[7. Lieslipningen]


Olof och Marja-Lena slipade liar i den tidiga morgonen. Den grå, mossbelupna slipställningen gnällde och knarrade ängsligt, när Marja-Lena med starka ungflicksarmar snurrade vevstången runt. Det är ett kinkigt arbete att slipa en lie. Det gäller att hålla tungan rätt i mun. Men denna morgon brydde sig Olof inte mycket om den saken. Just nu gav han höga fan i om Simons liar tuggade eller skar.

Och efter en stund sa han: — Vi vilar ett slag nu Marja. Från i da komber int e att ha findist en latare dräng än ja i dehär gåln. Ja ska no ha tid att ga i körkon järett.

Marja-Lena tittade fundersamt på honom. — Olof, tu har väl int mist humöre? Vann vi än arbeitar å åt vem vi än tjänar, så tror ja alder nan människo ha teji skada å arbeiti. Int får vi e na bätter ställt fast vi latar oss. Int ä he väl arbeiti vi ska kämp mot.

Olof sa tonlöst: — Tu veit no att ja int ä lat. Ja tycker om att arbeit, men ja tycker ill om Simon.

— Har du svårt me ryddjin än?

— He svider i humöri meir än i ryddjin.

— Gör int na förhastat — Olof. Ja veit att du har e svårt, men — — —

Hon tystnade. Vad tjänade det till att framhålla det hopplösa i deras ställning. Deras träldom, deras rättslöshet.

Olof sa: — Men he kan komma en tokoan da, tå en kar int länger bryr se om, ifall an har tie kungar å hundra länsmän emot se.

— Vi sätter i gång igen, sa Marja-Lena. Slut grubbel nu! Hon hade inte märkt gamle tolvman som kom stötande längs gårdstrådan. Men Olof såg honom, och eftersom han gjorde det blev han sittande i sitt heta trots.

— Har ni lian färdi?

— Nej.

— Varför gar int slipstein tå?

— Säj he.

— Varför ä du stor i käftan, Olof?

— Ja he passar int för en dräng — men en tolvman han får häv ur se va som helst han. — Olof hettade upp sig, han var alldeles ur led i dag. — Ga in å ligg i båssbäntjin din tu.

Nämndeman Pål Pålsson började småningom darra i hela kroppen av vrede. Den knotiga, skrumpna handen klämde till om käppen. Orden stockade sig i halsen för ilskans skull.

— Ja — ja — ja ska ge de fe båssi — satans horbatting — — —

Käppen höjdes till ett väldigt slag, men i samma ögonblick kände nämndemannen hur vapnet som av en naturkraft vreds ur hans hand. Olof vägde påken i handen en stund, så slungade han iväg den långt nedåt stycket.

— Va — va — — —

— In, sa Olof hett. In, festar du int att läta me vara i fred i da. Festar du int att ja int tar emot na i da. In me de!

Simon stod och betraktade bråket genom dörrgluggen. Han reser borst, drängen, tänkte han, jaså. Simon måste i alla fall beundra kastet. Farbror skulle få leta efter den käppen. Han hade nog flere dagars göra säkrat. Simon log. Men så blev han med ens allvarlig. Det var något oerhört som skett. Nämndemannen var ju i alla fall husbonden här. Var tjänstehjonen lata och uppstudsiga, så hade han oåterkallelig rätt att rappa till dem. Och nu var det Simons plikt att ge Olof en tillrättavisning. Men han kände sig ganska ovillig till det göromålet. Nämndemannen kom in med rasande fart — trots att han inte hade någon käpp att stödja sig på. — Han yttrade inte ett ord, försvann bara in i sin gavelkammare och där blev han. Simon såg att hans ansikte var alldeles vitt. Ja, Simon måste nog gå ut nu och Men han blev i alla fall tveksamt stående. Visst måste han lära sig veta hut, den där Olof. Men han var vådligt stark.

Därute hade slipningen åter begynt. Marja-Lena drog och Olof tryckte lieeggen så hårt mot slipstenen som om han velat spräcka den.

— Liti lättare, Olof, ja orkar int.

Olof lättade trycket. — lnt får en utleva, utsupian gubb slå me. — Och liksom ett löfte inför den våtblanka, snurrande slipstenen tillade han med lägre röst: — lnt nan får slå me meir.

Marja-Lena kunde inte fatta den förtvivlan, det hat och all den hopplöshet som fyllde hans sinne. Marja-Lena hade det lättare än han. Kanske var hon en bättre tjänarnatur, kanske såg hon inte så klart som han hela deras belägenhet. Kanske fattade hon inte hela styrkan av den uppflammande kärleken hos mannen bredvid. Kanske fanns det något hos Olof som varken han eller hon visste om.


 

Leo Ågren (1957) Kungsådern.


Nästa kapitel: 8. Uppgörelsen.
(Inf. 2004-04-28.)