Bidrag till kännedom om det rikssvenska inslaget i Nykarleby stads befolkning på 1700- och förra hälften av 1800-taletLINDSKOG.

Nedanstående person härstammar från Stockholm.

I. Per Adolf Konstantin Lindskog, f. i Stockholm 7 mars 1826. Kom från Vasa med attest av 28/11 1849 och hade dit inflyttat från Kristinestad 1847. Inflyttade som bokbindargesäll, senare mästare. Viktualiehandlande. Hade erhållit vederbörligt tillstånd 31/5 1854 på ett tobaksspinneri [åstundade karfmaschin redan i februari] (huvudsakligen rulltobak), som vid flyttningen till Vörå år 1858 överfördes dit och sysselsatte 3 à 4 arbetare. Nedlades 1862. Ägde i Vörå 3/16 av Miemois hemman, senare 1/8 av Råndmans hemman i Koskeby, där han öppnat en lanthandel. Hela familjen flyttade till Alajärvi 1873 samt 1878 till Etseri. Föräldrarna och de tre ogifta döttrarna flyttade 1888 till Soini samt därifrån till Kauhava 1890 och till Vasa 1899. Ägde i Nykarleby först halva gården 39 (1850—52), men köpte sedan (6/11 1852) en del av gården 77, som han ägde vid stadens brand. Död i Vasa 30 jan. 1909. — Gift i Munsala 19 mars 1852 med Anna Jakobsdotter Peth, f. i Munsala 1833, d. i Vasa 6 sept. 1915, dotter till bonden i Hirvlax i Munsala Jakob Jakobsson Peth och Anna Greta Mattsdotter Kock.

II. Barn:

Nils August, f. i Nykarleby 27 nov. 1852, d. i Nykarleby 26 apr. 1853 i magsjuka.

Anna Mathilda, f. i Nykarleby 13 nov. 1853, d. i Vörå 13 sept. 1862.

Selma Vilhelmina, f. i Nykarleby 12 okt. 1856, d. i Nykarleby 19 sept. 1857 i kikhosta.

Adolfina Konstantia, f. i Nykarleby 27 juli 1858. — Gift i Alajärvi 26 sept. 1883 med lanthandlanden Johan Johansson, från Storkyrö, dit de flytta. Hustrun lever i Vörå, mannen rymt.

Olga Lovisa, f. i Vörå 11 febr. 1861. — Gift i Alajärvi 29 mars 1880 med butiksbiträdet Jaakko Johansson. Familjen (inkl. 3 barn) flyttade 1883 till Seinäjoki.

Anna Matilda, f. i Vörå 8 april 1863, d. där 18 april s. å.

Emma Vilhelmina, f. i Vörå 24 maj 1864. Lever i Vasa.

Johanna Maria, f. i Vörå 22 okt. 1866.

Ingrid Irene, f. i Alajärvi 5 okt. 1874.
LÅNGBERG.

Härstammar från Filipstad.

I. Håkan Långberg, f. i Filipstad 1772. Inflyttade till Nykarleby i slutet av 1790-talet. Skomakarmästare. Ägde gården 66. Död i Nykarleby 26 dec. 1845 av ålderdom. — Gift i Nykarleby den 13 febr. 1800 med Ulrika Magdalena Ahlqvist, f. i Nykarleby 21 aug. 1781, d. där 20 maj 1831 i lungsot, dotter till sjötullvaktmästaren Anders Ahlqvist och Brita Turdin.

II. Barn (födda i Nykarleby):

Brita Kajsa, f. 15 maj 1801, d. i Nykarleby 15 aug. 1842 i nervfeber. — Gift i Nykarleby 27 dec. 1825 med sjökaptenen och handlanden i Nykarleby Gabriel Wilhelm Aspegren, i dennes 2:a gifte, f. i Nykarleby 31 jan. 1793, d. där 11 nov. 1855 i kräfta.

Johan Petter, f. 16 mars 1803; flyttade till Gamlakarleby 1823, återvände 1826. Senare skomakarmästare i Stockholm.

Anna Gustava, f. 16 april 1805, d. på Smedsbacka Nykarleby landskommun 10 nov. 1879 av ålderdom. — Gift i Nykarleby 2 juli 1836 med skomakaren Johan Forsberg (se denne). Före äktenskapet hade hon dottern Maja Kajsa, f. i Nykarleby 2 febr. 1828.

Maria Kristina, f. 27 aug. 1807, d. i Nykarleby 4 mars 1808 i feber.

Maria, f. 4 mars 1809, d. i Nykarleby 19 juli 1838 i lungsot. — Gift i Nykarleby den 29 aug. 1835 med vaktmästaren, sedan gardisten Johan Jakob Holm, f. i Nykarleby 4 maj 1814, flyttade till Helsingfors 1839.

Sanna Lisa, f. 19 nov. 1811, d. i Jakobstad 13 nov. 1885 av lunginflammation. — Gift i Jakobstad 13 april 1834 med sjötullvaktmästaren Carl Vilhelm Bergudd, f. i Jakobstad 16 jan. 1816, d. där 11 april 1854.

Albertina, f. 5 juni 1814. Försvunnen 1834 från kyrkböckerna.

Sofia Lovisa, f. 1 okt. 1816, d. i Nykarleby 3 okt. 1822 i mässling.

Karl Gustaf, f. 11 sept. 1821; bortflyttade från Nykarleby 1834.

Sofia Lovisa, f. 28 mars 1825; bortflyttade från staden 1841.

 


SAGER.

Hemma från Norrköping.

Karl Fredrik Sager, f. i Norrköping 15 juni 1757. Tobaksfabrikör i Jakobstad 1785—1791. Kom till Nykarleby 1793. Snusfabrikör. Erhöll burskap som handlande 1798. Ägare år 1799 av fregattskeppet Hoppet (134 2/3 läster). Ägde södra hälften av gården 106, senare 28, som tillhört svärfadern. Var dessutom i besittning av den som kryddgård använda tomten 96. Död i Nykarleby 23 april 1807 i bröstfeber. — Gift i Jakobstad 23 dec. 1787 med Katarina (Karen) Holm, f. i Nykarleby 16 mars 1750, d. där 3 febr. 1827 i slag, dotter till handlanden i Nykarleby Johan Holm och Brita Munstrin samt änka efter tobaksfabrikören i Jakobstad Petter Åslund (d. 2 jan. 1785). Barnlösa.SCHALE.

Här nedan nämnda person var född i Kongsbacka, son till amiralitetskaptenen Mikael Schale och Marianne Svensson.

Johan Schale, f. i Kongsbacka 27 april 1766. Amiralitetsfänrik. Sjökapten i Jakobstad. Erhöll burskap som handlande i Nykarleby 1808. Rådman där 15/4 1813. Ägare av gården 10, som han erhållit genom sin senare hustru. Död i början av okt. 1814, då den av honom ägda och förda briggen Fri Bonde påträffades vid Ölands södra udde, liggande i marvatten och med kaptenen och fyra av besättningen döda ombord. — Gift 1:o i Jakobstad 16 sept. 1792 med Birgitta Helena Vinsten, f. i Jakobstad 17 sept. 1765 d. där 11 april 1795, änka efter tobaksfaktoren i Jakobstad Jakob Åslund, d. i Jakobstad 22 jan. 1782; 2:o i Nykarleby 1 okt. 1808 med rådmannen Jakob Johan Kempes änka Anna Katarina Forsberg, f. i Nykarleby 5 febr. 1768, d. där 7 sept. 1833 i rödsot, dotter till handlanden i Nykarleby Fredrik Forsberg och Anna Häggblad. Vardera äktenskapet barnlöst.

(Inf. 2005-11-14.)

TURDIN. FORSSÉN.

Släkten Turdin härstammar från Bygdeå, varifrån 4 bröder inflyttade till Nykarleby i slutet av 1600-talet. Hj. BJÖRKMAN har i Genealogiska Samfundets i Finland Årsskrift X (1926) givit en ingående skildring av denna för det forna Nykarleby betydelsefulla släkts genealogi. Här nedan endast en liten komplettering av hans tabeller 8 och 9.


Tab. 8.


Fig 4.

Gården till vänster, sett framifrån (N:o 11), tillhörig kommerserådet Johan Turdin (1798—1834), sedan sonen Gustaf Vilhelm Turdin och efter dennes konkurs 1838 hans svåger, handl. Henrik Backman samt åter efter dennes död år 1842 rådmansänkan Sofia Lybeck. Gården till höger (N:o 12) var tidigare i den Kempeska släktens ägo, men inköptes 1831 av handl. Gustaf Vilhelm Turdin. Inropades på dennes konkursauktion av borgm. Johan Haeggström samt kom senare i rådmansänkan Sofia Lybecks ägo. De båda gårdarna upptogo västra sidan av torget.


