S V E N S K A  L I T T E R A T U R S Ä L L S K A P E T  I  F I N L A N D
   ———————————————————————————————
F O L K L I V S S T U D I E R  V I I I

 

SOCKLOTS

BYRÄTTS PROTOKOLL

1751—1761

UTGIVNA AV RAGNA AHLBÄCK


HELSINGFORS 1971

Skrifter utgivna av
Svenska litteratursällskapet i Finland
Nr 444


[Gick som följetong april–juli 2006.]

 


Innehåll

[Indragna rubriker finns ej i innehållsförteckningen.]
Förord 5
Inledning 7
     Byordningsprojektets tillkomst 7
     Böndernas näringsfång 11
     Krigens och missväxternas verkningar 14
     Socklots by i Nykarleby socken 16
     Hur byordningen infördes och tillämpades i Socklot 20
Byordning 28
Byrättsprotokoll 40
     Bilaga (karta) 101


Ragna Ahlbäck
 (1971) Socklots byrätts protokoll 1751—176.
Publicerad med tillstånd från Ragnas son Tore Ahlbäck.
Stig Haglund digitaliserade större delen.


Läs mer:
Några österbottniska byordningar. En urkundsskatt tillhörig byalag i Nykarleby och Munsala av Alfred Huldén.
Socklot av Thure Sandvik i Den österbottniska byn.
Svenska litteratursällskapet i Finland i Uppslagsverket Finland.

Övriga publikationer i serien Folklivsstudier på Svenska litteratursällskapet i Finlands webbplats.
(Inf. 2006-04-13, rev. 2023-12-26 .)