De heligas kronor

Jag ser från läktarn den fyllda kyrkan,
där tusen andar i mänskohamn
med samma böner och samma dyrkan
tillbedja Herrens, den Högstes namn.

Den sköna orgeln Guds ära sjunger,
och psalmen ljuder så andaktsfull.
Guds ord det faller i själens hunger
som arlaregn öfver åkermull.

Hur många, Herre, hur få kanhända
af dessa tusen odödlige,
som sina böner till dig uppsända,
skall du en gång i din himmel se?

Ack, många skola förinnan kvällen
med världens vindar fly bort från dig.
Ditt ord skall falla på hårda hällen,
på trampad väg och på törnestig.


Zacharias Topelius, Sånger III.