NYKARLEBY STADS HISTORIA DEL III

Bilagor

I.

Charta öfver Nykarleby Stad uti Österbotns Höfdingedöme, Korsholms Norra Medeldels Fögderi och Nykarleby Sochn. Uprättad år 1740 af Commissions Landtmätaren Gullic Wislander och år 1806 Renowerad af Abrah. H. Holm. FRA.
II. Plan-Ritning öfver Nycarleby Stad. Copierad af original Cartan öfver NyCarleby Stad af Carl von Rosenkampff. Ingenieur Lieutenant. 1816. FRA.
III. Karta öfver NyCarleby Stad Afmät år 1740 af Commissions Landtmätaren Gullic Wislander och Renoverad år 1759 af M. G. Fillmer samt ytterligare renoverad och insatt de sedermera upptagne nya gårds tomter af undertecknad. År 1842. O. W. Kjellman. Landtm. Auscultant och tjenste Medhjelpare hos Commissions Landtmätaren O. B. Lagermarck. FRA.
IV. Plan af Nycarleby. Utgifven 1841 av C. W. Gyldén. Ritad af A. W. Welin. Stentryck hos G. O. Wasenius. Samling af Plankartor öfver samtelige Städer i Finland. Nykarleby stad.
V. Karta utwisande läget af de såkallade Brunns Holmarne och en del af Nycarleby Stad uti Wasa Län. Afmätte år 1866 af vice Landtmätaren K. J. Krank. FRA.
VI. Plan af Nykarleby stad (efter branden). Bifogad guvernör Alex. von Rechenbergs rapport av den 18 januari 1858 till generalguvernören. FRA.
VII. Karta öfver Nykarleby omgifning. (1800-talet. Ritad på karta från slutet av 1600- eller början av 1700-talet). Finska rekognosceringsverket, Wasa län, Nykarleby socken, ser. A. KRA, Stockholm.


Erik Birck (1980) Nykarleby stads historia del II, sid. 736.


Flera av kartorna är utbytta till sådana i färg.

[FRA= Riksarkivet, Finland
 KRA= Krigsarkivet, Sverige]