IX. HANDEL OCH SJÖFART 1810—1858

Fartyg, byggda på Djupsten för nykarlebyredarnas räkning efter 1810


Från 1800-talets tidigaste decennier saknas på grund av branden 1858 till stor del uppgifter rörande fartygsbeståndet. Bland fartyg, byggda på 1700-talet, som seglade ännu vid denna tid, märkes:

- det Backmanska skeppet Oden (omnämnt 1806) och
- brigantinen Neptunus om 72 läster, byggd 1799 i Kronoby,
- R. Backmans brigantin Wenus om 55 läster (1798) och
- J. J. Kempes (d. 1805) brigantiner Fri Svensk om 63 läster (1797), byggd ”i Finland”, och
- Najaden om 59 läster, byggd i Vörå,
- Abr. Lindqvists och Matts Forshaells galeas Fri Svensk om 44 läster, byggd på Alörn 1799,
- fregattskeppet Hoppet om 134 2/3 läster, ägare 1799 snusfabrikör C. F. Sager, 1815 Joh. Turdin, Ad. Hammarin, Matts Lithén och Josef Calamnius,
- skonerten Frigga (1818),
- briggen Lovisa om 47 läster (1822),
- brigantinerna Gustaf Adolf om 64 läster (1801) och
- Maria Margareta om 77 läster (1797),
- briggen Maria Sophia om 82 1/2 läster och andra Ad. Hammarin d.ä:s fartyg,
- galeasen Carl Georg om 18 1/4 läster, förlist i aug. 1801, och
- briggen Freja (Karl Lindqvist m.fl. 1801 resp. 1821),
- galeasen Alliance (1805),
- briggarna Maria Charlotta (1814),
- Fri Bonde (1814),
- galeasen Elisabeth, ägare C. R. Backman (d. 1830),
- briggen Heros (1802),
- Hammarin d.y:s brigg Maria Sophia om 62 1/9 läster,
- J. Turdin d.y:s Fortuna, förlist 1838 och
  [Det förekommer även andra förlisningsår; 1833 och 1815.]
- Gustaf Turdins skonert (karavell) Solid om 18 läster, som 1835 gick förlorad i Vita havet.


[Ovanstående är löpande text i boken.]

Av dessa fartyg har en stor del med all säkerhet byggts på Djupsten. Barkskeppet Jupiter, som byggdes där 1829, var ej det första, ty varvet existerade som bekant redan på 1700-talet, då skeppsbyggeriet i Nykarleby var synnerligen livligt. För följande 13 av Nykarlebybor ägda fartyg finns mätebrev, bilbrev o.a. handlingar bevarade, som med säkerhet visar, att de byggts på Djupsten: 27)

   

Byggnads-
år eller första om-nämnande:

Första ägare:
1801 Gustaf Adolf, brigantin, 64 läster, byggd före 1801 Ad. Hammarin d.ä.
1829 Jupiter, barkskepp, 127 läster, för byggt 1848 till 139 5/7 läster Isak Lindqvist
Adolf Hammarin
Petter Lybeck lika delar
1830-talets början Trägen, fregattskepp, 215 läster, såldes för bodmeriskuld i Marseille 1841 G. Lindqvist
  Winner, fregattskepp, 175 läster, sålt 1838 (?) G. Lindqvist
1834 Furst Menschikoff, fregattskepp, 191, senare 194 läster [Utskjutningen, d.v.s. sjösättningen i Z. Topelius dagbok för den 23 augusti 1834.] Matts Lithén
C. J. Berger
1835 Juno, fregattskepp, 159 3/28 läster, omriggat 1845 till barkskepp [Capit. H. Lindhs annons 1838.] Isak Lindqvist
Petter Lybeck
Adolf Hammarin
1835 Harmonie, fregattskepp. Förolyckat 1836. G. W. Turdin
C. J. Berger
1836 Najaden, skonert 632 7/28 läster, förbyggt 1852 till 69 läster och ommätt 1862 till 62 läster Matts Lithén
C. J. Berger
1836

Elisabeth, brigg, 48 1/4 läster, byggd 1816, förbyggd 1830

Matts Ahlund,
från 1838 Joh. Ölund, Jakobstad
1837 Patientia (Patience), fregattskepp, 160 läster Matts Lithén
1838

Iduna, brigg, 812 7/28 läster, såld 10 jan. 1843 till H. Borgström, Helsingfors

Isak Lindqvist
1839

NyCarleby, fregattskepp, 254 läster, förbyggt 1849 till 251 och 1853 till 248 läster

Matts Lithén
C. J. Berger
1840 Adolf, fregattskepp, 261 sv. läster, förolyckat 1843 Adolf Hammarin


Erik Birck (1980) Nykarleby stads historia del II, sid 416 f.


Nästa kapitel: Jupiter och Jupiterfonden.


Läs mer:
Förteckning över i Nykarleby byggda fartyg av Woldemar Backman.
(Inf. 2004-04-03, rev. 2023-12-07 .)