V. Johan Turdin d.y. (son till handlanden och rådmannen i Nykarleby Johan Turdin och Katarina Juthe), f. i Nykarleby 6 jan. 1778. Handlande. Rådman. Kommerseråd. Började sin bana som handelsbetjänt hos det gamla handelshuset Josef Calamnius. Inköpte gården 11 redan 18/4 1798, vilken gård sedan, såsom troligen den förnämsta i staden, hade äran härbergera såväl Gustaf IV Adolf som Alexander I under deras resa genom landet samt var också högkvarter, turvis för svenska och ryska officerare under 1808—1809 års krig. Ägde dessutom tomterna 24, 71 och 82, de två sistnämnda använda som kryddgårdar. Innehade 29/96 av stadens beckbruk samt av stadens donationsjord (denna tid upplåten med full äganderätt): Hans och Sigfrids hemman (17/96 mantal), Lars Erikson Lussis hemman (11/144 mantal) samt Pehr Anderssons (13/216 mantal). Ägde följande skeppsdelar: 3/4 av fregattskeppet Ellida (148 1/2 läster), 1/7 av fregattskeppet Hoppet (134 2/3 läster), 1/6 av fregattskeppet Amphion (136 1/2 läster) samt 1/4 av karavellen Solid (18 läster). Vid bouppteckningen efter hans död värdesattes hans efterlämnade förmögenhet till 99,417:40 rubel assignationer, dock med avdrag av 40,841:93, det mesta barnens innestående mödernearv. Död i Nykarleby 26 okt. 1834 i vattusot. — Gift (när och var, framgår ej av kyrkböckerna) med änkan efter hans förra principals son Samuel Calamnius (d. i Nykarleby 4 jan. 1796) Anna Sofia Backman, f. i Nykarleby 1 dec. 1770, d. där 16 april 1830 i vattusot, dotter till handlanden, magistratssekreteraren Reinhold Vilhelm Backman och Kristina Wessler.

VI. Barn (födda i Nykarleby):

Lars Johan, f. 13 juli 1801, d. i Nykarleby 27 aug. 1808 i rödsot.

Vilhelmina, f. 20 febr. 1804, d. i Nykarleby 18 juli 1805 i förstoppning.

Gustaf Vilhelm, f. 17 okt. 1805, handlande, d. 21 apr. 1851. Tab. 9.

Karl Robert, f. 7 juni 1808, d. 20 aug. s. å.

Augusta Johanna, f. 28 okt. 1809, d. i Helsingfors 6 jan. 1871. — Gift 4 jan. 1834 med chefen för strömrensningskåren, sedermera generalmajoren friherre Karl Rosenkampff, i dennes andra gifte, f. i Livland 17 okt. 1793, d. i Helsingfors 17 sept. 1846.Tab. 9.

VI. Gustaf Vilhelm Turdin (son till Johan Turdin d. y., tab. 8), f. i Nykarleby 17 okt. 1805. Handlande i Nykarleby. Ägde gården 11, sedan han inlöst systerns del. Övertog också faderns skeppsdelar samt ägde dessutom hälften av skeppet Emeli (245 läster) samt 2/3 av briggen Rhea (86 läster). År 1838 måste det tidigare rika boet upplåtas till konkurs. Tolagsbokhållare 1837. Död på Sonnäs i Ulvsby 21 april 1851 i slag. — Gift i Stockholm med Emilia Augusta Backman, f. 7 juli 1812 dotter till klädeshandlaren i Stockholm Henrik Emil Backman och hans hustru Karolina Augusta Löfving. [Fortuna.]

VII. Barn (födda i Nykarleby):

Anna Augusta, f. 28 okt. 1834, d. 24 dec. s. å. i hjärtsprång.

Gustaf, f. 3 febr. 1836. Inskriven i trivialskolan i Vasa 1847. Student 15 febr. 1858. Flyttade 1869 till Ilmola. Brandstodsagent. Död i Ilmola 28 febr. 1882. Ogift.

Johan Emil, f. 29 okt. 1838. Flyttade till Stockholm, varest verksam som banktjänsteman.

[J. E. Turdin . F. riksbankstjänstemannen J. E. Turdin avled den 23 augusti i Råsunda.
     Han var född 1838 i Nykarleby i Finland och blev 1856 student i Uppsala, där han avlade kameralexamen 1860. Han inträdde därefter i riksbankens tjänst, blev kontorsskrivare vid huvudkontoret 1870 och bokhållare där 1876. År 1904 avgick han med pension. Han sörjes närmast av barn.
 
Svenska Dagbladet den 24 augusti 1918, sid 7.
(Inf. 2020-05-22.)]

Emilia Mathilda, f. 15 nov. 1840, d. i Nykarleby 17 april 1841.

Denna talrika släkt, som under nästan 200 år levat i Nykarleby, är således numera utdöd därstädes på den manliga sidan. På kvinnosidan kvarleva dock ännu ättlingar. Susanna Turdin, dotter till rådmannen Johan Turdin d.ä. och Anna Smith, var född i Nykarleby 22 dec. 1759 och död där 26 juni 1831 av ålderdom. Deja. Ogift. Hon hade en son med handlanden Samuel Forssén, f. i Nykarleby 8 nov. 1749, d. där 28 jan. 1779. (Jfr. Hj. BJÖRKMAN i Genealogiska Samfundets i Finland Årsskrift XIII, s. 222.)

[Läs mer:
Familjerna Turdin och Rosenkampff av Erik Birck.]FORSSÉN


Tab. 1.

II. Johan Samuel Forssén (se ovan), f. i Nykarleby 8 juni 1778. Stadsbetjänt. Ägde gården 67, som han köpt 10/3 1810. Död i Nykarleby 1 april 1824 i lungsot. — Gift i Nykarleby 4 okt. 1803 med Susanna Andersdotter Juth, f. i Nykarleby landskommun 2 okt. 1781, d. i Nykarleby 5 febr. 1858 av ålderdom.

III. Barn (födda i Nykarleby):

Berta Sofia, f. 16 juli 1804, d. i Nykarleby 19 juli 1822 i lungsot.

Johan Henrik, f. 24 sept. 1806, stadsfiskal, d. 24 jan. 1875. Tab. 2.

Anna Susanna, f. 17 april 1809, d. i Nykarleby 13 juli 1811 i diarré.

Karl Gustaf, f. 29 maj 1811, d. i Nykarleby 20 juli s. å.

Samuel Reinhold, f. 17 mars 1814, d. i Nykarleby 27 april s. å. i slag.

Stina Albertina, f. 8 mars 1815, d. i Nykarleby 5 febr. 1816.

Karl Jakob, f. 14 maj 1817. Kom såsom skräddargesäll från Pedersöre 1834. »Säges vara utrikes».

Erik Samuel, f. 25 febr. 1820, d. i Nykarleby 13 sept. s. å.

Anna Lisa, f. 19 jan. 1822, d. i Nykarleby 5 juli s. å. i mässling.Tab. 2.

III. Johan Henrik Forssén (son till Johan Samuel F., tab. 1), f. i Nykarleby 24 sept. 1806. Stadsbetjänt och rådhusvaktmästare i Nykarleby 12/11 1827. Stads- och brofogde 25/7 1831. Vicefiskal 9/9 1832. Notarie vid skräddarämbetet 12/9 1832. Pantfogde i Nykarleby socken 23/1 1833. Auktionskammarföreståndare 13/12 1837. Tolagsbokhållare 1836—41. Krono- och stadskassör 2/6 1840. Stadsfiskal i Nykarleby 21/9 1840. Edsvuren skeppsmätare. Avgick 1857 från stads- och brofogdesysslan, 1866 från auktionskammarföreståndarskapet och 1867 från stads- och kronokassörskapet. Innehade ett av Mickelsbacka hemmanen (15/64 mantal) åren 1836—1841. Ägde först faderns gård 67, senare gården 26, inköpt 30/10 1837, samt dessutom de obebodda tomterna 80 och 82, efter branden den obrunna gården 125 (och 126). (Se bild 4). Död i Nykarleby 24 jan. 1875 i hjärtslag. — Gift i Nykarleby 27 dec. 1827 med Anna Kajsa Höklund, f. i Nykarleby kyrkoby (Harald) 25 nov. 1810, dotter till ogifta dejan Maja Höklund (f. i Jakobstad 14 dec. 1786). Änkan flyttade till Jakobstad 6/12 1880, där hon dog 29/1 1881 i slag.

IV. Barn (födda i Nykarleby):

Johan Fredrik, f. 31 mars 1829, d. i Nykarleby 29 juli s. å.

Fredrik Samuel, f. 1 mars 1831, kronolänsman, d. 5 dec. 1893. Tab. 3.

Frans Julius, f. 16 febr. 1834. Student från Vasa gymn. 20 jan. 1854. Mindre kameralexamen 24 febr. 1857. Fänrik vid Vasa indelta bataljon 7 dec. 1855, underlöjtnant 21 aug. 1858, löjtnant 15 febr. 1863, avsked med stabskaptens grad 1868. Sedan 1873 bosatt i Jyväskylä, sysselsatt med stockaffärer. Ogift. Död i Jyväskylä 9 november 1881.

Aurora Katarina, f. 1 juni 1838, d. i Nykarleby 4 juli s. å.

Johan Emil, f. 14 juli 1839, stadsfiskal, d. 5 maj 1895. Tab. 6.

Julia Katarina, f. 9 aug. 1841, d. i Tavastehus 21 maj 1896. — Gift i Nykarleby 10 nov. 1863 med äldre kommissionslantmätaren i Tavastehus län Karl Jakob Krank, f. i Lehtimäki 1 juni 1833, d. i Jyväskylä 30 juni 1886.

Anna Johanna, f. 2 juli 1848, d. i Helsingfors 28 april 1928. — Gift i Nykarleby 17 juni 1877 med äldre kommissionslantmätaren Matias Nordman, f. på Klockars hemman i Munsala 6 mars 1844, d. i Tammerfors 11 jan. 1917.

