I. DEN GAMLA STADEN

Sockenstuguberget


”Berget” är en stående rubrik i kyrkböckerna och med det avses troligen det ”berg” SO om södra tullstugan, som sedan landsförsamlingen uppfört sin sockenstuga där, redan före 1740 fick namnet ”Sockenstuguberget”. Den nyare, efter 1828 byggda sockenstugan revs som bekant på 1970-talet [av Per-Erik Willman].

Ännu på 1860-talet stod vid bergets nedre del en hop gamla kyrkstugor. I dessa stugor, övergivna eller sålda av sina forna ägare, bosatte sig med tiden varjehanda löst folk, varför stugorna måste rivas. De hade säkerligen funnits där redan innan den äldre sockenstugan byggdes.


Sockenstugan.
12. Sockenstugan 1970. I förgrunden J. L. Birck.
Foto E. Birck. [Beskuren.]Erik Birck (1980) Nykarleby stads historia del II, sid. 56 f.


Nästa kapitel: Teatern.


Sockenstugan på 1970-talet. För pekaren över bilden för att se en automatfärgsättning! Gruset i förgrunden vid Engs gjuteri. Förstoring bild i svartvitt och färg.


Jorma Metso tillhandahöll.
(Inf. 2020-02-01, dagen efter Brexit.)


Läs mer:
I Sockenstugan som ”klubblokal” av Folke Holmström finns en färgbild av en del av huset.
Minnesmärket över spöplatsen.
Notis om försäljning av det intilliggande tingshuset i Österbottniska Posten 1943.
Målning av Helge Henriksnäs.
Sockenstugan skymtar på ett foto från Nygårdsvägen.
Sockenstugan i Nykarleby Jeppo försäkringsförening 1881—1981 av Runar Nyholm.
Revolutionen 1917 och händelserna i Nykarleby av Erik Birck.
Att det funnits en vaktmästarinna har Woldemar Backman dokumenterat.
I Idyllen vid Älven 1961.
Våren 2011.
Sprängning 1946.
Utdrag ur Häradsrättens protokoll 1928.
Folkförsörjningen var inrymd i S. under Fortsättningskriget.
(Rev. 2024-02-03 .)