En släkt

BJÖRKLUNDS STAMTAVLA
JÄMTE
SIDOGRENAR

AV
WOLD. BACKMAN

VASA — F. W. UNGGRENS BOKTRYCKERI — 1938

[OBS!]


[Boken gick som följetong juni–augusti 2005.]Innehållsförteckning.

Inledning 3
Släkten
5
Gren I. Matts Johansson Knuts och efterkommande 6
Gren II. Jakob Johansson Knuts och efterkommande 7
Gren III. Anders Johansson Bro och hans efterkommande 21
Gren IV. Isak Johansson Knuts och efterkommande 41
Gren V. Gabriel Johansson Knuts och efterkommande 54
Källor 58


Woldemar Backman (1938) En släkt Björklunds stamtavla jämte sidogrenar.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Boken ingår även i Nykarlebynejden I av Woldemar Backman.
(Inf. 2005-06-13.)