Karl Jakob, f. 11 febr. 1849, hovrättsauskultant, d. 26 mars 1883. Tab. 10.

Alexander, f. 11 sept. 1851, d. i Nykarleby 27 aug. 1852 i koppor.Tab. 3.

IV. Fredrik Samuel Forssén (son till Johan Henrik F., tab. 2), f. i Nykarleby 1 mars 1831. E. o. kontorsskrivare vid Nykarleby postkontor 29/6 1848. E. o. kontorist vid Vasa landskontor 8/3 1849 samt ordinarie 20/10 1851. Kronolänsman i Keuru distrikt 23/6 1854, på begäran transporterad till Nykarleby 24/3 1855. Var samtidigt under 1857 förvaltare av Nybacka hemman för studeranden R. Stenroth. Transporterad som länsman till Mustasaari 30/4 1859. Avsked 2/1 1864. Sedan vistats tidtals i Vasa, tidtals i Nykarleby, där han en tid var disponent för Koski ölbryggeri, tillhörigt svärfadern. Brandstodsagent för landet. Död i Nykarleby landskommun (där han ägde en gård på Kuddnäs hemmans mark) 5 dec. 1893 i hjärnblödning. — Gift i Vasa 22 maj 1855 med Agnes Långhjelm, f. i Vasa 12 april 1830, d. i Nykarleby 27 jan. 1923 i hjärtslag, dotter till landskamreraren i Vasa Fredrik Gustaf Långhjelm och Beata Elisabet Wacklin.

V. Barn:

Agnes, f. i Nykarleby 5 april 1856. Förestått kosthållet på Nykarleby seminarium 1894—1909. Lever i Nykarleby.

Adèle Frederique, f. i Nykarleby 23 okt. 1857, d. i Nykarleby (på Djupsten) 9 juli 1873 i lungsot.

Aline, f. i Gamla Vasa 17 mars 1860, d. i Vasa 23 aug. 1923 i lunginflammation. Psykiska störingar.

Karl Georg Julius, f. i Gamla Vasa 28 mars 1869, tullkassör, d. 12 nov. 1931. Tab. 4.Tab. 4.

V. Karl Georg Julius Forssén (son till Fredrik Samuel F., tab. 3), f. i Gamla Vasa 28 mars 1869. E. o. kammarskrivare i tullstyrelsen 1/9 1886. Kontorsskrivare vid Hangö tullkammare 4/12 1891. Kassör vid samma tullkammare 27/11 1923. Död i Hangö 12 nov. 1931 i hjärtslag. — Gift i Ekenäs 14 febr. 1891 med Ester Alfhild Sofia Sterenius, f. i Munsala 2 juni 1871, dotter till kammarskrivaren vid finska krigskommissariatet Gustaf Magnus Sterenius och Sofia Margareta Hallbäck.

VI. Barn:

Ester Julia Linnea, f. i Ekenäs 11 jan. 1891. Genomgått 5 klasser av Hangö svenska samskola. — Gift i Hangö 13 dec. 1912 med bankdirektören Albin Hahnson, f. i Åbo 21 febr. 1874; bosatta i Raumo.

Georg Harald Sigurd, f. i Hangö 4 juli 1892. Student från Hangö svenska samskola 20/5 1910. Idkade medicinska studier. Död i Hangö 15 maj 1914 i lungsot.

Knut Thorvald Julius, f. i Hangö 6 juli 1894. Genomgått 7 klasser av Hangö svenska samskola. Bokbindarmästare. — Gift i Hangö 28 juni 1930 med Katri Helena Keinänen, f. i Hangö 31 juli 1907, dotter till vattenledningsmontören Johan Petter Keinänen och Ida Jokinen.

Svea Alfild Margareta, f. i Hangö 28 juni 1896. Ogift.

Karl Gustaf Viking, f. i Hangö 14 mars 1898, forstmästare. Tab. 5.

Karl Ossian Rafael, f. i Hangö 5 jan. 1900, d. där 28 okt. 1906 i skarlakansfeber.Tab. 5.

VI. Karl Gustaf Viking Forssén (son till Karl Georg Julius F., tab. 4), f. i Hangö 14 mars 1898. Student 27/5 1918. Forstmästare 4/2 1922. Anställd som biträdande forstmästare hos A.B. Gutzeit & C:o i Nyslott. — Gift i Helsingfors 25 jan. 1925 med Aino Hjort, f. i Lantis 9 aug. 1902, dotter till målarmästaren August Hjort och Cecilia Luhanka.

VII. Barn (födda i Nyslott):

Karl Lars Birger, f. 8 nov. 1927.

Eila Ester Cecilia, f. 26 dec. 1929.Tab. 6.

IV. Johan Emil Forssén (son till Johan Henrik F., tab. 2), f. i Nykarleby 14 juli 1839. Stadsfiskal i Jakobstad 1861. Död i Jakobstad 5 maj 1895 av hjärtslag. — Gift i Jakobstad 11 juni 1863 med Maria Karolina Ahlbäck, f. i Jakobstad 22 dec. 1844, d. i Jakobstad 2 okt. 1928 i hjärtförlamning, dotter till bokbindaren och vaccinatören Alexander Ahlbäck och Anna Sofia Petterson.

V. Barn:

Ines Amida Irene, f. i Jakobstad 28 sept. 1864. — Gift i Jakobstad 16 juni 1898 med garverifabrikören William Alexander Ahlbäck, f. i Jakobstad 10 okt. 1866.

Uno Emil Alfons, f. i Jakobstad 4 dec. 1866, bagare. Tab. 7.

Johan Albin, f. 1867 i Jakobstad, d. s. å.

Hugo Emil Eugen, f. i Jakobstad 25 nov. 1868, stationsinspektor. Tab. 8.

Einar Emil Ossian, f. 31 mars 1870. Vistas sedan sitt 16 år i Amerika, orten okänd.
Tab. 7.

V. Uno Emil Alfons Forssén (son till Johan Emil Forssén, tab. 6), f. i Jakobstad 4 dec. 1866. Bagare i Kaustby, Sievi och Ylivieska, handlande i Lapinlahti, sedan 1930 i Haapajärvi. — Gift 1887 med Helena Katarina Hohenthal, f. i Vetil 18 jan. 1865, dotter till prästgårdstorparen Samuel Albert Hohenthal och Kaisa Joutsi.

VI. Barn (födda i Kaustby):

Emil Alfons, f. 31 jan. 1888, d. där 14 juni 1889.

Emil Alfons, f. 24 okt. 1889. Sinnesrubbad.

Ester Maria, f. 30 juni 1891. Ogift. Bosatt hemma i Haapajärvi.Tab. 8.

V. Hugo Emil Eugen Forssén (son till Johan Emil F., tab. 6), f. i Jakobstad 25 nov. 1868. Avgick med skiljebetyg från Vasa svenska lyceum 21/9 1888. Antagen till praktikant vid statsjärnvägarna 1/1 1889. Telegrafist 3/2 1893. Andra bokhållare i Viborg 1 sept. 1896. Första bokhållare därstädes 1 sept. 1899. Stationsinspektor på Siilinjärvi station från mars 1903 till 1/6 1926. Lagerförvaltare vid Ab. Masuts förråd i Kuopio 1/9 1926—1/4 1930. Ägnar sig sedan dess åt jordbruk på arrendehemmanet Sänkimäki n:o 13 i Hanhisalmi, Nilsiä. — Gift i Jakobstad 14 febr. 1895 med folkskollärarinnan Maria Vilhelmina Petterson, f. i Nykarleby 13 juli 1863, dotter till sjökaptenen Karl Johan Petterson och Susanna Elisabet Ahlström.

VI. Barn:

Gunnar Eugen, f. på Udelnaja 15 maj 1896. Tab. 9.

Sylvia Maria, f. i Jakobstad 5 juni 1898. Genomgått Kuopio finska fruntimmersskola. Expeditionsbiträde vid postverket.

Astrid Elisabet, f. i Viborg 8 aug. 1899, d. på Siilinjärvi 16 febr. 1905 i hjärninflammation.

Gerda Matilda, f. i S:t Andrece 1 dec. 1901. Genomgått Kuopio finska fruntimmerskola. — Gift i aug. 1920 med numera andre bokhållaren på Tyrvis station Kauno Ilmari Soini, född i Karhula 15 maj 1891.

Elsa Amanda, f. på Siilinjärvi 23 april 1903. Genomgått Kuopio finska fruntimmerskola. Järnvägspraktikant. — Gift 19 aug. 1928 med järnvägstjänstemannen Aarne Ilmari Lampinen, f. i Idensalmi 2 febr. 1897.

Martha Helena, f. på Siilinjärvi 17 juni 1904. Genomgått Kuopio finska fruntimmersskola. Expeditionsbiträde vid Norra Savolax' skogsnämnds kontor.Tab. 9.

VI. Gunnar Eugen Forssén (son till Hugo Emil Eug. F., tab. 8), f. på Udelnaja 15 maj 1896. Genomgått 5 klasser av Kuopio finska lyceum. — Gift på Siilinjärvi 24 juni 1920 med Eva Alina Räisänen, f. i Karttula den 27 sept. 1897, dotter till jordbrukaren Taavetti Räisänen och Maria Vilhelmina Venäläinen.

