Till Emma

O vor' jag ett minne — och bands ej af tid,
och finge beständigt dig följa;
och finge begjuta din lefnad med frid,
din graf med välsignelser hölja;
och gömma ditt lif i min vårdande famn
och lära en värld att ditt älskade namn
med tårar af kärlek beskölja!

O vor' jag en tanke — och bands ej af rum,
och fing' i ditt hjärta mig dölja;
och finge dig leda, där stigen är skum,
och, där hon är slipprig, dig följa;
och lysa din väg genom skuggornas land
till sällhetens evigt förklarade strand
öfver tidernas brusande bölja!

November.Zacharias Topelius, Sånger (1839.


Läs mer:
Dikten nämns i Flickan från Kahra av Arne Törnudd.