NÅGRA ÄLDRE, ÄNNU I
STADEN LEVANDE
NYKARLEBY-
SLÄKTER.

Sammanställda
av
Wold. Backman.

II. AHLSTRÖM. 1)

[OBS!]


1) Den näst äldsta av ännu i staden levande Nykarlebysläkter är släkten Forssén, vars äldsta medlem handlanden Mårten Forssén flyttade till staden omkring år 1730. Denna släkt har dock av mig behandlats i ett annat sammanhang. (I Genealogiska Samfundets i Finland årsskrift för 1930, dock ännu ej utgiven). Den därnäst äldsta släkten torde vara den ovannämnda.

[Jag känner till endast ett fåtal av de omnämnda personerna, men ändå är det fängslande att läsa om dessa människoöden; född på Kattegat, förde ångbåt på de stora insjöarna, död på Atlanten, ett järnstycke föll honom i huvudet, krossad i kvarn o.s.v. Rättelser som fanns i slutet är införda på aktuellt ställe. Namn spärrade i originalet är här med fet stil. Pärmen är den som hör till I. Sund.]Tab. 1.

I. PÄR (PETTER) JÖRANSSON AHLSTRÖM är den äldsta av släkten jag kunnat uppspåra. Var han var född eller varifrån han härstammade, känner jag ej. Han var (enligt mantalslängderna) år 1738 dräng på Stor Högväg hemman i Ytterjeppo, samt 1739—40 landbonde därstädes. Detta hemman ägdes vid denna tid av rådmannen i Nykarleby Petter Hallberg. Han bortflyttade strax i början av 1741 från sagda hemman. Först i kyrkboken för 1748—54 är han upptagen som borgare i Nykarleby. Måste dock ha bott där redan något år tidigare, ty 1747 är i födelseboken antecknat ett barns födelse. Dog i Nykarleby 16 jan. 1754 i hetsig feber, 40 år gammal. Han var gift med Anna Eriksdotter, död i Nykarleby 15 juni 1756 av bröstvärk, 42 år gammal.

II Barn:
Erik, född i Ytterjeppo 1 nov. 1740. Tab 2.
Anna, född 7 nov. 1747 i Nykarleby stad, begraven där 17 juli 1748.
Johan, född 24 juni 1749 (troligen i Nykarleby stad). Tab. 3.


Tab. 2.

II. ERIK AHLSTRÖM, son till borgaren Pär (Petter) A., tab. 1. Född i Ytterjeppo by i Nykarleby landskommun 1 nov. 1740. Död genom drunkning nära Stockholm 1787. Försvarskarl i Nykarleby 1762, senare sjöman. Styrman. Ägde gården 90 redan före 1772, som försåldes av änkan och mågarna 10 april 1811 åt klensmeden Jonas Holmström. — Gift den 1 nov. 1761 med Valborg Henriksdotter Munck, född i Munsala, Pensala 15 april 1738, död i Nykarleby 9 okt. 1808 av rödsot.

III. Barn (födda i Nykarleby):

Petter, född 20 dec. 1762, död 22 febr. 1763 i Nykarleby.

Anna Cajsa, född 9 april 1764, död i Nykarleby 18 mars 1805 i bröstsjukdom. Gift 1:o i Nykarleby 11 nov. 1783 med sjömannen Göran Mattson Vinsten, död på sjön år 1786 samt 2:o) i Nykarleby 5 aug. 1789 med timmermannen, senare sjömannen Johan Rofgren, född 1731 i Ruovesi, död i Nykarleby 25 juli 1799, krossad i kvarn. I förra äktenskapet hade hon

2 söner, av vilka en, sjömannen Erik Vinsten, uppnådde fullvuxen ålder. Han var född 26 nov. 1783, död 12 mars 1853 av ålderdom i Nykarleby. I andra giftet hade hon tre barn, av vilka endast ett uppnådde vuxen ålder, Anna Lena Rofgren, (född i Nykarleby 8 sept. 1790, död där 16 mars 1870 i bröstsjuka. Gift med arbetskarlen Erik Brunberg, född i Nykarleby 18 aug. 1793, död där 22 okt. 1845 i bröstsjukdom).

Johannes, född 1 maj 1765, död 1 okt. 1765.

Erik, tvilling, född 17 okt. 1766.

Susanna, tvilling, född 17 okt. 1766, död 22 juli 1767 i tråsk.

