BERG, BERGH
från Nykarleby.


I Nykarleby påträffas följande personer med namnet Berg som möjligen kunna tillhöra samma släkt som Henrik B. tab. 1.

Borgaren Johan Persson Berg, död i Nykarleby 14 febr. 1748 65 år gl.
Johan Berg, f. 1721, gift i Nykarleby 24 juni 1759 med änkan Margareta Ersdotter, f. 1718.
Hans Johansson Berg, f. 1728, gift med Lisa Eriksdotter, f. 1726.
Barbro Berg, gift i Nykarleby 10 juni 1736 med rådmannen Henrik Wessman.TAB. 1.

I. Henrik Berg, f. 1707. Antagen till borgare och snickare i Nykarleby 1734. Ägde gården 44 därst., vilken han ärvde efter sina svärföräldrar. Död i Nykarleby 3 juni 1772, 65 år gammal. — Gift (synbarligen icke i Nykarleby) med Kristina Löfqvist, f. 1714, död i Nykarleby 30 maj 1772, 58 år gammal, dotter till borgaren i Nykarleby Kristian Löfqvist och Margareta.

II. Barn, födda i Nykarleby:
Maria, f. 14 sept. 1733, död i Nykarleby 5 maj 1797. — Gift med handlanden i Nykarleby Olof Turdin, f. i Nykarleby 3 juli 1728, död därst. 12 jan. 1779.
Brita, f. 9 jan. 1735, död i Nykarleby 22 juni s. å.
Margareta, f. 5 maj 1738, död späd.
Henrik, f. i febr. 1740, död 2 mars s. å. 3 veckor gammal.
Johannes, f. 25 juni 1744. Glasmästare i Nykarleby, ägde därst. gården 44.  Var även »Capiten för stadens infanteri Corps». Död i Nykarleby 10 nov. 1810. — Gift i Nykarleby 28 okt. 1769 med Anna Lisa Lund, f. i Nykarleby 22 aug. 1750, död därst. 2 febr. 1840, dotter till handlanden i Nykarleby Carl Fredrik Lund och Margareta Turdin. Barnlösa.
Samuel, f. 21 maj 1750, glasmästare, död 21 juni 1781. Tab. 2.
Henrik, f. 10 mars 1753, död i Nykarleby 16 mars s. å.
Kristina Margareta, f. 19 aug. 1758. Huspiga hos rådmannen i Nykarleby Samuel Kempe. Död i Nykarleby 2 febr. 1808. — Gift i Nykarleby 16 nov. 1786 med kopverdikonstapeln Anders Hällman, f. i Nykarleby 19 aug. 1758, död därst. 19 febr. 1809.TAB. 2.

II. Samuel Berg (son till Henrik B., tab. 1) f. i Nykarleby 21 maj 1750. Flyttade 1774 till Brahestad. Glasmästare. Död i Brahestad 21 juni 1781. — Gift med Eva Lisa Olofsdotter Hedbom, f. 16 febr. 1750. Hon flyttade såsom änka 1790 från Brahestad till Kuopio jämte barnen, men återfinnes ej i kyrkböckerna därst.

III. Barn, födda i Brahestad:
Olof Herman, f. 11 juli 1779, glasmästare, död 18 aug. 1820. Tab. 3.
Kristina Elisabet, f. 9 febr. 1781.TAB. 3.

III. Olof Herman Berg (son till Samuel B., tab. 2) f. i Brahestad 11 juli 1779. Vann burskap som glasmästare i Nykarleby 5 febr. 1801. Var fosterson hos sin farbror, glasmästaren Johannes Berg, erhöll av honom gården 44 genom gåvobrev av den 12 juli 1808. Död i Nykarleby 18 aug. 1820. — Gift 1:o i Nykarleby 21 maj 1801 med Anna Beata Forsberg, f. i Nykarleby 10 nov. 1772, död därst. 11 juli 1802, dotter till handlanden i Nykarleby Johan Forsberg och Lisa Bertlin; 2:o 22 nov. 1804 med Susanna Lisa Nyström, f. i Nykarleby 3 maj 1786, död därst. 27 dec. 1833, dotter till sjömannen Johan Nyström och Susanna Lilja.