VII. Barn (födda i Nilsiä):

Eva Inkeri, f. 10 dec. 1921.

Kaarlo Olavi, f. 16 mars 1924.

Erkki Antero, f. 7 nov. 1927.

Raili Sinikka, f. 2 jan. 1929.Tab. 10.

IV. Karl Jakob Forssén (son till Johan Henrik F., tab. 2), f. i Nykarleby 11 dec. 1849. Student 25 maj 1867. Domarexamen 26 maj 1873. Hovrättsauskultant 22 sept. 1873. Juridisk medlem i uppbådsnämnd. Flyttade till Jyväskylä 21/5 1877. Död i Jyväskylä 26 mars 1883 i hjärtslag. — Gift 26 juni 1877 med Ida Maria Girsén, i hennes första gifte, f. i Jyväskylä 5 jan. 1857, d. där 6 nov. 1927 i slag, dotter till handlanden och rådmannen Gustaf Adolf Girsén och Maria Elisabet Hokkanen. Omgift med handlanden och rådmannen Wilhelm Kammonen.

V. Barn (födda i Jyväskylä):

Karl Henning Gustaf, f. 8 maj 1878, d. i Jyväskylä 30 maj 1886 i scharlakansfeber.

Jakob Ragnar, f. 20 juli 1881. Bagare i Jyväskylä. Ogift.

Kaarlo Sigurd, f. 14 nov. 1883, ingenjör. Tab. 11.Tab. 11.

V. Kaarlo Sigurd Forssén (son till Karl Jakob F., tab. 10), f. i Jyväskylä 14 nov. 1883. Elev vid Jyväskylä lyceum. Dimitterad från Tekniska högskolan 1909. Ingenjör. Sedan 1920 bosatt i Jyväskylä landskommun. — Gift 22 mars 1919 i Kuopio med Auno Alfhild Hjördis Kervinen, f. i Pihiajavesi 2 aug. 1898.

VI. Barn (födda i Jyväskylä landskommun);

Kaarlo Aimard, f. 2 aug. 1920.

Mirjam Anita, f. 24 dec. 1921.

Anja Astrid Kaarina, f. 15 febr. 1925.

(Inf. 2005-11-23.)
WAHLBERG.

Släkten härstammar från Strängnäs.Tab. 1.

I. Erik Wahlberg, f. i Strängnäs 1739. Borgare där. Död i Strängnäs 19 maj 1791 av rötfeber. — Gift 1:o 1768 med Anna Lisa Sandberg, f. 1744, d. i Strängnäs 26 mars 1785 av »torsken»; 2:o 1786 med Katarina Larsson, f. 1754. Efter mannens död flyttade änkan och de hemmavarande barnen till Stockholm 1794.

II. Barn (födda i Strängnäs):

1. Anna Maria, f. 4 dec. 1768.

1. Helena Elisabet, f. 11 juli 1771. Flyttade till Stockholm 1789.

1. Johan Erik, f. 16 april 1774.

1. Sara Kristina, f. 6 febr. 1777, d. s. å.

1. Eva Stina, f. 17 april 1778.

1. Pehr Olof, f. 6 aug. 1780, hattmakare, d. 14 juli 1809. Tab. 2.

1. Niklas, f. 1 juni 1782. Hattmakaregesäll. Kom till Nykarleby till brodern Pehr Olof 1 jan. 1806. Stannade troligen endast en kortare tid i staden.

1. Margareta Sofia, f. 1784. Vistades från 1804 någon tid hos brodern Pehr Olof i Nykarleby, återflyttat till Stockholm.

2. Ulrika Katarina, f. 1786.

2. Sara Lotta, f. 1791.Tab. 2.

II. Pehr Olof Wahlberg (son till Erik W., tab. 1), f. i Strängnäs 6 aug. 1780. Hattmakare. Död i Nykarleby 14 juli 1809 i feber. Inflyttade från Stockholm till Vasa 9/10 1801 samt uttog betyg till Nykarleby 7/2 1802. Var först gesäll hos hattmakaren Matts Henelius d. ä., med vars dotter Lovisa Henelius han gifte sig i Nykarleby 3 maj 1804. Hon var f. i Nykarleby 1 febr. 1784, d. där 7 juni 1869 av ålderdom. Hon erhöll fyra år efter mannens död en son (se bihang). Lovisa Henelius blev 16 okt. 1823 omgift med hattmakargesällen Hans Henrik Drake, f. i Jakobstad 1794 (inflyttade från Gamlakarleby 1823), d. i Nykarleby 24 juli 1855 i dryckenskap (stilla begraven).

III. Barn (födda i Nykarleby):

Karl Erik, f. 27 okt. 1804, färgare, d. 6 maj 1853. Tab. 3.

Maria Elisabet, f. 3 jan. 1807, d. i Nykarleby 5 sept. s. å. i livsjuka.

Petter Olof, f. 31 aug. 1808, hattmakare, d. 2 febr. 1881. Tab. 7.Tab. 3.

III. Karl Erik Wahlberg (son till Pehr Olof W., tab. 2), f. i Nykarleby 17 okt. 1804. Färgare. Såsom gesäll vistats i Åbo och Vasa, från vilken senare ort han återvände 1828. Tolagsbokhållare 1839—40. Innehade från 1835 till sin död 1/2 av tomten 25, som tillhört hans morfar. Död i Nykarleby 6 maj 1853 i bröstsjukdom. — Gift 1:o i Gamlakarleby 27 sept. 1832 med Kajsa Sofia Walding, f. i Gamlakarleby 1 maj 1810, d. i Nykarleby 22 aug. 1845, dotter till mästaren Zacharias Walding och hans hustru Kajsa Lisa; 2:o i Nykarleby 16 juli 1846 med Ulrika Eleonora Sikström, tjänarinna å Jeansborg, f. i Jakobstad 6 juli 1812, d. i Nykarleby 25 febr. 1902 i hjärtfel. Hon blev 30 sept. 1855 omgift med sjötullvaktmästaren i Nykarleby Anders Bollström, f. i Sjundeå 27 mars 1839, d. i Nykarleby 4 sept. 1902 i kräfta.

IV. Barn (födda i Nykarleby):

Karl Teodor, f. 9 nov. 1833. Färgare. Erhöll burskap som sådan i Nykarleby 28 mars 1859. Ägde före branden efter fadern hälften av gården 25. Ogift. Död i Nykarleby 23 dec. 1892 i magsår. [Apan Wahlberg av Zachris Schalin.]

Karl Emil, f. 3 aug. 1847, sjökapten, d. 28 dec. 1908. Tab. 4.Tab. 4.

IV. Karl Emil Wahlberg (son till Karl Erik W., tab. 3), f. i Nykarleby 3 aug. 1847. Styrman 1872. Sjökapten 1876. Inträdde i lotsverket 1886. Styrman på Helsingkallan 1886—92. Fyrmästare i Sideby 1892—94. Åter kapten på Helsingkallan 1894 till sin död. Död i Vasa 28 dec. 1908 i hjärnblödning. — Gift 1:o i Nykarleby 4 maj 1876 med Maria Serafina Lingonblad, f. i Nykarleby 27 sept. 1847, d. där 18 mars 1886 i barnsäng, dotter till stadsfogden i Nykarleby Johan Lingonblad och Maria Björklund; 2:o i Nykarleby 11 nov. 1888 med Hilda Sofia Johansson, f. i Gamlakarleby 22 jan. 1855. Bor som änka hos styvsonen apotekaren C. O. V. Wahlberg.

V. Barn (födda i Nykarleby):

1. Karl Ossian Viking, f. 10 mars 1877, apotekare. Tab. 5.

1. Paul Valdemar, f. 24 juli 1883, sågverksingenjör. Tab. 6.

1. Edvard Viktor, f. 18 mars 1886, d. i Nykarleby 21 mars s. å.Tab. 5.

V. Karl Ossian Viking Wahlberg (son till Karl Emil W., tab. 4), f. i Nykarleby 10 mars 1877. Genomgått fem klasser i Vasa svenska lyceum. Farmaceut 31/5 1900. Provisor 7/12 1906. Apotekare i Malax 20/2 1921. — Gift i Vasa 21 dec. med sin kusin Gerda Maria Lingonblad, f. i Vasa 3 dec. 1879, dotter till telegrafrevisorn Johan Alfred Lingonblad och Emilia Sofia Liljeqvist.

VI. Barn:

Karl Gunnar Bengt, f. i Vasa 14 juni 1912. Elev i Vasa svenska samskola.

Per Johan Erik, f. i Vasa 23 okt. 1917, d. i Malax genom ett vådaskott 5 jan. 1925.

Rolf Runar, f. i Kristinestad 25 aug. 1919. Elev vid Vasa svenska lyceum.Tab. 6.

V. Paul Valdemar Wahlberg (son till Karl Emil W., tab. 4), f. i Nykarleby 24 juli 1883. Genomgått Vasa industriskola 1902. Emigrerat till Amerika 7/9 1903. Sysslar därstädes med byggmästar- och arkitektarbeten. Anställd f. n. såsom sågverksingenjör för Westwood Lumber & C:o i Wheeler, Oregon. — Gift i South Beus 24 juli 1909 med Dagmar Sofia Rosalba Rönnberg, f. i Helsingfors 7 dec. 1885, dotter till fiskhandlaren Karl Edvard Rönnberg och Sofia Karolina Kjelin.