Henrik, född 23 april 1768. Till sjöss 1783. Flyttade till Pieksamäki 1787.

Anders, född 18 jan. 1770. Död i fält 1790.

Sanna Lisa, född 23 mars 1773, död i Nykarleby 4 maj 1822 i hetsig feber. Gift 1:o) i Nykarleby 15 sept. 1803 med arbetaren, sedan sjömannen Erik Vinqvist, född i Wörå 1 juni 1780 (försvunnen i obekanta öden) samt 2:o) 6 dec. 1811 i Nykarleby med sjömannen Erik Backlin, född i Nykarleby 19 april 1787, död 9 febr. 1816 av »kolik och förstoppning».

Hade i senare giftet tvenne söner: Erik Johan, död i späd ålder samt Josef (född 22 dec. 1815, men efter 1831 försvunnen från kyrkböckerna.)

Margareta (Greta), född 4 dec. 1774, död i Nykarleby 28 mars 1809 i feber. — Gift 22 febr. 1807 med sjöman Johan Backlin, född i Nykarleby 7 nov. 1784. Till sjöss redan 1811. Endast en son, som dog i späd ålder.

Erik, född 24 dec. 1776. Stammar. Till sjöss 1795.


Tab. 3

II. JOHAN AHLSTRÖM, son till borgaren Pär A., tab. 1. Född 24 juni 1749, troligen i Nykarleby stad. Död i Nykarleby 3 dec. 1826 av ålderdom. Styrman. Erhållit burskap 1786. Ägde gården 92 genom köpebrev av 27 maj 1782. — Gift 13 okt. 1771 i Nykarleby med Lisa Isaksdotter Vidman, född 14 okt. 1748 i Nykarleby landskommun, död i Nykarleby 8 febr. 1835 av ålderdom.

III. Barn (födda i Nykarleby):

Johan Petter, född 29 dec. 1772. Drunknat på Riga redd 27 jan. 1795. Sjöman sedan 1792.

Anna Maria, född 18 maj 1775. Död i späd ålder.

Erik, född 5 sept. 1777, död 12 okt. 1782 i slag.

Anna Maria, född 2 febr. 1780, död i Nykarleby 20 nov. 1832 genom drunkning. Gift i Nykarleby 30 dec. 1828 med sjöman Anders Kerrman, född i Nykarleby 29 aug. 1794, död där 27 juli 1837 i lungsot. Barnlösa.

Elisabet, född 23 nov. 1782. Död 4 okt. 1785 i koppor.

Fredrik, född 28 nov. 1786. Tab. 4.Tab. 4.

III. FREDRIK AHLSTRÖM, son till styrman Johan A. tab. 3. Född i Nykarleby 28 nov. 1786. Död 15 mars 1845 därstädes i vattsot. Sjöman. Övertog fadrens gård N:o 92. — Gift i Nykarleby 15 maj 1813 med Anna Greta Svahn, född 27 febr. 1781 i Nykarleby, död där 29 okt. 1855 i slag, dotter till slaktaren Petter Svahn d. y. och Susanna Kerrman samt änka efter sjöman Jakob Mattsson Hägglund, född i Ytterjeppo 12 okt. 1771, död i Nykarleby 23 dec. 1808 genom kallbrand efter förkylning. [Fredrik var 1823 uppe i Rådstuvurätten.]

IV. Barn (födda i Nykarleby):

Johan Fredrik, född 29 dec. 1813. Tab. 5.

Carl Jacob, född 10 dec. 1815. Tab. 6.

Sanna Elisabet, född 24 jan. 1819. Död i Nykarleby 9 nov. 1884 i slag. Gift 17 dec. 1843 i Nykarleby med dåvarande styrmannen, sedan sjökaptenen Carl Johan Pettersson, född 13 mars 1816 i Jakobstad, död 16 jan. 1871 i Viitasaari genom drunkning.

V. Barn (födda i Nykarleby):

Carl Gustaf Pettersson, (se nedan, gift med Anna Ahlström).

Johan Villehard Pettersson, född 8 nov. 1850. Sjökapten. Flyttade till Jakobstad 1884, till Förenta Staterna 1887, där han dog som ogift 1922.

Maria Vilhelmina Pettersson, född 13 juli 1863. Flyttade till Vasa 1885. Gift 24 febr. 1895 med stationsinspektor Hugo Forssén. 1)

Anders Gustaf, född 26 juli 1823. Tab. 8.