IV. Barn, födda i Nykarleby:
1. Johan Samuel, f. 22 dec. 1801, handlande, död 16 april 1853. Tab. 4.
2. Henrik, f. 7 aug. 1805, glasmästare, död 3 febr. 1846. Tab. 9.
2. Anna Susanna, f. 21 sept. 1808, död 13 aug. 1809.
2. Helena Lisa, f. 22 sept. 1811, död 16 juli 1812.
2. Maria Albertina, f. 20 juni 1814, död i Nykarleby 3 juli 1887. — Gift i Nykarleby 4 dec. 1845 med sjökaptenen Jakob Kerrman i hans l:sta gifte, f. i Nykarleby 20 dec. 1819, död därst. på en resa 6 juni 1898.TAB. 4.

IV. Johan Samuel Bergh (son till Olof Herman Berg, tab. 3) f. i Nykarleby 22 dec. 1801. Handlande i Vasa. Död 16 april 1853, begraven i Gamla Vasa, — Gift 2 dec. 1828 med Elisabet Ulrika Wikstrand, f. 18 maj 1796, död 26 maj 1885, dotter till snickaren Johan Wikstrand och Elisabet Ström.

V. Barn, födda i Vasa:
Johan Herman Edvard, f. 21 nov. 1829, rådman, död 5 jan. 1903. Tab. 5.
Elisabet Vilhelmina, f. 22 maj 1831, död 27 maj s. å.
Ernst Henrik, f. 15 dec. 1834, köpman, död 20 nov. 1870. Tab. 8.
Maria Josefina, i. 2 juni 1837, fosterdotter hos sjökaptenen Jakob Kerrman och hans hustru Maria Albertina Bergh (tab. 3). Musiklärarinna i Nykarleby till sitt 85:te år. Hon utbildade sig i sin ungdom i Stockholm i pianospel och teckning, idkade blomster- och fruktodling och hade fröhandel. Ägde gård vid Borgaregatan i Nykarleby. Död i Nykarleby 8 dec. 1928.TAB. 5.

V. Johan Herman Edvard Bergh (son till Johan Samuel B., tab. 4) f. i Vasa 21 nov. 1829. Student (österb.) från Vasa gymnasium 6 okt. 1846. Fil. kand. 1852. Jur. kand. 1859.   Inträdde i Morgonbladets redaktion 1853, blev såsom en av deltagarna i den beryktade »Tölö-affären» på någon tid relegerad från universitetet 1855, redaktör i Åbo Underrättelser 1857—1859, i Papperslyktan 1859—1861 samt i Helsingfors tidningar, i Helsingfors Dagblad 1862—1864.   Publicerade sedermera uppsatser i dagspressen, främst i Huvudstadsbladet. Rådman i Helsingfors 1864. Sekreterare i  bevillningsutskottet vid lantdagen 1863—1864. Medlem av borgarståndet, såsom en av Helsingfors stads representanter 1867 och 1877—1878 och blev båda gångerna vald till elektor. Medlem av kyrkolagsutskottet och stats- och bevillningsutskottet vid 1867 års lantdag, samt av sammansatta lag- och ekonomieutskottet vid 1877—1878 års lantdag. Ekonomieutskottets sekreterare vid lantdagarna 1882, 1885 och 1888. Tillhörde kommittén för den tekniska undervisningens ordnande 1875 samt kommittén för utarbetandet av proposition om näringsfrihet. Hantverks- och fabriksföreningens sekreterare från 1868 till sin död.

