III. NÅGRA NYKARLEBYFAMILJER. BORGARE, TJÄNSTEMÄN OCH VANLIGT FOLK

Post-Matti


Postföraren Matts Johansson, ”Post-Matti” var född Ojanperä i Alahärmä 1851 och finsktalande, men lärde sig litet svenska och ändrade namn. Han började som 11-åring hos smeden Sundberg på Nygård, kom senare i konsul Carl Nylunds tjänst och gifte sig med Lovisa Bäck från Soklot. Han köpte nu mamsell Glansks stuga på Frillan och byggde ett rum till. Han blev postförare. På den tiden kördes posten till och från Tervajoki med övernattning där och postiljonen hade alltid en revolver med till personligt skydd samt en jättestor klocka på skalmen, som förkunnade, att posten nalkades. Han hade tre egna hästar och stallet stod kvar ännu 1970. Som betesmark arrenderades Gravgårdslindan och Kamplindan. Mamsell Glansk skildras vid denna tid som en ”amper” dam, som fortfarande körde omkring och sålde kram. Att namnet Glansk länge vidlådde gården framgår av att postförare Johanssons son Matts Elis (f. 24.2. 1888, d. 1.9.1962), sedermera folkskollärare och dir. cantus, som pojke fick heta ”Glanskas-Matt”. Fadern fortsatte postföringen tills den smalspåriga järnvägen tillkom 1899. Han dog den 22 aug. 1901.


Postföraren Matts Johansson på 1890-talet.
Postföraren Matts Johansson på 1890-talet. Foto: Nykarleby museum.
[Helena Haglund tillhandahöll bild av originalfotografi.]


Erik Birck (1988) Nykarleby stads historia del II, sid. 236 f.


Läs mer:
Litet historik berörande postförhållandena i Munsala i Österbottniska Posten 1932.
På ett vykort finns ett meddelande om att Post-Matti avlidit.
Texten är ett avsnitt ur kapitlet Anna-Sanna Glansk.
Posthistoria.
(Rev. 2023-01-18 .)