IV. KULTURLIV OCH NÖJEN

Musik i gamla Nykarleby


Före branden bildade såsom tidigare nämnts vaktmästaren Israel Forstén och halvbröderna färgaren Magnus Wahlberg, som ägde en harpa, och hattmakaren Petter Olof Wahlberg en musikorkester i staden. Forstén spelade violin, Petter Olof trakterade basflöjt och Magnus 1. eller 2. violin samt harpa. Orkestern uppträdde vid olika tillfällen, bl.a. vid bröllop, fartygsutskjutningar m.m. Bl.a. spelade den vid skonaren Zachris Topelius', ”Träprofessorns” utskjutning 1873 på Alörn i Lybecks paviljong. Det var vid denna tid brukligt att ej spara på spelmännens förplägnad, i längden visserligen till föga fromma för musikens välljud. Vid Thilda Lundbohms bröllop, som firades i Seminariets senare trädgårdsmästarbostad och hörde till de större och festligare, dansade man till stråkmusik i salen i byggningens södra ända (senare växtrummet). Då gästerna avlägsnade sig, sågs musikanten Pelle Wahlberg ligga redlös och insomnad med armarna famnande sin kära basfiol.

Målaren Sundell köpte senare harpan av fru kaptenskan Silfvast, f. Wahlberg, färgaren-musikantens dotter. Wahlbergs harpa fanns ännu 1920 hos Emil Sundell i Nykarleby. Det var ett fint instrument, berättar Z. Schalin, som enligt honom nödvändigt borde ha inköpts till ett blivande stadsmuseum.

Fiolkonsert i Nykarleby gav 1863 eller 1864 på hösten konsertmästaren Karl Johan Lindberg, född i Lemo och sedermera konsertmästare vid Svenska teaterns i Helsingfors orkester och sedan 1868 lärare vid Musikaliska Akademin i Stockholm. Han fick omedelbart, likt kantor Gästrin och andra fiolspelare, av Nykarlebypojkarna namnet ”Stråka-Job”. Elementarskolans elever hade fritt tillträde till konserten, som hölls i ett klassrum i skolan. Det var första gången eleven Zachris Schalin, som berättat episoden, hörde konstnärligt fiolspel. Det gjorde tydligen ett djupt intryck på honom, ty efteråt sökte han hemma i Larsmo härma musiken genom att svänga på osmorda, gnällande dörrar. 47)


Erik Birck (1980) Nykarleby stads historia del II, sid. 263 f.


Nästa kapitel: Sångföreningen på 1850—1860-talet.


Läs mer:
Sång och musik i Nykarleby fordomdags av Einar Hedström.
Musiken i Nykarleby stad 1858-1897 av Mats Björkstrand.
(Inf. 2004-02-25.)