Ur „Nordiska tavlor“.


   Julnatten.

Kör:

Nu börjar den snöiga stormen sin färd
kring dalar och fjäll uti norden,
och brasan hon fladdrar i flammande härd,
och ljusen de brinna på borden.
Ty julen är kommen, den älskade gäst.
han kom ifrån himmelen neder;
don fattige reder sin stuga till fest
och halmen på tiljorna breder.
Guldlockiga små
så väntande stå
och klockorna ringa,
och bjällrorna gå.
O juletid!
O barndomstid uti norden!


Stjärngossar:
 

 
  a)Vi sutto i mörkret, förtyngda av kval,
vi suckade sorgsna och tunga:
när låter du, Herre, i skuggornas dal
ditt anletes härlighet ljunga?
 
 
b)

Och Herren, han sände sin eviga skatt,
han sände oss hoppet i nöden;
ty ljuset är fött i den mörkaste natt,
och livet har uppstått ur döden.
 Hela bilden.


c)


Vi sågo det gry
i Betlehems sky,
vi tända vår stjärna
för städer och by.
O juletid!
O barndomsfrid uti norden!


Kör:

Nu bygger den frostiga vinter sin bro
på sjöarnas blånande vatten:
den frustande fåle med klingande sko,
han ilar till kyrkan i natten.
Långt lin vill han åka, det bästa i byn,
och ungmön hon rodnar vid färden,
och stormarna vina vid himmelens bryn
och isarna braka på fjärden.
Men strålande skön
i psalmer och bön
står kyrkan därborta
på kullen vid sjön.
O juletid!
O barndomsfrid uti norden!... i Betlehems sky, vi tända vår stjärna ...Rainer Johnssons och Mats Engströms stångstjärnor på Färgaregatan


Zacharias Topelius (1859) Sånger II.
Lars Pensar tillhandahöll och fotogarferade i december 2010.


Läs mer:
Fler juldikter och -visor.
Dikten omnämnd i Topeliusjul.
När jag sökte sidor att länka från med orden ”Nu börjar den snöiga stormen sin” blev det tre resultat. Det ovan samt märkligt nog två andra Topelius-sidor:
- Zacharias Topelius dagbok för november 1835.
- I gröna björkens skugga. Med Topelius på Kuddnäs och i Nykarleby.
(Inf. 2010-12-20, rev. 2010-12-27 .)