer:
Dikten ger associationer till Var är vägens mål av Ernst V. Knape.
Mer poesi av Topelius.
(Inf. 2009-08-19, rev. 2009-08-19.)