1) Se noten sid 1!


Tab. 5.

IV. JOHAN FREDRIK AHLSTRÖM, son till sjöman Fredrik A., tab. 4. Född i Nykarleby 29 dec. 1813. Död i Gamlakarleby 3 febr. 1864 i lunginflammation. Flyttade till Gamlakarleby 7 okt. 1834. I tjänst hos rådman Anders Björkman i 7 år, etablerade egen kolonialaffär år 1841. Byggde 1851 karavellen Evelina, med vilken han skeppade ut tjära till Lybeck och importerade varor. Gift den 30 okt. 1845 i Gamlakarleby med Carolina Albertina Kyntzell, född i Gamlakarleby 22 juni 1818, död där 4 okt. 1877 i tapetförgiftning [*], dotter till handlanden Fredrik K. och Anna Helena Donner.

[* För att få en beständig grön färg på tapeter användes från slutet av 1700-talet koppararsenikfärger, som förutom att vara farliga för dem som tillverkade tapeterna, även kunde förgifta personer i rum tapetserade med dylika.
     Läs mer: Arsenikfaran och andra hälsorisker i Tapetboken (2004) av Ingela Broström och Elisabet Stavenow-Hidemark, sid 172—175.]

V. Barn (födda i Gamlakarleby):

Helena Carolina, f. 4 sept. 1846, död samma dag.

Carolina Matilda, född 29 sept. 1847. Lever i Gamlakarleby.

Olga Evelina, född 22 febr. 1850, död där 4 maj 1908 i anemi.

Fredrik Gustaf, född 22 okt. 1851, död i Gamlakarleby 1 mars 1853 i lungsot.

Gustaf, född 7 mars 1853, död i Gamlakarleby 21 jan. 1877 i lunginflammation.

Julia Constantia, född 6 aug. 1855. Lever i Gamlakarleby.


Tab. 6.

IV. CARL JAKOB AHLSTRÖM, son till sjöman Fredrik A. tab. 4. Född 10 dec. 1815 i Nykarleby, död där 25 maj 1877 i lunginflammation. Sjöman. Det var meningen att i likhet med yngre brodern studera till sjökapten, men måste han uppge sin avsikt till följd av en ögonsjukdom. Senare fiskare. Ägde 1/2 av gården 116, tidigare tillhörig svärmodren; efter branden gården 100. — Gift 29 okt. 1844 med Anna Charlotta Lundqvist, född 12 maj 1823 i Nykarleby, död där 24 juli 1903 i hjärtfel, dotter till sjöman Per Lundqvist och Stina Brita Sarman.[Ahlströms varsamt renoverade gård vid Grev Tottgatan 9, korsningen med Karleborgsgatan, mot sydväst. Tomten inropades på auktion den 29 mars 1859 för 42,50 rubel av Fiskaren Carl Ahlström. Fortfarande år 2006 2007 2008 2009 2013 ... 2018 ... 2023 är gården i samma släkts ägo! Jag kan inte komma på ett enda annat motsvarande exempel i staden. Däremot är Harald Mårtens adertonde generationen på Högbacka i f.d. landskommunen! Även Engs och Herlers på Nygård har långa anor, men Herlers gick ur släkten kring 2020. Gården från vattentornet.

[Gårdsägare
IV. Carl f. 1815
V. Joel f. 1870
VI. Erik f. 1924
VII. Johnny f. 1961]

En skymt av gården. Ahlströms bastu av Ann-Britt Enlund, dotter till Erik.
Foto: F.L. den 17 juli 2005.]

 

V. Barn (födda i Nykarleby):

Anna, född 23 dec. 1845, död 18 mars 1847.

Anna, född 5 okt. 1847. Flyttade till Vasa 1868. Gift i Nykarleby 28 aug. 1874 med styrmannen, sedan sjökaptenen Carl Gustav Pettersson, född i Nykarleby 21 april 1847. Död i Rio de Janeiro i gula febern 26 febr. 1892. Familjen flyttade år 1879 till Jakobstad, där änkan ännu lever.

VI. Barn:

Anna Elisabet Pettersson, född i Nykarleby 15 maj 1877 sjukgymnast, gymnastiklärarinna i Helsingfors.

John Gustaf Pettersson, född på Atlanten 13 april 1880, död i Nykarleby 22 okt. 1880 i hjärnhinneinflam.

