XIV. EFTER BRANDEN

Vad som återstod efter stadsbranden 1858


Bland de byggnader, som stod kvar efter branden var såsom nämnts kyrkan, skolhuset, Rechardtska gården, södra tullgården, norra tullgården, de två vaktstugorna, samt en del gårdar i nordöst och några enstaka hus inom staden. De sistnämnda var i själva verket betydligt flera än vad man hittills trott.

Av kontot över utbetald lösen för gamla tomter, källare, stenmurar, brunnar etc. vid nyregleringen av staden framgår, att även följande hus tydligen räddades undan branden: [Har redigerat Bircks text och satt tomterna i nummerordning.]

           
Tomt nr Andel Yrke Namn Antal byggnader silverrubel
7 1/3 Skepparen E. A. Henelius 1 100
51 Änkan Clara Sundqvist 4 100
52 Skepparen C. P. Löfberg 3 450
55 ½ Brandvakten S. P. Lillqvist 4 62
56 Sjömansänkan Helena Höglund 4 120
57 ½ Mamsell Emeli Backman 5 130
58 Handlanden C. E. Ekholm 4 210
58 1/4 Handlanden F. M. Gyllenberg 2 95
58 1/4 Skomakare Salins arvingar   85
59 ½ Mamsell Sofi Forsberg 3 165
60 1/4 Sjömanshustrun Maria Eriksson 2 10
62 Skomakare A. J. Thulin 3 145
72 2/3 Skepparen Henelius 3 33
81 1/2 F.d. postiljonen C. Hammarlund 1 180
83 Sjömansänkan Anna Brunberg 1 35
84 Sjöman Joh. Sundqvist 3 185
87 Sjöman Carl Björkman 6 465
88 1/2 Arbetskarlen Mats Löfholm 4 285
88 1/2 Organisten A. Gästrin 5 325
88 F.d. soldaten A. G. Nordqvist 1 65
89 1/2 Mätaren J. Savanders arvingar 1 0
89 1/2 Sadelmakare T. Winterbäcks arvingar 4 155
90 Doktorinnan M. Tickien 2 270
91 Krukmakare H. Löfgren 6 518
93 1/2 Sjöman Matts Hintz' arvingar 2 25
93 1/2 Sjöman Anders Skrifvar 2 12
97 Skomakaren C. F. Brännholm 4 135
98 1/2 Rådman Albert Dyhr 1 65
99 Skepparen F. Hedström 2 310
100 1/2 Väktaren H. Lingonblad 4 238
101 Blockmakaren A. J. Holmström 3 270
103 Skepparen C. J. Pettersson 6 60
104 Fiskaren Matts Boman 3 120
104 1/2 Fiskaren Matts Broman 1 7
114 Arbetskarlen J. Pelto 4 204
115 1/2 Lotsen A. Jacobsson 4 200
115 1/2 Änkan Anna Blom 2 75
116 1/2 Arbetskarlen Abram Lukus 1 130
116 1/2 Fiskaren Carl Ahlström 4 235
117 Tullförvaltare P. J. Falck 4 78
118 Lotsen Matts Jungell 3 200
132 Arbetskarlen H. Suni 4 75
 
Sjöman Johan Backlund, huvudbyggnad, bodar och fähus 146
Madam Maria Eklund 60
- Sjömanshustrun Brita Mickelsson 1 35
- Fiskaren J. W. Lasander 2 57
Sjömannen Carl Henelius 1 40


Sammanlagt utbetalade staden 6377 rubel silvermynt i lösen för byggnader. Den sammanlagda summan för lösen av gamla tomter, källare, stenmurar, brunnar etc. steg under åren 1858-1866 till 15.123 :13 rbl smt.

Efter regleringen såldes tomterna på nytt för 14.808:17 och åbyggnaderna för 2163:52½ rbl s:r.

Som av tomternas nummer och bilagda karta (bil. VI) framgår var det främst byggnaderna i nordöstra och östra delarna av staden som räddats. Bland de senare låg skepparen C. P. Löfbergs, brandvakten S. P. Lindqvists, sjömansänkan Helena Höglunds, sjömanshustrun Brita Mickelssons, änkan Clara Sundqvists, mamsell Emelie Backmans, handlandena C. E. Ekholms och F. M. Gyllenbergs, skomakare Salins, mamsell Sofi Forsbergs, sjömanshustrun Maria Erikssons och skomakaren A. J. Thulins hus i 21, 22 och 23 kvarteren öster och sydost om torget vid östra gatan, Trädgårdsgatan, Norra gatan och Södra gatan. Sammanlagt räddades enligt förteckningen minst 46 privathus och gårdar i staden utom de ovannämnda offentliga byggnaderna.

Härtill kan läggas de som boningshus använda f.d. tullhusen och Rechardtska gården [Heikel/Kivinen]samt gårdarna 64 (Rank), 65 (Axelson), 85 (Ahlqvist) och 127 (Frost), som även räddades, alltså sammanlagt minst 53 boningshus.

Nystaden berördes ej av branden och är ej medräknad i detta antal. Av kontot över auktionen framgår, att de ifrågavarande gårdarna var väl bebyggda och tydligen relativt oskadade av branden. Utom ett eller flera boningshus upptages även bodar, fähus, avträdeshus, garverihus, änkan Clara Sundqvists vedlider, badstuga med kammare (fiskare Ahlström), garveribyggnad (A. J. Thulin), lador, vedlider, källare m.m.

Den 12 juli beslöt magistraten och stadens äldste, att auktionsskillingen för de nya stadstomterna skulle få innestå hos de köpare, som ännu ej erhållit likvid för sina gamla, till staden upplåtna tomter, intill dess likviden kunde uppgöras. De köpare, som före branden icke ägt gårdar i staden, ålades däremot att inom 14 dagar efter den stundande auktionen inbetala auktionsskillingen till byggnadskommittén.


Erik Birck (1980) Nykarleby stads historia del II, sid. 602-—604.

Nästa kapitel: De nya tomterna utauktioneras.