AndrasjöbrygganAndrasjöbryggan vid sekelskiftet. Lagerbyggnad. Foto Herlers museum.
[Järnvägen gick fram till lagerbyggnaden. Allt numera rivet. Långören i bakgrunden. Mot västsydväst.]


Erik Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, sid 57. Byggnaden uppfördes 1881.Mot öster, magasinet i bakgrunden. Här ser man också piren som har en säregen uppbyggnad med fältsten, förutom översta raden som är av huggna stenar.


Lars Pensar tillhandahöll fotot taget på 1920-talet.


Läs mer:
Ångaren Belbas vid bryggan.
Andrasjön i kapitlet Fakta.
Danslave på bryggändan.