Industri och hantverk
      i Nkbynejden på 1800-talet

Del VII

[Inte ett ord om Nykarleby i detta kapitel, men för ordningens skull publicerar jag det ändå.]


I HIRVLAX BY
i Munsala började Alfred Häggblom sin handel i början av 1880-talet. Han dog 6.12.-88, varefter handeln upphörde. Kort därpå gjorde frk Mathilda Helena Svahnström ett försök på samma N:o. Hon öppnade sin handel 4.4.-89 men slutade 1.11.-90. Så gjorde Isak Svedlin ett försök 30.12.-93, men sålde handeln 4.9.-94 till Hugo Grundfeldt, som bedrev den mellan åren 1894—97. Ett år senare öppnade K. J. Pensar sin handel, en filial, fortfarande på samma N:o och fortsatte här in på 1900-talet.

På Träsk N:o 2 öppnade Johan Gustaf Selenius en filial 9.2.-85, men uppsade densamma 31.12.-90. Hans huvudaffär var i Oravais kyrkoby. Henrik Eklund fortsatte handeln 21.6.-92 på denna N:o, men uppsade den 5.7.-94 och flyttade till Jeppo. I Pensala på Karf N:o 2 öppnade Anders Nylund en handel 9.10.-84, som upphörde år 1901. Detta var den enda handel som denna N:o haft. Men på N:o 3 Pott framträdde Johan Gustaf Selenius, från Oravais, i en filial, som han öppnade 11.12.-86 och bedrev tills han 26.4.-94 sålde den åt Matts Kronqvist. Denna åter fortsatte handeln, men sålde den 31.12.-99 åt Johan Jakobss. Karf. Den sistnämnda bedrev affären inpå 1900-talet.

I Monå by på Jaakkola 8 öppnade Karl Johan Pensar 30.12.-92 en lanthandel, men uppsade den av någon anledning år 1893, varefter han bildade bolag med Nylund. Bolaget Nylund & Pensar bedrev sin handel härpå till 23.12.-96. Pensar begynte ånyo ensam 4.1.-97 och fortsatte till åtminstone 1902 [194?].

Ej heller Kantlax by har varit utan lanthandel. Johan Jakob Sund hade här affär från 30.12.-93 in på 1900-talet. Hans konkurrent Karl Gustaf Byman handlade på N:o 5 Spåra från 24.9.-94 till slutet av år 1896. Hans ståtliga firmanamn var ”John Neverman”. På N:o 1 Nyby öppnade Johan Henrik Nyby en handel 19.3.-97, sedan han en kortare tid dessförinnan handlat i Alahärmä i Heikkilä by. Han slutade emellertid jultiden 1898.

På Monäs N:o 3 Näs öppnade J. M. Basilier sin handel 4.1.-98 och den fortsatte minst 4 år här. Det var enda handeln som byn hade i slutet av 1800-talet. Lika fattig på affärer har även Vexala by varit. Johan Juthas gjorde här försök på Smeds N:o 9 22.4.-95, men upphörde handeln redan 3.9.-97. Viktor Nordlund öppnade sin handel på samma N:o 10.11.-99 och fortsatte åtminstone till år 1902.

Munsala by kan uppvisa en rad lanthandlande. På Gästgifvars N:o 1 hade Johan Julin länge bedrivit handel och änkan fortsatte den redan år 1887. Hon upphörde dock härmed 12.11.-89. Två år tidigare hade hit kommit storhandlanden K. Lipkin, vilken dock 21.12.-88 flyttade sin handel till Jåfs N:o 9. Han upphörde dock 5.12.-01 med denna sin handel i Munsala. A. L. Julin öppnade sin handel 3.1.-98 och fortsatte ännu år 1902.

På Back N:o 8 hade Anders Nylund en handel, som förestods av Anders Westerlund. Kompanjonskapet upphörde 31.12.-90, varefter Westerlund ensam bedrev handel här till åtminstone år 1902.

DE ÄLDSTA AFFÄRERNA I VÖRÅ efter det F. av år 1879 utkommit var sågförvaltar Carl Cederbergs handel i Jörala by på Träsk N:o 9 och lönedejan Ulrika Granlunds handel i Rekipeldo by på N:o 16 Ehrs. Cederberg gjorde emellertid konkurs 13.9.-92 och Granlund uppsade sin handel 31.12.-91. På Träsk N:o 9 dök nu Kiril Lipkin upp och bedrev handel här från 13.3.-95—17.11.1900. Jörala fick ingen handel på länge, men i Rekipeldo by bedrev Matts Matts. Westlin handel åren 1890—91 först på N:o 5 Väst. Härifrån flyttade han 15.2.-92 till N:o 16 Ehrs men redan följande år till N:o 14 Långs, där han hade sin handel åtminstone till 1902.

