Befolkningen i Nykarleby stad vid tiden för stora ofreden
av
Wold. Backman

 


Rättelse och tillägg.


33) Enligt skrivelse av lektor Hugo Lagström skulle det icke varit Isak Nilsson, som fallit i beckgrytan, utan hans föregångare Per Mattsson. Enligt Nykarleby rådhusrätts protokoll av den 8/4 1701, där det heter: den 4:de dennes föll beckbrännaren Per Mattsson i beckpannan och kom om livet. Enligt samma rådhusrättsprotokoll av 21/1 1703 avlade Isak Nilsson och Johan Mattsson sagda dag beckbrännared. [Texten om beckbrännare.]

 


Källor.

Nykarleby kyrkarkiv.
Riksarkivets mantalslängder 1675—1729.
Böcker i Finlands och Sverges historia (Hornborg, Grimberg, Starbäck).
Jakobstads och Vasa stads historia (Alma Söderhjelm och Em. Aspelin).
Nykarleby stad 1620—1920. En minnesskrift av V. K. E. Wichmann, Nykarleby 1920.
1) Cederborg, Solfrid. Den äldre Cederbergska släkten i Finland. Gen. Samf. i Finl. årsskrift 1937. Bd. XXI.
2) Björkman, Hj. Bidrag till Nykarleby stads personhistoria. Gen. Samf. i Finl. årsskrift. Bd. X (1926) jämte tillägg av Hugo Lagström. Bd. XI (1927).
3) Hedman, Karl. Släkten Bladh. Arkiv f. Svenska Österbotten, Bd. 1. h. 1.
4) Lagström, Hugo. Några Nykarleby borgarsläkter före stora ofreden. Gen. Samf. i Finl. årsskrift. Bd. X (1926).
5) Schalin, Zachris. Kuddnäs. Svenska Litteratursällskapet i Finland CCLI 1935.
6) Svedberg, Hugo. ”Trollkarlen” Jonas Hielte, Vbl. nr 78 (40) 1939.
7) Topelius, Z, Sägner i Dimman: Beckbrännaren som alltid kom överst. Stockholm 1902.
8) Åkerblom, K. V Borgmästare och rådmän i Nykarleby 1680—1750. Gen. Samf. i Finl. årsskrift. Bd. XII (1928).
9) D.o. Krigsminnen från stora ofreden. Svenska skyddskåristen nr 16 1927.
10) Backman, Wold. Bidrag till kännedom om det rikssvenska inslaget i Nykarletry stads befolkning på 1700 och förra hälften av 1800-talet. Gen. Samf. i Finl. årsskrift. Bd. XIV—XV.
11) D:o. Ett bidrag till Nykarleby stads personhistoria, Borgare och borgarsläkter 1721—1857. Vasa 1938.
12) D:o. Soldattorp, soldater jämte deras efterkommande i Nykarleby landskommun, Vasa 1941.
13) D:o. Några äldre, ännu i staden levande Nykarleby släkter, I Sund, Ö. P. 1931. 15, 16.
14) D:o. Nykarleby släkter. IV Schytén. Ö. P. 1931. 48, 49.
15) D:o. En släkt Schjoman. Ö. P. nr 50 1941.


Woldemar Backman (1943) Befolkningen i Nykarleby stad vid tiden för stora ofreden.


Nästa kapitel: Bilaga. (Rådman Niels Brasks och Johan Bladhs inlaga till riksdagen 1719.)


Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.
(Inf. 2004-05-21, rev. 2014-09-14 .)