VI. Barn (födda i South Beus):

Bertel Valdemar, f. 19 juli 1910. Utdimitterad 1929 från Wheeler High School. Student vid Oregon State University.

Paul Robert, f. 10 april 1913.

Georg, f. 17 sept. 1923.Tab. 7.

III. Petter Olof Wahlberg (son till Pehr Olof W., tab. 2), f. i Nykarleby 31 aug. 1808. Hattmakare. Erhöll burskap 12 aug. 1830. Vaktmästare vid rådstuvurätten 13 maj 1839, vilken syssla han bibehöll till sin död, ehuru hustrun skötte tjänsten sedan början av 1876, då mannen drabbades av ett slaganfall. Änkan fortsatte att sköta tjänsten till 17/12 1883, då hon på ansökan erhöll avsked. En av de tre musikanterna i stadens musikkapell (basfiol). Ägde före branden gården 36, som han köpt 7 febr. 1838. Efter branden också hälften av tomten 36 [Bankgatan 16, Renvall], som han inropat 28 juli 1858. Död i Nykarleby 2 febr. 1881 i slag. — Gift 1:o i Nykarleby 6 juni 1830 med Brita Sofia Cederborg, f. i Nykarleby 19 jan. 1804, d. där 27 mars 1842 i lungsot, dotter till färgaren och handlanden Lars Cederborg och Karin Häggroth; 2:o i Nykarleby 6 nov. 1842 med Elisabet Blomqvist, f. i Kempele 1806, d. i Nykarleby 13 nov. 1857 i bröstsjukdom; 3:o i Nykarleby 31 mars 1869 med Kristina Fredrika Mjetala, f. i Nykarleby socken 1 juli 1819, d. i Nykarleby 26 maj 1884 i magkräfta, dotter till soldatänkan Lena Gustavsdotter Wacker. [Polisombud.]

IV. Barn (födda i Nykarleby):

1. Lovisa Lisa, f. 7 maj 1831, d. i Nykarleby 12 okt. 1837 i kikhosta.

1. Karl Petter, f. 25 nov. 1832, d. i Nykarleby 9 okt. 1837 i kikhosta.

1. Sofia Kajsa, f. 1 juli 1834, d. i Nykarleby 12 aug. 1838 i lungsot.

1. Maja Amalia, f. 6 jan. 1836, d. i Nykarleby 1 okt. 1837 i kikhosta.

1. Augusta Fredrika, f. 5 febr. 1837, d. i Nykarleby 19 okt. s. å. i kikhosta.

2. Petter Elias, f. 17 april 1843, d. i Nykarleby 26 maj 1851.

2. Lovisa Charlotta, f. 12 maj 1845. Flyttade 1863 till Jakobstad. Hushållerska hos Petter Herman Malm 1870—1899. Död i Jakobstad 24 juli 1930 i lunginflammation. Hade egen gård sedan början av 1900-talet (Hamngatan 3 B).

2. Karl Johan, f. 27 dec. 1847, sjökapten, d. 14 mars 1928. Tab. 8.

2. Vendla Sofia, f. 31 dec. 1849, d. i Jakobstad 13 maj 1921 i lunginflammation. — Gift där 4 juni 1876 med dåvarande styrmannen Anders Ahlström, f. i Himango 3 febr. 1847, d. i Mänttä 24 okt. 1905 i hjärtslag. Styrman 1874. Sjökapten 1876. Befälhavare å Jakobstadskeppen Orient 1881—93, Veritas 1893—97, Vanadis 1897—99. Ångbåtsbefälhavarexamen 1900. Kapten å ångaren Elias Lönnrot 1902—1905.

V. Barn:

Anders Karl Alarik Ahlström, f. i Jakobstad 29 jan. 1882. Student 8 juni 1903. Inskriven vid polytekniska institutet 1901. Studerat i England och Tyskland 1904—1905. Avlade ingenjörsexamen 1908. Stadsdirektör i Jakobstad sedan 1919. — Gift i Tammerfors 27 nov. 1909 med Laura Elvira Vesander, dotter till direktör Napoleon Vesander och Laura Larson.

2. Alarik Anton, f. 3 aug. 1853. Erhöll 16/9 1871 konstitutorial [fullmakt på tjänst] såsom konstapel på tullslupen i Nykarleby. Död 20 dec. 1872 i Nykarleby i lungsot.Tab. 8.

IV. Karl Johan Wahlberg (son till Petter Olof W., tab. 7), f. i Nykarleby 27 dec. 1847. Sjökapten. Flyttade från Nykarleby till Jakobstad 1886. Avlade styrmansexamen 12/5 1871; sjökaptensexamen 18/4 1878. Ångbåtsbefälhavarexamen 20/1 1886. Anställd vid sjömätningsexpeditionen i Suolahti 1901—1903. Övergav sjön 1900. Därefter lagerföreståndare i Jakobstad (mekaniska verkstaden, Wilh. Schauman & C:o och senast under 15 år hos J. A. Holm). Död i Jakobstad 14 mars 1928 i lunginflammation. — Gift i Nykarleby 13 juli 1886 med Elin Maria Jungblad, f. i Nykarleby 18 aug. 1862, d. i Jakobstad 23 mars 1929 i hjärnblödning, dotter till sadelmakaren i Nykarleby Carl Edvard Jungblad och Johanna Maria Henelius.

V. Barn (födda i Jakobstad):

Karl Hugo, f. 12 maj 1887. Dimitterad 29/5 1903 från 5 klassen i realläroverket i Jakobstad. Efter att ha haft anställning vid W. Wahlbergs filhuggeri i Vanda och vid Maskin och Bro Ab. i Helsingfors inträdde han i statsjärnvägarnas tjänst 1 april 1906. Stationskarl i Jakobstad 10/5 1907. Bromsare i Uleåborg 10/11 1915, kom dock aldrig att mottaga denna tjänst, utan tjänstgjorde som våg- och packmästare först i Karungi, sedan i Torneå. Var med om att grunda Torneå skyddskår. Efter Torneås intagning avreste han 10/2 1918 till Vilppulafronten såsom maskingevärsförare, sårades vid Tammerfors (begravningsplatsen) 4/4 och dog 5/4 på reservlasarettet i Vasa. Erhöll frihetskorsets 4 klass. Begraven i hjältegraven i Jakobstad.

Johan Verner, f. 1 aug. 1889, järnvägsbokhållare. Tab. 9.

Ethel Maria, f. 17 dec. 1891, d. i Jakobstad 12 jan. 1892.Tab. 9.

V. Johan Verner Wahlberg (son till Karl Johan W., tab. 8), f. i Jakobstad 1 aug. 1889. Inträdde i statsjärnvägarnas tjänst 15/5 1907, stationskarl 2/11 1908. Student 12/12 1914 (privatist vid realläroverket i Jakobstad). Telegrafist (på Jeppo) 4/9 1917, bokhållare av 2 klass 1/3 1921 (Kovjoki, Uleåborg), bokhållare av 1 klass och föreståndare för Yxpila hamnstation sedan 9/10 1929. — Gift i Uleåborg 1 febr. 1922 med Marta Hellen Haikola, f. i Sievi 15 sept. 1892, dotter till lantbrukaren Eliel Haikola och Anna Emilia Skinnare. Genomgått Brahestads svenska elementarskola 1906, Brahestads borgare- och handelsskola 1911, Uleåborgs finska fortbildningsläroverk 1914. Tjänstemannapraktikant vid statens järnvägar 2/9 1917. Avlade telegrafistexamen 11/10 1918.

VI. Barn (de två första födda i Uleåborg, den sista i Gamlakarleby) :

Hugo Hilding, f. 27 nov. 1922.

Olof Karl Eliel, f. 11 mars 1926.

Bror Erik Herner, f. 9 jan. 1932.Bihang.

Såsom under tab. 2 omnämndes, födde änkan Lovisa Wahlberg, född Henelius, 4 år efter mannens död en son, Magnus, åt vilken också gavs det Wahlbergska namnet.Tab. 1.

I. Magnus Wahlberg, f. i Nykarleby 9 okt. 1813. Färgarmästare 8 maj 1838. Praktiserat bl. a. i Stockholm. Ägde södra hälften av gården 35 sedan år 1837 till stadens brand 1858, i den nya staden tomten 64 [Lybecksgatan 3, Haglund.]. Död i Nykarleby 30 april 1874 i bröstinflammation. — Gift i Nykarleby 22 febr. 1838 med Lena Lovisa Salin, f. i Nykarleby 7 maj 1818, d. på Vanda i Helsinge 17 maj 1893 i slag, dotter till skomakaren Matts Salin och Anna Helena Sjöström.

II. Barn (födda i Nykarleby):

Maja, f. 13 dec. 1838, d. i Nykarleby 17 dec. s. å.

Hilma Lovisa, f. 11 febr. 1840, d. i Nykarleby 5 mars 1900 i lunginflammation. — Gift i Nykarleby 1 okt. 1857 med sjökaptenen Karl Johan Blomberg, f. i Jakobstad 27 dec. 1828, d. i Florida 1/11 1884. Sjökapten 1851. Barnlösa. Änkan livnärde sig med hembageri.

Agnes Augusta, f. 2 okt. 1842, d. i Nykarleby 14 okt. 1889 i maginflammation. — Gift i Nykarleby 25 jan. 1859 med sjökaptenen Jakob Silfvast, f. i Nykarleby landskommun 10 mars 1827, d. 2 juni 1877 på Östersjön ombord på Carl Gustaf, av slag.

