Vid invigning af en begravningsplats

Jorden oss alla skall en gång församla,
oss, som här än i dödens skugga famla,
fattiga, rika, unga med de gamla;
     Herren den helge!


Fader i himlen, som oss skapat alla,
stoft är vår hydda, skall till stoft ock falla.
Din är all jorden; vi din frid nedkalla
     till våra grafvar.


Gif dem din ro, som, släkte efter släkte,
varda med jord i dessa grafvar täckte;
Kristus, Guds Son, som dödens kedjor bräckte,
     skall dem uppväcka.


Tröste oss han, som kan all synd förlåta.
Helige And' hugsvala dem som gråta!
Gif oss den tro, som kan oss evigt båta;
     för oss till lifvet!Zacharias Topelius.