År 1881 öppnade Mickel Jåssis i Lålax handel på N:o 3 Jåssis, varifrån han flyttade till Rånman N:o 7 i Koskeby 3.1.-89. I Lotlax by bedrev Erik Anderss. Blusi en kort tid handel på N:o 1 Blusi, men uppsade denna efter 1 års försök i nov. 1899. Lika kortvarig blev Maria Pettersdr. Antus försök på Bertils N:o 1 i Kovjoki [skall var Kovik] by. Hon öppnade sin handel 10.1.90 och stängde den åter 15.12.91. I Andiala by bedrev Johan Cavenius handel 24.12.-86—29.12.-88. På Ehrs N:o 6 i Pelvis [Palvis?] bedrev Anders Johan Ehrström handel från 17.1.-95 in på 1900-talet och på N:o 5 Antus i Karvsor by Mårten Simonss. Simons från år 1899 till åtminstone år 1902.

I Kaitsor hade maxmobon Karl Henrik Kagg slagit sig ned 31.3.-85, men uppsade handeln 12.12.-93, varefter på samma N:o 3 Finne Jakob Alfred Holmström öppnade sin handel 30.3.-95 och fortsatte till åtm. 1902. Hans konkurrent Karl Heikius öppnade sin handel 6.1.-95 på N:o 2, men uppsade den 2.12.1900.

I Tuckur by på Grind N:o 3 hade Fredrik Erikass. Thors sin handel från 10.1.-83 till 12.12.-91, då han gjorde ett uppehåll till 14.6.-94, och fortsatte nu med nytt släktnamn Thorsberg här till åtm. år 1902.

Rökiö by hade ett flertal handlande. Den första här var Kiril Lipkin, som öppnade sin handel på Gammal N:o 8. Han bedrev sin handel från 28.7.-85 — åtminstone 1902. Georg Vilhelm Kryander bedrev på Brams N:o 14 handel här från 11.1.-89, men konkursen kom före årets slut. På N:o 10 Nygård öppnade Anders Rudnäs handel 18.10.-94. Efter hans död år 1896 fortsatte änkan Maria från 22.12.-96 tills hon uppsade sin handel 30.11.1900.

I Bertby by på Antus N:o 11 öppnade smedssonen Johan Erik Finneman handel 22.1.-87, men flyttade den 4.6.-88 till N:o 14 Backils, där han handlade till år 1891. Då gjorde han ett uppehåll till 3.1.-95, då han åter fortsatte på samma N:o intill följande sekel. På Pedar N:o 7 öppnade Marias Pedersdr. Antus handel 10.5.-88, men flyttade 28.11-90 till Antus N:o 11 och höll ut här till 15.12.-91. På samma N:o försökte K. A. Sjöberg med sin handel från 14.11.-96, men konkursen kom 1898.

I Miemois by började K. Lipkin handla 24.2-83 och fortsatte till januari 1888, då han flyttade till Nygård by N:o 5, där affären stod öppen mellan åren 1888—97. Sistnämnda år flyttade han till Rånman N:o 7 i Koskeby, där han fortsatte till åtm. år 1902. Rånman N:o 7 var en begärlig N:o för lanthandlandena. Här idkade Simon Westberg handel mellan 26.7.-84—29.12.-88. Här var även Mickel Jåssis, som kommit från Lålax N:o 3, mellan 3.1.-89 till 18.10.-94. Även Vilhelm Auvinen gjorde här ett försök, sedan han 24.6.-97 öppnat handel först på Knubb N:o 11, men flyttat till Rånman år 1898. Han gjorde konkurs 1899, men började åter 17.11.1900 och fortsatte här flera år. På samma N:o var även Johan Eriksson Roukkus. Han bedrev handel här mellan 29.9.-94—21.11.1900. På Knubb N:o 11 bedrev Charlotha Vilhelmina Grönlund handel mellan 14.2.-89—24.12.91.
Erik Åström: Industri och hantverk i Nkbynejden på 1800-talet i Österbottniska Posten december 1962.


SLUT


Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2004-02-11.)