III. Barn:

Therese Augusta Silfvast, f. i Nykarleby 1 juli 1859, d. där 27 mars 1902 av lunginflammation efter en bukoperation. — Gift i Nykarleby 2 dec. 1886 med stadsfiskalen Germund Gustaf Fredrik Aminoff, f. i Vasa 9 mars 1861, d. i Helsingfors 5 aug. 1896.

Magnus Algot, f. 19 febr. 1845. Färgargesäll. Sjökapten. Affärsman i Transvaal, Barberton, där han dog 3 febr. 1910 efter en 30 årig verksamhet därstädes. Ogift.

William Valfrid, f. 27 juli 1849, d. i Nykarleby 16 sept. 1860 i strypsjuka.

Maria Matilda, f. 10 febr. 1852, d. i Nykarleby 18 jan. 1856 i vattusot.

Emilia Sofia, f. 25 april 1855, d. i Petersburg 23 april 1876 av lungsot.

Maria Irene, f. 18 dec. 1858, Flyttade till Helsingfors 1905. Bosatt på Dalfors i Vanda (Helsinge).

Valfrid Vilhelm, f. 25 maj 1861, filhuggare, d. 19 april. 1922. Tab. 3.Tab. 3.

II. Valfrid Vilhelm Wahlberg (son till Magnus W., tab. 2), f. i Nykarleby 25 maj 1861. Började sin bana som filhuggare på J. W. Nesslers filhuggeri i Nykarleby. Anlade 1882 en egen filhuggeriverkstad i förening med såg i Vanda i Helsinge socken (Dalfors filhuggeri). Död på Dalfors i Helsinge 19 april 1922 i hjärtfel. — Gift i Helsinge 9 juni 1890 med lanthandlaren Hilda Augusta Bäckman, f. i Kyrkslätt 21 febr. 1859, d. i Helsinge 25 sept. 1900 i hjärninflammation.

[Om fabrikören Walfrid Wilhelm Wahlberg av Mats Blomqvist.
Minnesruna. ]

III. Barn:

Gunhild Dorothea, f. i Helsinge 6 febr. 1891. — Gift där 7 juni 1915 med kronolänsmannen i Helsinge Vilhelm Alexander Vehviläinen, f. i S:t. Michel 11 sept. 1886.

Valfrid Valdemar, f. i Helsinge 3 jan. 1892, advokat, d. 22 juli 1930. Tab. 4.

Valborg Elisabet, f. i Helsingfors 12 april 1895, d. i Helsinge 12 juli 1899 i hjärntuberkler.

Hilda Emilia, f. i Helsinge 17 febr. 1896. — Gift där 11 okt. 1923 med ryttmästaren, tyska undersåten Hugo Frans Josef Trauch, f. i München 27 maj 1888.

Knut Magnus, f. i Helsinge 6 okt. 1898, d. där 25 jan. 1900 i allmän svaghet.

Knut Konstantin, f. i Helsingfors 25 maj 1900, d. där 27 maj s. å. i allmän svaghet.Tab. 4.

III. Valfrid Valdemar Wahlberg (son till Valfrid Vilhelm W., tab. 3), f. i Helsinge 3 jan. 1892. Student från Nya svenska läroverket i Helsingfors 17/9 1912. Avlade rättsexamen och förvaltningsexamen 17/3 1917. Auskultant i Åbo hovrätt 22/3 s. å. Vicehäradshövding 31/5 1920. Avlade högre förvaltningsexamen 18/12 1917. Idkade sedan 1919 advokatverksamhet i Helsingfors. Död i Helsingfors 22 juli 1930. — Gift i Helsingfors 15 juni 1918 med jurisstuderanden Agnes Maria Ström, f. i Petersburg 5 jan. 1891, dotter till överkonduktören vid järnvägarna Viktor Vilhelm Ström och Maria Kvarnstedt.

IV. Barn (alla födda i Helsingfors):

Ruth, f. 3 maj 1919.

Berit Vanda Maria, f. 11 sept. 1921.

Valfrid Vilhelm, f. 17 sept. 1923.

Björn Magnus Valdemar, f. 22 nov. 1924.

Bror Ragnar, f. 18 juni 1926.

 

WENNERHOLM.

Den nedan nämnda kapten Wennerholm härstammade från Göteborg. Då han föddes, var modern Magdalena Wennerholm (33 år gammal) änka, faderns namn finnes icke angivet i Kristina församlings i Göteborg födelse- och dopbok.


Fig 5.

Gård n:o 43, belägen i sydöstra hörnet av salutorget. Åren 1817—58 tillhörig sjökapten Kristian Wennerholm och före honom rådman Anders Mattsson Juthe. I denne bostad hade doktor Z. Topelius sin första bostad, också efter sitt giftermål, till dess han våren 1814 flyttade till Kuddnäs.

Figurerna (N:o 1, 3 4, 5) äro fotografier efter träklossar, gjorda på anmodan av seminariedirektor Z. Schalin av orgelnisten Anders Gestrin, känd som skicklig träsnidare och som vid branden var 20 år gammal.

 


Tab. 1.

I. Kristian Wennerholm, f. i Göteborg 8 dec. 1789. Sjökapten. Förde bl. a. följande Nykarlebyfartyg: skeppet Harmonie, som förliste vid Gibraltar 1836, fregattskeppet Emeli och fregattskeppet Nykarleby. Senare handlande i Nykarleby. Ägde hälften av gården 38, som han den 30/7 1817 bytte med sin blivande första svärmor mot den prydliga, delvis två vånings vinkelbyggnaden i sydöstra hörnet av torget, n. 43. Död i Nykarleby på Kuddnäs, där han då bodde i gula byggnaden, 30 mars 1873 av ålderdom. — Gift 1:o i Nykarleby 17 dec. 1818 med Helena Sofia Juthe, f. i Nykarleby 18 juni 1794, d. där 18 juli 1834 i lungsot, dotter till rådmannen Anders Juthe och Maria Helena Schjoman; 2:o i Nykarleby 1 dec. 1836 med sin förra hustrus brorsdotter Maria Katarina Juthe, f. i Nykarleby 27 april 1805, död där 12 febr. 1856 i halsfluss, dotter till handlanden i Nykarleby Matts Juthe och Eva Lisa Cederberg.

II. Barn (födda i Nykarleby):

I. Maja Magdalena, f. 24 juli 1820, d. i Helsingfors 4 dec. 1887. Gift i Nykarleby 30 nov. 1847 med handlanden där Karl Ekholm, f. i Kaskö 27 juli 1819, d. i Helsingfors 28 sept. 1869. Han flyttade till Nykarleby 1834. Familjen flyttade till Oravais 1863 samt därifrån till Helsingfors enl. attest 8/3 1866.

III. Barn (födda i Nykarleby):

Kristian Edvard, f. 25 sept. 1848, d. i Nykarleby 18 april 1849 i tandsprickning.

Kristian Erland, f. 11 aug 1849, flyttade ogift till Tavastehus 1888.

Karl Elis, f. 12 sept. 1858, död i Helsingfors 6 dec. 1868.

Inge Maria, f. 20 april 1853. — Gift i Helsingfors 2 dec. 1873 med överstelöjtnanten Verner Richard Schrey, f. i Pälkäne 15 dec. 1837, d. i Tavastehus 3 jan. 1894.

Konon Edgard, f. 16 aug. 1854, död ogift på Indiska havet 22 juni 1879.

Berta Magdalena, f. 23 okt. 1857. Flyttade ogift till Tavastehus 1888.

Gideon Edvard, f. 12 febr. 1860. Student 28/5 1877. Avlade allmän rättsexamen 31/5 1884. Häradshövding i Kemi domsaga 20/10 1899. Assessor i Vasa hovrätt 18/12 1901. På administrativ väg avskedad 19/3 1903, återinsatt 28/3 1907. Avsked med pension 7/11 1911. — Gift i Kaskö 23 juni 1890 med Ebba Fredrika Aminoff, f. i Vasa 21 mars 1868, d. i Helsingfors 5 febr. 1915, dotter till häradshövdingen i Närpes domsaga, hovrättsrådet Germund Gustav Aminoff och hans 1:a hustru Maria Fredrika Thuring.

1. Sofia, f. 29 nov. 1823, d. i Nykarleby 19 aug. 1833 i rödsot.

1. Kristian Edvard, f. 27 augusti 1825. Sjöman. Försvunnen.

1. Bror Fritiof, f. 9 juli 1827, d. i Nykarleby 24 mars 1828 i mässling.

2. Ingrid Karolina, f. 17 juni 1839, d. i Nykarleby 30 juli 1876. Sinnessvag.

(Inf. 2005-11-28.)

 

 


WERFWING (WERWING, VERVING).

Släkten härstammar från Gävle.

Tab. 1.