Elsa Maria Pettersson, född i Norfolk, U. S. A. 26 mars 1882, död i Jakobstad 1884 i strypsjuka.

Karl Edgar Pettersson, född i Jakobstad den 12 febr. 1884. Student. Sjökapten. Driver stuveri- och mäklerirörelse i Uleåborg. Gift, 3 barn.

Einar Villehard Pettersson, född i Jakobstad 23 maj 1885 Affärsman. Gift, 4 barn.

Eva Ingrid Pettersson, född 4 juni 1888 i Jakobstad. Sjuksköterska. Översköterska på epidemisjukhuset i Helsingfors.

Karl Edvin Pettersson, född 2 jan. 1890 i Jakobstad. Kontorstjänsteman. Prokurist. [Född 7 jan. enl. Jakobstads Samlyceums elevmatrikel meddelade Arne Nylund.]


Carl
, född 15 juli 1849, död i Amerika 27 nov. 1916 genom en olyckshändelse (ett järnstycke föll honom i huvudet). Han var sjökapten och förde en ångbåt på de stora insjöarna. Gift i Amerika med en norskamerikanska Mary Jensen [skall vara Jacobson enl. Lori Watson], född 30 jan. 1860. Hade 13 barn.


Captain Johan Fredrik Ahlstrom and his wife Louise Jacobson.
[”A family group photo of Captain Carl (Charles) Ahlstrom and his wife Mary Jacobson and their 12 children taken here in Painesville, Ohio, USA.”
Lori Watson, barnbarnsbarn till Charles och Robert Ahlstrom tillhandahöll.
(Inf. 2008-01-19.)]


Johan Fredrik, född 28 juni 1851, död i Amerika i slag 11 aug. 1908. Sjökapten och förde liksom brodern ångbåt på de stora insjöarna. Gift första gången med en amerikanska, hade 2 barn, båda döda i späd ålder. Andra gången med en norskamerikanska, en syster till broder Carls hustru, Louise Jensen [skall vara Jacobson enl. Lori Watson], född 13 febr. 1867, barnlösa.


Captain Johan Fredrik Ahlstrom and his wife Louise Jacobson.
[”Captain Johan Fredrik Ahlstrom and his wife Louise Jacobson.”
Lori Watson och Robert Ahlstrom tillhandahöll.
(Inf. 2008-01-19.)]


Jakob
, född 11 juli 1853. Styrman. Försvunnit i obekanta öden.

Maria Christina, född 7 aug. 1855, död i Nykarleby 14 juni 1922 i kräfta.

Hilda Charlotta, född 31 dec. 1857, död i Nykarleby 23 juli 1860 i strypsjuka.

Alexander, född 9 jan 1860 död 2 nov. 1860 i strypsjuka.

Gustaf Alexander, född 21 sept. 1861, död i Chikago, Amerika genom en olyckshändelse 23 jan. 1909. Sjöman.

Charlotta Vilhelmina, född 27 juli 1864. I Amerika under tiden 1888—1912. Var på hushåll i New York. [Ägde västra halvan av och gården på tomt 94.]

Hanna Elisabet, född 8 mars 1868. Till Amerika 1896. Efter hemkomsten gift 11 juni 1903 i Nykarleby med järnvägskonduktör Karl Adolf Zakarias Sundberg, född i Nykarleby 30 juni 1871. Inträdde i statsjärnvägarnas tjänst 1899. Konduktör 1905 (Jyväskylä, Åbo) överkonduktör i Åbo 1925. Pensionerad 1929. Bosatta i Åbo.

VI. Barn:

Astrid Elisabet, född i Vasa 1904. Genomgått V-klassig samskola och seminarium. Folkskollärarinna sedan 1924 i Sagu. Gift 1930 med trädgårdskonsulent Emil Blomberg. Bosatta i Sagu.

Ebba Maria, född i Jyväskylä 1905. Genomgått V-klassig samskola. Kontorist i Åbo.

Ingrid Ingeborg, född i Jyväskylä 1908. Student 1927. Studerat statsvetenskaperna vid Åbo akademi 3 terminer. Gift 1930 med pastor Thure Sandvik [som skrev om Socklot i Den österbottniska byn]. Bosatta i Maxmo.

Joel, född 8 sept. 1870. Tab. 7.

