K U N G S Å D E R N

utgör första delen i en planerad historisk romantrilogi. Handlingen utspelas i Österbotten under början av 1700-talet och slutar med en färgstark skildring av slaget vid Kyro. Huvudpersonen i boken är drängen Olof Gersson. Det är han som företräder de fattiga och rättslösa, som får betala sin frihetslängtan dyrt.

Den yttre handlingen är koncentrerad och knapp och hans stil är fast och klar. Episk vingbredd förenas med genuint dramatisk gestaltningskraft. Denna bok är utan tvivel Leo Ågrens hittills märkligaste.

ERIK GAMBY skriver i UPPSALA NYA TIDNING om den föregående romanen MOTSOLS: »Genom sitt stora register och sin klara behärskade stil utgör Leo Ågren den största talang som på många år har framträtt inom den finlandssvenska litteraturen, och han uthärdar jämförelse också med de bästa av de unga prosaister som framträtt på rikssvenskt område.»

 

SÖDERSTRÖM & C:o FÖRLAGSAKTIEBOLAG


Leo Ågren (1957) Kungsådern.