I. Jakob Werfwing. Rådman i Gävle. — Gift 1:o med Beathe. 2:o med Helena Brodin.

II. Barn (födda i Gävle):

1. Elisabet, f. 17 sept. 1719.

1. Theodor (?, namnet oläsligt i kyrkoböckerna), f. 20 dec. 1720.

1. Olaus, f. 1 april 1723.

2. Johan Gabriel, f. 1 maj 1726.

2. Helena Beathe, f. 30 juni 1730.

2. Andreas David, f. 12 juni 1732, borgare, d. 13 dec. 1797. Tab. 2.

2. James, f. 6 okt. 1736.
Tab. 2.

II. Andreas David Werfwing (son till Jakob W., tab. 1), f. i Gävle 12 juni 1730 (faddrar mag. Bernth Brunelius, Casseuren J. Ballerman, herr Samul Groop, madam Unonius, j:u Helena Vogt). Kom via Jakobstad till Nykarleby 1754 såsom guldsmedsgesäll (i Jakobstad fanns vid denna tid hans bror guldsmed Lars Werfwing) (1*). Borgare i Nykarleby 1760. Kort före döden lots. Ägde gården 33. Död i Nykarleby 13 dec. 1797 av slag. — Gift i Nykarleby 7 febr. 1754 med Maria Paulin, f. i Nykarleby 16 nov. 1731, d. där 11 april 1794 i »rosen», dotter till styrmannen Mårten Paulin och Maria Andersdotter.

III. Barn (födda i Nykarleby):

Ett barn, dött i Nykarleby 22 nov. 1754, 15 dagar gammalt.

Petrus, f. 24 sept. 1755, d. i Nykarleby 5 sept. 1756 i koppor.

Brita Lisa, f. 21 juli 1757, flyttade till Kaskö 12 aug. 1798. Död där 30 jan. 1814, ogift.

Jakob, f. 21 mars 1760, d. i Nykarleby 30 jan. 1761.

Maria, f. 5 aug. 1761, d. i Nykarleby 18 maj 1765 i mässling.

Helena, f. 1 febr. 1763, d. i Kaskö 18 dec. 1835. Flyttade till Närpes 1784, såsom husjungfru hos kyrkoherden. Johan Laihiander, där hon stannade till sitt giftermål. Gift i Närpes 1788 med färgaren, senare handlanden i Kaskö Karl Sundell (kallas tidigare i kyrkoböckerna Sandell).

IV. Barn (födda i Kaskö):

Karl Gustaf Sundell, f. 6 juni 1789. Flyttade till Vasa 1805.

Nikolaus Sundell, f. 21 dec. 1791, d. i Kaskö 1802.

Maria Margareta Sundell, f. 3 mars 1794.

Anders Johan Sundell, f. 6 juli 1796, d. i Kaskö 1802.

Josef Sundell, f. 11 nov. 1799, d. i Kaskö 20 okt. 1808.

Erik Johan Sundell, f. 25 april 1802, d. 4 febr. 1820.

Anders Petter Sundell, f. 7 juli 1807. Flyttade till Kristinestad 1823.

Johannes, f. 24 juni 1764, d. i Nykarleby 15 juli 1764.

Josef, f. 16 dec. 1765, byggmästare, d. 7 mars 1844. Tab. 3.

Petrus, f. 6 dec. 1768, d. i Nykarleby 10 dec. 1769.

Nils, f. 1 sept. 1770, d. i Nykarleby 24 mars 1797 i lungsot.

Kaisa Greta, f. 11 jan. 1774, d. i Nykarleby 25 dec. 1776 i koppor.(1*) Denne var en äldre bror till Andreas David Werfwing; han var född i Gävle 1709, död i Jakobstad 17 juni 1748. Gift i Jakobstad 21 april 1734 med Brita Sundman, som efter mannens död flyttade till Vörå och där omgift med en Johan Vidbeck. Lars och Brita Werfwings barn (födda i Jakobstad) voro:

Helena Beata, f. 2/2 1735, d. 30/3 s. å.

Jakob, f. 20/5 1736, d. 29/7 s. å.

Anna Katarina, f. 24/6 1737, d. 5/3 1740.

Brita, f. 14/10 1738, d. 6/3 1739.

Ett barn, f. 8/1 1740, d. 19/3 s. å.

Lars, f. 17/1 1741, d. 21/6 s. å.

Anna Katarina, f. 10/1 1742.

Gottfrid, f. 25/1 1743, d. 6/2 s. å.

Petter, f. 5/2 1744.

Maria Johanna, f. 20/10 1745.

Jakob, f. 2/6 1747, d. 16/8 s. å.
Tab. 3.

III. Josef Werfwing (son till Anders David W., tab. 2), f. i Nykarleby 16 dec. 1765. Sjöman, senare byggmästare och inspektor. Ägde gården 68, som han fått genom sin hustru, samt hälften av granntomten 83, och 13/432 mantal av hemmanet Per Andersson. Bland större byggnadsföretag han ledde i Nykarleby kan nämnas: den av frih. Rosenkampf utförda nya bron över älven (1815), rensning av älven från de gamla brokistorna, stensättning av den genom staden ledande bäcken. Död i Nykarleby av ålderdom 7 mars 1844. — Gift i Nykarleby 19 maj 1795 med Katarina Helena Nordbrandt, f. i Bygdeå 1772, d. i Nykarleby 1828 i lungsot; hon hette ursprungligen von Ahn, men adopterades av hushållerskan Carin Nordbrandt, hemma från Bygdeå, som sedermera blev gift med sjömannen Lars Kierrman i Nykarleby.

IV. Barn (födda i Nykarleby):

Anders, f. 18 okt. 1796, d. i Nykarleby 8 nov. 1797.

Greta Kaisa, f. 23 sept. 1797, d. i Nykarleby 26 sept. s. å.

Josef, f. 16 okt. 1798, d. i Nykarleby 6 aug. 1803 i koppor.

Maja Kaisa, f. 7 nov. 1799, d. i Nykarleby 17 juni 1800 i livsjuka.

Kristina, f. 20 maj 1801. Övertog jämte systern Kajsa Greta gården 68, av vilken de genom faderns testamente erhållit hälften. Död i Nykarleby 13 febr. 1871 i bröstinflammation. Ett stort original. Idkade fiske på Hällgrund, där hon hade en fiskarstuga.

Nils, f. 2 nov. 1803. Konduktör vid strömrensningskåren 1826, erhöll underlöjtnantsrang 3 maj 1834. Död i Helsingfors av maginflammation 22 okt. 1834 och där begraven under militära hedersbetygelser.

Kaisa Greta, f. 4 jan. 1807, d. i Nykarleby 17 juni 1863 av andtäppa.

Maria Lena, f. 30 okt. 1809, d. i Kauhava 1 juni 1888. — Gift 1:o i Nykarleby 3 jan. 1830 med sjökaptenen Johan Erik Sund, f. i Nykarleby 2 okt. 1803, d. i Konstantinopel 2 mars 1836 i lungsot; 2:o 3 dec. 1839 med sjötullvaktmästaren Axel Salin, f. i Nykarleby 27 dec. 1816. Flyttade till Kristinestad 1854, d. där.

Josef, f. 3 juni 1814, kapten, d. 6 aug. 1856. Tab. 4.
Tab. 4.

IV. Josef Werwing (son till Josef F., tab. 3), f. i Nykarleby 3 maj 1814. Flyttade 25 juli 1825 till Helsingfors som elev vid finska strömrensningskåren. Student 11/6 1829 och samma år kadett vid nämnda kår. Konduktör 12/3 1833. Underlöjtnant vid ingenjörskåren för väg- och vattenkommunikationerna 7/10 1837. Löjtnant 8/1 1840. Kapten 3/2 1841. En av stationscheferna vid Saima kanalbygget 25/4 1846, erhöll högsta uppsikten vid kanalbyggnaden 8/12 1855 och därvid inlagt den största förtjänst. »Såsom arbetschef var han ett av kanalarbetets bästa stöd, en av dess ivrigaste och talangfullaste utövare. Hans karaktär, redbar, öppen och anspråkslös, gjorde honom allmänt älskad. Hans varma fosterlandskärlek, oegennytta och arbetskraft skulle gjort honom till en av de driftigaste krafterna vid den storartade utveckling våra kommunikationer vid denna tid begynt gå till mötes». (J. E. ROSBERG i Finsk Biografisk Handbok, utgiven av TOR CARPELAN). Död i Viborg (dit han flyttade från Lappvesi 1853, bosatt i Lauritsala, senare å Mälkiä. Hade flyttat från Parikkala 1846) 6 aug. 1856 av slag. — Gift i Parikkala 30 okt. 1835 med Charlotta Fredrika Lagervall, f. i Sordavala 19 juni 1815, d. i Helsingfors (dit hon 1862 inflyttat från Viborg) 6 okt. 1882 i hjärtfel, dotter till majoren Johan Fredrik Lagervall och Anna Katarina Tawast.

V. Barn:

Katarina Fredrika Josefina, f. i Parikkala 5 aug. 1836. Flyttade 1882 från Viborg till Helsingfors. Förestod sedan sin brors, överste Saladin W:s hem i Uleåborg och senare efter systerns död sin svåger, överste Alexander Helsingius' hem i Helsingfors. Död i Helsingfors såsom ogift 23 mars 1900 i bukhinneinflammation.