Hulda Augusta, född 17 sept. 1873. Till Amerika 1891, på hushåll (kokerska) i New York. Återvänt till Nykarleby 1908. Uppfört gården n:o 206, som hon sålde år 1918 åt lektor Niilo Böök. Idkar hembageri. [Hulda av Anita Wikman.]


Tab. 7.

V. JOEL AHLSTRÖM, son till Carl Jakob A., tab. 6. Född i Nykarleby 8 sept. 1870. Som sjöman i Amerika 1886—1898. Efter hemkomsten konduktör vid Nykarleby järnväg 1899—1916. Efteråt postförare på Nykarleby—Kovjoki sträckan. År 1923 dessutom chaufför. Ägt gården 28. [? — gården 28 är Normens gårdsplan.] Nu faderns gård 100. Gift i Nykarleby 27 aug. 1902 med Maria Amanda Backlund, född 26 okt. 1883 i Kovjoki (Nykarleby landskommun), dotter till bonden Thomas Thomasson Lukus och Greta Jakobsdotter. [Joel omnämnd i krönika av Kurre, Aleko Lilius och Dagmar Bergh-Palmros. Ahlströms automobiler. Nykarleby leksaksfabrik. Hyrbilskort. Joel önskade köpa en linda 1919. Posttrafikant. Två nya hyrbiler. Villa till salu.]

VI. Barn (födda i Nykarleby):
[Ann-Britt Enlund, dotter till Erik tillhandahöll dödsdatum. Tre nymfer.]

Maria Elisabet, född 26 april 1903. Genomgått Nykarleby V-klassiga samskola 1922. Gått in vid postverket år 1922. Gift i Nykarleby den 12 juni 1927 med folkskolläraren Runar Gabriel Dahlbo. Född 13 okt. 1897 i Vasa. Utdimitterad från Nykarleby seminarium 1923. Folkskollärare i Pensala, Munsala. [D. 18 april 1938.]

VII. Barn (födda i Jakobstad):

Ann-Marie Dahlbo, född 2 jan 1928.

Lars Arne Johannes Dahlbo, född 22 febr. 1929.

Elisabeth Amanda, född 28 jan. 1905. Chaufför i Nykarleby sedan 1923. [D. 13 oktober 1999. Elisabeths och maken Bertels gård. Lisa i Nykarleby i backspegeln av Anita Wikman]

Anna Linnea, född 18 juli 1907. Genomgått Nykarleby V-kl. samskola 1925. Maskinskriverska. Kontorist i Wasa. [D. 17 januari 1939.]

Elsa Linnea, född 10 juli 1910. Genomgått Nykarleby V-kl. samskola 1928. Förestår kemikaliehandel i Nykarleby. [D. 12 augusti 1942.]

Karl Joel, född 13 juli 1912. Chaufför sedan 1930. [D. 14 juni 1967.]

Ingrid Margareta, född 18 okt. 1916. [D. 19 april 1937.]

Eva Margareta, född 27 sept. 1921. Skolelev. [D. 6 maj 1995.]

Erik [”Bomba”] Vilhelm, född 13 nov. 1924. [D. 12 januari 1997. Ägde hemgården.]

Nils Gunnar, född 23 okt. 1928. [D. 25 april 1973. Lek med revolver kostar 16 års gosse livet.]


Ingrid, Eva, Karl, Erik och Joel Ahlström på gårdpsplanen vid Grev Tottgatan 9.
[Ingrid, Eva, Karl, Erik och Joel Ahlström på gårdpsplanen vid Grev Tottgatan 9. Omkring 1928 kan man sluta sig till efter födelseåren. Förstoring.
Stefan Ågholm (dotterson till Elisabet Amanda) tillhandahöll.
(Inf. 2007-11-07.)

En av brödernas lastbilar.]

 


Tab. 8.

