IX. HANDEL OCH SJÖFART 1810—1858

Najaden och Adolf


Ett av Matts Lithéns mindre fartyg var galeasen Najaden om 63 (65) läster, som han delade med rådman C. J. Berger. Det byggdes 1836 på Nykarleby stads skeppsvarv på Djupsten av furu på kravell. Skeppsbyggmästare var P. Katternö från Pedersöre och även de övriga arbetarna var hemma från samma socken, nämligen snickaren Eric Berg, smeden Hans Kerr, skeppstimmermännen Fredrik Johansson Östensjö, Anders Jacobsson Klubb, Henric Ericsson Gåta och Anders Johansson Pährs. 35)

Skeppet fördes 1836 av skepparborgaren i Nykarleby Carl August Snellman med finskt sjöfolk. Mätebrevet utfärdades av stadens edsvurne skeppsmätare, rådmannen Petter Lybeck och stadsfiskalen Victor Federley den 30 juni s.å. Fartyget var långt över stäv vid spunningarna 70 fot, brett midskepps från yttre till yttre kant av bordläggningen upp under berghultet 22,75 fot, djupgående tomt akter 6 fot och för 5 fot, med last akter 10,50 och för 10 fot, ”alltsammans svenska fötter”. Lästetalet sattes på grund härav till 65 läster à. 18 skeppund på lästen. 36)

Det största fartyget, som byggdes på Djupsten var fregattskeppet Adolf om 267 läster, tillhörigt råd- och handelsmannen Adolf Hammarin. Det byggdes våren 1840 av furu på kravell. Måtten var:

Längd över stäv vid spunningarna 118 fot
Bredd midskepps från yttre till yttre kant av bordläggningen upp under berghultet   30,75
Djupgående tom akter    9,50
för    5,50
med last akter  16,50
  ”   för  15,50

Uträkningen visade 275 21/56 svåra läster efter 4. klassen. Vid mätningen saknades emellertid proviant, vatten, ved och segel, varför 8 21/56 läster avdrogs. Skeppets rätta dräktighet blev 267 sv. läster efter 18 skeppund per läst. 37)

Adolf gick under redan 1843, såsom på annat ställe i d.a. nämnts.Erik Birck (1980) Nykarleby stads historia del II, sid 420 f.


Nästa kapitel: Nykarlebyartyg, byggda på landsortsvarv eller i andra städer.
(Inf. 2004-04-03.)