Charlotta Maria Nadina, f. i Parikkala 27 jan. 1838, d. i Tammerfors 16 dec. 1890. — Gift i Rättijärvi 30 maj 1865 med löjtnanten Alexander Helsingius, f. i Helsingfors 8 febr. 1836, d. där 24 juni 1910, begraven i Tammerfors. Kadett 1848. Fänrik 1855 vid 20 artill. brig., underlöjtnant 1858. Transp. till i Finl. art. Batteriet 1859. Löjtnant 1860. Transp. till Modellbatt. 1863, till 22 art. brig. 1864 samt till 23 art. brig. 1865. Kommenderad 1866 till Finska kadettkåren. Stabskapten 1868. Kapten 1869. Överste 1878. Avsked 1880. Deltog åren 1855—59 i underkuvandet av Tschetschna och Dagestan, varunder han var med i 23 särskilda drabbningar (Stannislaiordens 3:dje kl. med svärd och ros, Vladimirordens 4 kl. med ros). Under tjänstgöringstiden vid kadettkåren samtidigt anställning från 1872 vid Föreningsbankens filialkontor i Fredrikshamn. Direktör för detta kontor 1875 och 1883—1891. Direktör för kontoret i Tammerfors. Omhänderhade förvaltningen av Valkeakoski pappersbruk och Tammerfors Takfiltaktiebolag.

Karl Saladin, f. i Parikkala 16 maj 1840. Kadett 1853. Dimitterad 20 juni 1860. Underlöjtnant vid 10 skarpskyttebataljonen 28 juni s. å. Löjtnant 2 maj 1862. Transporterad till Livgardets Volhynska regemente som underlöjtnant 5 febr. 1864. Löjtnant 11 sept. 1866. Stabskapten 12 apr. 1868. Avsked 30 maj 1869. Ånyo inträtt i tjänst vid samma regemente 10 dec. 1870. Kapten 8 apr. 1877. Kommendör för 4 Uleåborgs finska skarpskyttebataljon med överstelöjtnantsgrad 2 dec. 1880. Överste 11 sept. 1882. Deltog i polska upprorets kuvande 1863—64, och bevistade turkiska kriget 1877—78. Deltog med utmärkelse i flere strider. Var kort före sin död föreslagen till guvernör i Uleåborgs län. Var absolutist och rökte ej. Mycket lång med god hållning; god gymnast och skytt. Död ogift 11 aug. 1885 i Uleåborg på grund av lunginflammation, ådragen efter en bataljonsövning på skidor.

Nils Sanfrid, f. i Parikkala 21 febr. 1843. Kadett 1856. Avgick från 3:dje allmänna klassen 1861. Reste till sjöss. Styrman 1863. Deltog 1864 i Nordamerikas inbördeskrig. Bosatte sig sedermera i Montevideo. Enligt uppgift bodde han där som mycket förmögen redare i slutet av 1800-talet (sista underrättelser 1882).

Fredrik Josef, f. i Parikkala 21 febr. 1843. Kadett 1856. Avgick 1860. Reste till Nordamerika, där han tjänade vid flottan och deltog i inbördeskriget samt förmodas ha stupat vid New Orleans.

Både Nils Sanfrid och Fredrik Josef voro mycket långa och ståtliga, till utseendet liknande varandra. Om vardera finnas många anekdoter om deras bedrifter i kadettkåren.

Augusta Teresia Wilhelmina, f. i Parikkala 24 maj 1845, d. i Karislojo 26 juli 1925 i hjärtlidande. — Gift i Viborg 1873 med universitetsadjunkten John Reinhold Sahlberg, f. i Helsingfors 6 juni 1845. Student 29/9 1865. Fil. kand. 15/3 1869. Docent i zoologi 25/11 1871. Fil. doktor 9/1 1880. E. o. professor i entomologi 12/7 1883. Ledamot i många inhemska och utländska lärda sällskap. Talrika forskningsresor i entomologiskt syfte. Hade europeiskt rykte inom sin vetenskap. Död i Helsingfors i magkräfta 7 maj 1920.

Robert Melchior Alarik, f. i Lappvesi 28 mars 1847. Kadett 1859. Avgick från kadettkåren 1866. Mekaniker. Nivellör vid Saratoffska järnvägen 1868—69 samt anställd vid en järnväg i Ryssland 1870—72. Sedan sjöman. Senare bosatt i Texas i Nordamerika.

Viktor Artur, f. tvilling i Lappvesi 28 dec. 1849. Kadett 1863. Avgick följande år, då han reste till sjöss. Bosatt i England. — Gift med en engelska. Barnlösa. Död i början av 1900-talet. Torde ha ändrat sitt namn till Smith.

Viktorina Alvina, f. tvilling i Lappvesi 28 dec. 1849, död 1 mars 1850.

Alvar Edvard, f. i Lappvesi 25 maj 1851, statsråd, d. 9 okt. 1906. Tab. 5.

Rafael Alfred, f. i Viborg 17 mars 1853, död i Viborg 16 juli 1853.

Gertrud Elisabet, f. i Viborg 17 mars 1853. Flyttade från Viborg till Helsingfors 1882. Räknebiträde vid poststyrelsen i Helsingfors. Död ogift i Helsingfors 13 febr. 1922 i åderförkalkning.

Ivar Allan, f. i Viborg 22 aug. 1854. Student från Helsingfors lyceum 16 maj 1873. Död i Villmanstrand 12 aug. 1875 i hjärtfel.

Alf Thorild, f. i Viborg 3 febr. 1856. Besökte kadettkåren. Officer i rysk tjänst. Deltog i turkiska kriget 1877—1879, där han sårades. Avled i Ryssland.
Tab. 5.

V. Alvar Edvard Werving (son till Josef W., tab. 4), f. i Lappvesi 25 maj 1851. Kadett 1862. Genomgick som primus kadettkåren. Vid avslutad kurs 23 aug. 1871 upptecknades för utmärkta framsteg hans namn på dess vita marmortavla. Fänrik vid livgardets Volhynska regemente 1871. Kommenderad till 23 artilleribrigaden 1874. Underlöjtnant 1875. Löjtnant s. å. Deltog i turkiska kriget 1877—78. Stabskapten 1878. Transporterad till 11 divisionens flygande artilleripark 1880. Erhöll avsked ur militärtjänst med kollegieassessorstitel 1881. Registrator och kassör vid poststyrelsen s. å. Förste resepostexpeditor 1886 samt tillika kassör vid postsparbanken s. å. Hovråd 1890. Adjoint hos generalpostdirektören 1891. Statsråd. Död i Helsingfors 9 okt. 1906 i lunginflammation (hjärtlidande). — Gift den 25 maj 1887 i Helsingfors med Annie Selina Eliza Stolpe, f. i Helsingfors 29 juni 1854, d. där 17 nov. 1902 i hjärtfel, dotter till lektorn i engelska vid universitetet Pehr Theodor Stolpe och Selma Selina Eeles.

VI. Barn (födda i Helsingfors):

Ellen Elisabet, f. 16 okt. 1890. Genomgått fruntimmersskolan och 2 kl. av svenska fortbildningsläroverket i Helsingfors. Banktjänst sedan 1913. Prokurist 1922, kassör 1927 vid Nordiska Föreningsbanken, filial Privatbanken.

Per, f. 1892, död s. å.


KÄLLOR.

Landsarkivet i Göteborg.
Kyrkoarkiven i Gävle, Jönköping, Lövsta, Strängnäs, Umeå landsförsamling och Västervik i Sverge samt i Finland i Alajärvi, Borgå, Brahestad, Etseri, Gamlakarleby, Haapavesi, Helsinge, Helsingfors, Hollola, Jakobstad, Jyväskylä, Jyväskylä landsförsamling, Kalajoki, Kaskö, Kaustby, Lapinlahti, Lappvesi, Lappo, Muhos, Munsala, Nykarleby stads- och landsförsamling, Närpes, Oravais, Sievi, Sordavala, Tammerfors, Vasa, Viborg, Vörå och Åbo.
Magistratens i Nykarleby arkiv: protokoll och bouppteckningsinstrument. Genealogiska Samfundets i Finland Årsskrift och annan genealogisk litteratur.
Hugo Schulman, Sigurd Nordenstreng, Finska kadetkårens elever och tjänstemän, varur meddelanden lämnats av major Z. O. HELSINGIUS.
HJ. BJÖRKMAN, Bidrag till Jakobstads historia I—III.
ALLAN CALONIUS, Jakobstads Pedagogi.
ZACHARIAS TOPELIUS, Dagböcker och Självbiografiska anteckningar.
V. VASENIUS' och ELIEL WESTs Biografier över Z. Topelius.
Österbottniska Posten 1882—1930.
Meddelanden av sektmedlemmar samt av ingenjören HJ. BJÖRKMAN, kamrer K. A. BRUNBERG, lagmannen A. VON COLLAN f. kamreraren i Järnvägsstyrelsen UNO ÖLLER, m. fl.

Till samtliga personer jag besvärat med förfrågningar får jag uttala mitt förbindliga tack. Likaså är jag prosten ERNST APPELBERG i Nykarleby mycket förbunden för den beredvillighet, med vilken han ställt kyrkoarkivet till mitt förfogande, på samma gång bedjande om undseende för allt det omak jag berett honom och hans gästvänliga prostinna vid mina talrika besök å kyrkokansliet. Också till borgmästarna CARL STENFORS och ALARIK HULDÉN får jag uttala mitt tack för tillåtelsen att använda magistratens och rådstuvurättens i Nykarleby arkiv.

(Inf. 2005-12-07.)


Woldemar Backman (1933) Bidrag till kännedom om det rikssvenska inslaget i Nykarleby stads befolkning på 1700- och förra hälften av 1800-talet.


Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.
(Rev. 2024-03-20 .)