IV. ANDERS GUSTAF AHLSTRÖM, son till sjöman Fredrik A. tab 4. Född 28 juli 1823 i Nykarleby, död den 24 mars 1906 i Vasa i hjärtförlamning efter en blåstens operation. Sjökapten. Bodde i svärmodrens gård n:o 74 före branden, kort efter vilken han (år 1860) med familj flyttade till Wasa. Befälhavare å Nykarlebyfartyget Alku, sedan å Wolffska fartygen Gefion, Saturn och Jupiter. Vistades jämte ingenjör Robert Runeberg vintern 1872—73 såsom fartygskonstruktör i Glasgow i och för byggandet av Wasa Nordsjö A.-B:s första båt Fennia, som han sedan såsom befälhavare förde till 1879. Senare övervakade på samma ort byggandet av Wasabåtarna Patria och Clio. Adjungerad ledamot i Wasa rådsturätt i sjörättsmål. Medlem i direktionen för Wasa navigationsskola. Stadsfullmäktige i Wasa under en följd av år. — Gift i Nykarleby 18 aug. 1849 med Sofia Vilhelmina Sjöström, född i Nykarleby 1 jan. 1825, död i Wasa 13 april 1900 av en hjärtåkomma, dotter till kopparslagaren Jonas S. och Lisa Hägglin.

V. Barn (de två förra födda i Nykarleby de två senare i Vasa):

Johan Gustaf, född 14 maj 1851. Tab. 9.

Uno Viktor, född 24 dec. 1855, död 20 nov. 1880 i Wasa av lung- och njurinflammation. Provisor, vid sin död på Lindebäcks apotek i Wasa. Rättelse: Uno Viktor A. avled i Helsingfors (icke i Wasa) under tiden han vistades där i och för avläggande av provisorsexamen.

Selma Vilhelmina (Mimmi), född 11 sept. 1860, död 29 april 1908 i Wasa i hjärtförlamning efter en operation. Ogift. Rättelse: Selma Vilhelmina (Mimmi) Avled i Helsingfors (icke i Wasa.)

Karl Oskar, född 21 juni 1863. Tab. 11.

Anton Vilhelm, född 4 maj 1865, död i Wasa i lunginflammation 6 april 1867.


Tab. 9.

V. JOHAN GUSTAF AHLSTRÖM, son till sjökaptenen Anders Gustaf A., tab. 8. Född 14 maj 1851 i Nykarleby. Flyttade med föräldrarna till Wasa 1860. Sjökapten. Biträdande lärare vid Wasa navigationsskola. Avled som befälhavare å Patria i Valencia 18 febr. 1884 i följd av lunginflammation. — Gift i Vasa den 4 jan. 1877 med Fanny Armeda Gyllenberg, född i Vasa 4 dec. 1853 dotter till handlanden Lars Oskar G. och Amanda Libeck. Änkan jämte barnen flyttade till Helsingfors 1896. Änkan vistas nu hos dottern Ingrid Aspegren i Sigtuna i Sverge.

VI. Barn:

Karl Gustav (Gösta), född 28 juli 1877 på Kattegat. Tab. 10.

Nanna Vilhelmina, född i Vasa 28 mars 1879, död i Helsingfors 17 mars 1919 i »spanska sjukan». Gift i Helsingfors 20 febr. 1912 med fil. mag., direktör Eric Valter von Rettig (i dennes andra äktenskap) född 26 jan. 1867 i Gävle.

VII. Barn (födda i Helsingfors):

Gerda Margareta v. Rettig, född 23 mars 1913. Student 1930.

Ulla Birgitta v. Rettig, född 4 maj 1915. Skolelev.

Ingrid Armida, född i Vasa 7 maj 1881. Vigd i Helsingfors den 31 maj 1902 med häradshövding Lennart Johannes Aspegren. Född i Helsingfors 30 sept. 1873. Student 13 maj 1892. Vice häradshövding 20 dec. 1901. Advokat i Helsingfors 1900—1922. Notarie vid allmänna revisionsrätten 21 okt. 1934. Familjen flyttade 1922 till Sigtuna i Sverge. Äro numera svenska undersåtare. Häradsh. Aspegren lärare i nationalekonomi vid Sigtuna stiftelsen, sedermera vid Sigtuna samskola.

Gerda, född i Wasa 25 aug. 1883, dog år 1900 i Helsingfors i tuberkulos.


Tab. 10.

