Högbacka ”tåget”Läs mer:
Fakta om bilden.
(Inf. 2013-03-03.)