XIV. EFTER BRANDEN

Påmönstringar 1858—1860


1858
10
maj
Skepparen
Jakob Silfvast, skonerten Najaden, 69 läster, rådman C. J. Berger, 8 man.
17
August Heselius, skonerten Magdalena, 27 läster, C. E. Ekholm
17
Abraham Svahn, skonerten Wikingen, 39 läster, C. W. Sundström, P. A. Lybeck, 6 man.
26
C. J. Lundqvist; slupen Nahebe, 19 läster, C. W. Sundström, 4 man.
31
Johan Herman Broman, briggen Nadeschda, 154 läst., Broman o. C. E. Ekholm, 12 man.
14
juni
C. J. Sundqvist, slupen Nahebe, 19 läster, C. W. Sundström, 4 man.
12
juli
Alexander Dyhr, skonerten Wänskapen, 40 läster, rådman Albert Dyhr, 6 man.
19
C. P. Löfberg, barkskeppet Alku, 266 läster, Albert Dyhr m.fl. 15 man.
24
Matts Brunberg, skonerten Magdalena, 27 läster, C. E. Ekholm, 4 man.
2
aug.
Julius Nylund, skonerten Kiirus, 74 läster, M. Sandström o. C. W. Sundström, 8 man.
2
C. J. Sundqvist, slupen Nahebe, 19 läster, C. W. Sundström, 4 man.
9
Anders Granholm, karavellen Rauha, 20 läster, rådman C. J. Berger, 4 man.
30
Frans Hedström, briggen Toimi, 151 läster, possessionaten O. v. Essen o. handl. G. M. Hedström, 13 man.
11
sept.
C. J. Lundqvist, slupen Nahebe, 19 läster, C. W. Sundström, 4 man.
13
Johan östman, skonerten Wänskapen, 40 läster rådm. Albert Dyhr, 6 man.
16
M. Brunberg, skonerten Magdalena, 27 läster, C. E. Ekholm, 3 man.
20
L. L. Lybeck, briggen Nadeschda, 154 läster, skepparen J. H. Broman o. handl. C. E. Ekholm, 11 man.
20
Joh. Wilh. Marklund (fr. Jstad), karavellen Kotka, 19½ läster, Matts Sandström, 4 man.
27
Abraham Svahn, skonerten Wikingen, 39 läster, Sundström o. P. A. Lybeck, 6 man.
13
okt.
Otto Brunström, barkskeppet Niord, konsul Paul Wahl i Viborg, 6 man (fartyget ligger i Umeå).

1859

     
18
april
C. J. Lundqvist, slupen Nahebe, 19 läster, C. W. Sundström, 3 man.
18
 
G. W. Kronholm, karavellen Kotka, 19½ läster, (ligger i Kronstadts hamn), 3 man.
18
Jacob Kerrman, barkskeppet Alexander II, 263 läster, C. J. Berger o. handl. A. Hammarins arvingar, 16 man (ligger i Hfors).
27

G. W. Aspegren, skonerten Magdalena, 27 läster, handl. Ekholm, 4 man.
9
maj
Jacob Olofsson, skonerten Anna Wilhelmina (fr. Sverige), 33 läster, 2 man.
13
A. Dyhr, skonerten Wänskapen, 40 läster, rådm. Albert Dyhr, 5 man.
16
Abraham Svahn, skonerten Wikingen, 39 läster, C. W. Sundström o. handl. P. A. Lybeck, 5 man.
23
J. Silfvast, skonerten Najaden, 69 läster, C. J. Berger, 8 man.
1
juni
Anders Granholm, karavellen Rauha, 20 läster, C. J. Berger, 4 man.
20
G. M. Aspegren, skonerten Magdalena, 27 läster, handl. C. E. Ekholm, 4 man.
1
aug.
Julius Nylund, skonerten Kiirus, 74 läster, M. Sandström o. C. W. Sundström, 8 man.
5
Abraham Svahn, skonerten Wikingen, 39 läster, C. W. Sandström o. handl. P. A. Lybeck, 6 man.
22
Styrman
Matts Edvart Sarlin, slupen Nahebe, 19 läster, rådman C. W. Sundström, 4 man.
12
sept.

Matts Edvard Sarlin, slupen Nahebe, 19 läster, rådman C. W. Sundström, 6 man.
19
Skepparen
Alexander Dyhr, slupen Wänskapen, 40 läster, rådm. Albert Dyhr, 6 man.

