Sjung, sjung, brusande våg


Sjung, sjung, brusande våg, visorna dina vet jag!
Sjung, sjung, fågel i skog, drillarna kan jag nog!
Sjung, sjung, blomster i vind, sucka sen aldrig mera!
Sjung, sjung, mitt hjärta, du! klaga ej mera nu!
Sjung, sjung, brusande våg, visorna dina vet jag!
Sjung, sjung, fågel i skog, drillarna kan jag nog.


Zacharias Topelius ().
Tonsättning August Söderman 1934.
(Inf. 2018-09-23.)