KEPPO GÅRD


AV
WOLD. BACKMAN

Särtryck ur Vasabladet

[Gick som följetong under augusti och september 2006.]

 Innehållsförteckning.
[Finns inte i boken.]
Sid.
Keppo gård 3
Hemmanets natur, mantal, namn 4
Ägare 5
Hemmanets areal. Odlad jord och skogsmark 14
Parcelleringar 18
Bostäder. Ekonomiebyggnader 20
Jordbruk. Kreatursbesättning 24
Industriella inrättningar 27
  Sågen 27
Tullmjölkvarnen 31
Oljeslageriet 34
Yllespinneriet 36
Källor 37


Woldemar Backman (1944) Keppo gård.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Keppo i Uppslagsverket Finland.
Ingår i Nykarlebynejden I.
(Inf. 2006-07-17.)