1860
9
maj
Abraham Svahn, slupen Wikingen, 39 läster, Sundström o. Lybeck, 6 man.
14
G. W. Aspegren, skonerten Najaden, 69 läster, C. J. Berger, 8 man.
14
Julius Nylund (fr. Jstad), skonerten Kiirus, 74 läster, Sandström o. Sundström, 10 man.
21
Alexander Dyhr, skonerten Wänskapen, 40 läster, Alb. Dyhr, 6 man.
21
Carl Gustaf Höglund (fr. Jstad) slupen Nahebe, 19 läster, C. W. Sundström, 4 man.
1
juni
Anders Backlund, skonerten Magdalena, 27 läster, handl. C. E. Ekholm, 4 man.
30
Carl Hägglund (fr. Jstad), slupen Nahebe, 19 läster, C. W. Sundström, 4 man.
2
juli
Julius Häggström (fr. Vasa), barkskeppet Alexander II, 255 läster, C. J. Berger m.fl., 16 man.
9
Abraham Svahn, skonerten Wikingen, 39 läster, Sundström o. P. A. Lybeck, 6 man.
16
Frans Hedström, briggen Toimi, 151 läster, handl, G. M. Hedström m.fl. 12 man.
16
Johan Wilhelm Marklund (fr. Vasa), karavellen Dufvan, 17 läster, handl. Eric Rechardt, 4 man.
23
Alexander Dyhr, skonerten Wänskapen, 40 läster, rådm. Albert Dyhr, 6 man.
30
August Henelius, barkskeppet Alku, 266 läster, NyCarleby Skeppsbolag, 16 man.
16
aug.
Johan Marklund (fr. Vasa), karavellen Dufvan, 17 läster, handl. Eric Rechardt, 4 man.
23
Karl Höglund, slupen Nahebe, 19 läster, rådm. C. W. Sundström, 4 man.
3
sept.
Abraham Svahn, skonerten Wikingen, 39 läster, C. W. Sundström o. P. A. Lybeck, 6 man.
3
Alexander Dyhr, skonerten Wänskapen, 40 läster, rådm. Albert Dyhr, 6 man.
5
A. Backlund (fr. Jstad), slupen Friheten, 10 läster, C. W. Sundström, 3 man.
19
Julius Nylund (fr. Jstad), skonerten Kiirus, 74 läster, M. Sandström o. C. W. Sundström, 8 man.
24
G. M. Aspegren, skonerten Najaden, 69 läster, NyCarleby Skeppsbolag, 18 man.
28
Anders Söderlund, slupen Ziska, ägare skepparen Anders Söderlund, 2 man.
30
C. P. Löfberg, barkskeppet Toivo, 283 läster. NyCarleby Skeppsbolag, 18 man.
1
okt.
Lars Leonard Lybeck, karavellen Dufvan, 17 läster, handl. Eric Rechardt, 4 man.

Härtill kommer ytterligare karavellen Magdalena, som förolyckades på sin tredje resa hösten 1860. Fartyget ägdes som vi sett av handl. C. E. Ekholm (f. i Kaskö 27.7. 1819, flyttade till Oravais 1863) och hade uppkallats efter hans hustru Maria Magdalena Wennerholm (f. i Nkby 21.7. 1820). Karavellen var däckad och byggd 1855 i Vexala skärgård av furu och gran på kravell. Den mätte som vi sett 27 svåra läster, var 58,5 fot lång och 16 fot bred. Den förde bovenbramsegel i toppen, seglade en gång ända upp till Nålörn och kom lyckligt både fram och tillbaka.

Dagen efter Allhelgona 1860 seglade Magdalena ut på sin sista färd. Befälhavare var skepparen Anders Wahlström, i styrmans ställe tjänstgjorde lotssonen Edvard Jakobsson, som matros en Asplund och som jungman Isak Mickelsson från Soklot. Målet för färden var Stockholm.

Vid utresan rådde svår sydvästlig motvind, som ökade till storm. Både fartyg och besättning förgicks spårlöst. Fartyget förde full last av råg, så att skarndäck låg jämnt med vattenytan, och hade endast en låg brädgång över däcket. Man förmodade, att den våtblivna säden, som fyllde lastrummet, söndersprängt detta genom utsvällning. Härigenom uppstod svåra läckor, som ej kunde tätas, och fartyget sjönk. Möjligen hade säd även inträngt i pumparna och gjort dessa obrukbara. 18)


Erik Birck (1980) Nykarleby stads historia del II, sid 582—586.


Nästa kapitel: Undsättningskommitténs slutredovisning.
(Inf. 2004-01-16.)