VI. KARL GUSTAF (Gösta) AHLSTRÖM, son till sjökaptenen Johan Gustaf A., tab. 9. Född på Kattegat 28 juli 1877. Död i Nykarleby 26 april 1916 i pseudoleukemi. Student 15 juni 1896. Medikofilexamen [förberedande medicinsk examen] 29 maj 1899. Med. kand. 31 maj 1903. Med. lic. 25 maj 1907. Efter tillfälliga vikariat läkare vid Karahaara såg nära Kemi samt 10 maj 1909 stadsläkare i Nykarleby, vilken tjänst han innehade till sin död. Den första läkaren vid det den 2 maj 1910 öppnade kommunala sjukhuset i Nykarleby. Övertog det av hans företrädare, doktor E. V. Knape år 1907 inrättade privata barnbördshuset. Ägde gården 45 i Nykarleby. Gift 1:o) den 4 aug. 1909 med sjuksköterskan Sigrid Maria Palmgren, född 15 juli 1881 i Eura, död å Malmska sjukhuset i hjärtförlamning 2 dagar efter operation av en med grossess kombinerad blindtarmsinflammation; 2:o) den 16 april 1911 i Helsingfors med Hjördis Grundfeldt, född i Nykarleby den 4 april 1887, dotter till bankdirektör Hugo Grundfeldt och Nanna Burman. Tjänst å Wasa Banks kontor i Wasa 1 mars 1906—1 mars 1909 samt kassörska vid samma banks filial i Brändö villastad 1 dec. 1918—1 jan. 1923. Omgift 22 maj 1922 i Esbo med pastor August Albinus Westerlund, född 2 mars 1873, student 1894, teol. dim. examen 1900. Kapellan i Esbo sedan 1 maj 1922. [Dödsfall.]

VII. Barn (födda i Nykarleby).

Barbro Catharina, född 8 jan. 1912. Student 1930. Inskrevs vid Helsingfors universitets hist. filolog. sektion. Fil.mag.

Erik Gustaf, född 11 maj 1913. Skolelev. Sjökapten.

Johan Anders, född 13 ang. 1914. Skolelev.


Tab. 11.

V. KARL OSKAR AHLSTRÖM, son till sjökapten Anders Gustaf A., tab. 8. född i Wasa 21 juni 1863. Student 30 maj 1884. Prästvigd 16 juni 1892. Pastoralexamen 1890. Kyrkoherdeadjunkt i Tammela 1892, stadspredikant i Kaskö 1893, t. f. kapellan i Nykarleby 1895, stadsmissionär i Helsingfors 1896, t. f. kapellan i Liljendal 1897, kapellan i Kyrkslätt 1898, komminister i Wasa 1906—1929. Kyrkoherde i Wasa svenska församling 1 mars 1929. Prosttitel 15 dec. 1921. — Medlem av förstärkta styrelsen för Förbundet för svenskt församlingsarbete i Finland. Medlem i styrelsen för Finlands svenska prästförbund, medlem i styrelsen för Finlands svenska söndagsskolförbund. Ordf. i Wasa svenska Missionsförening. Stiftare av Hamnmissionen i Wasa (Vasklot). Religionslärare under 13 år vid lärdomsskolorna i Wasa. Stiftare av Nykterhetsföreningen Gnistan i Kyrkslätt, under 12 år ordf. i Wasa absoluta Nykterhetsförening. Stadsfullmäktig i Vasa under 6 år, viceordf. i fattigvårdsnämnden m. fl. kommunala uppdrag. — Gift i Wasa den 30 jan. 1896 med Ingeborg Elisabet Björkman, född 30 april 1859 i Wasa, dotter till sjökapten Robert Björkman och Adolfina Carolina Lajberg. [Karl Oskars sockentyg. Vissa av uppgifterna där stämmer inte helt överens med dessa, men de torde vara mer tillförlitliga än dessa.]

VI. Barn:

Margit, född 27 april 1898 i Kyrkslätt. Gift i Wasa 12 juni 1930 med kyrkoherden Viktor Emanuel Janson, född 14 april 1891. Kyrkoherde i Eckerö och i Larsmo.

Marta, född 20 aug. 1900 i Kyrkslätt. Student 1919. Gift 3 juli 1926 med ekonomieföreståndaren (sedan 1925) vid länsfängelset i Kuopio Johan Einar Jokelainen, född 1895.

Maria (Maisi), född 10 nov. 1902 i Kyrkslätt. Avlagt sjuksköterskeexamen vid Maria sjukhus i Helsingfors 1927. Sedan sjuksköterska därstädes.

Woldemar Backman, Österbottniska Posten 1931. Några äldre, ännu i staden levande Nykarlebysläkter. II. Ahlström. Även utgivet som särtryck och ingår i Nykarlebynejden II.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Lisa i Nykarleby i backspegeln av Anita Wikman.
(Inf. 2004-11-13.)