Kungsådern

av

Leo Ågren

Eftersom Hunger i skördetid var en så förträfflig bok, fort-
satte jag med denna som gick som följetong april–juni 2004.
Kapitelnumrering och -rubriker tillagda.


Innehåll
Baksidestext 
  1. Slåttern 5
  2. Olof Gersson 14
  3. Ett stockdygn 19
  4. Körkfoltji 25
  5. Hemkomsten 30
  6. Nattfrieriet 34
  7. Lieslipningen 38
  8. Uppgörelsen 42
  9. Dagen efter 48
10. Spass-Matts 54
11. Nybyggaren 63
12. Såningsmannen68
13. Slut på friheten 72
14. Andra resan 81
15. Resignation 84
16. Afton 88
17. Uppbådet 94
18. Festmåltiden105
19. Försoning108
20. Avmarsch 112
21. Framkomst 121
22. Getsemane129
23. Upptakten133
24. Slutet 143Leo Ågren
 (1957) Kungsådern.


Läs mer:
Kungsådern i En man gick genom stormen. Leo Ågrens liv och diktning av Gösta Ågren.