Publicerat:
Juridiskt biträde för var man (1873, fyra upplagor), Vår styrelse och våra lantdagar (1884—1889), Finlands statsrättsliga utveckling efter 1808 (1889), Finland under det första årtiondet av Alexander III:s regering (1894), Vattenrättskollisionerna i Kymmene älv (1895), Juridisk uppslagsbok (1897), Sakföraren (de tre första häft.) (1902), Matrikel över Hantverks- och Fabriksföreningens i Helsingfors medlemmar och verksamhet under åren 1868—1880 (även på finska) (1904).
Död i Helsingfors 5 jan. 1903. — Gift i Helsingfors 20 aug. 1866 med Johanna Charlotta Lemström, f. i Ingå sn 14 maj 1839, död i Helsingfors 17 mars 1903, dotter till torparen på Linkulla Pers i Ingå Gabriel Lemström och Helena Charlotta Sundell.

VI. Barn, födda i Helsingfors:
Emelie Charlotta, f. 25 jan. 1861, död i Helsingfors 8 aug. 1912.
Maria Josefina, f. 14 sept. 1862, död 21 april 1863.
Hanna Vilhelmina, f. 8 sept. 1864. Studerade vid Konstföreningens ritskola i Helsingfors och vid konstakademin i Paris, målarinna. Död i Helsingfors 3 maj 1890.
Maria Elisabet (Betty), f. 8 jan. 1867. Besökte Centralskolan för konstflit i Helsingfors. Död i Helsingfors 2 febr. 1918. — Gift i Helsingfors 27 febr. 1897 med överarkitekten Svante Magnus Schjerfbeck, f. i Jakobstad 24 juli 1860, död i Helsingfors 8 maj 1933.
Edvard, f. 1 maj 1868. Student (nyl.) från Svenska reallyceum i Helsingfors 14 sept. 1887. Död i Helsingfors 26 jan. 1891.
Ernst Herman, f. 22 mars 1870, Student (nyl.) från Svenska reallyceum 24 maj 1888. Allmän rättsexamen 24 maj 1893. Auskultant i Åbo hovrätt 1893. Död i Helsingfors 30 nov. 1894.
John Arnold, f. 10 aug. 1872, skriftställare, död 4 nov. 1939. Tab. 6.
Ralf Robert, f. 25 juli 1875. Tab. 7.
Edith Inga Josefina, f. 24 juni 1878. Genomgick sju klasser i Läroverket för gossar och flickor och kurs i vävning vid Helsingfors handarbetsskola. Död i Helsingfors 7 aug. 1939.
Wega Margareta, f. 3 april 1880, död i Lojo sn 24 aug. 1882.TAB. 6.

VI. John Arnold Bergh (son till Johan Herman Edvard B., tab. 5) f. i Helsingfors 10 aug. 1872. Student (nyl.) från Svenska reallyceum i Helsingfors 25 maj 1890. E.  o. kopist vid Senatens ekonomiedepartement april 1894. Jordbrukare 1893—1899. Sjukgymnast och massör.  Skriftställare. Blind. Publicerat:
Noveller ur sagovärlden (sign. Arnold) (1895), Den gamla äventyrarens sagor (1899), Olof Gren (1906), Santa Rosita (1907), Efter ofreden (1910), Fåglar (1913), Från havet är den vind som i tallarna går (1913), Yrsa (1914), Ararat (1917), Eddas jordglob (sign. Mikael Sand) (1917), Eddas äventyr på planeterna (sign. Mikael Sand) (1919), Eddas äventyr i historien (sign. Mikael Sand)(1922), Vid den vita fjärden (1923), Glaskulan (i Kalender utgiven av Svenska folkskolans vänner 1924), Fädrens röster (1928), Ryttaren från Savolax (sign. Mikael Sand) (1934); dikter, noveller och uppsatser i tidningar och tidskrifter.
Erhållit av Svenska Litteratursällskapet pris ur Tollanderska fonden 1915. Död i Helsingfors 4 nov. 1939. — Gift 1:o i Helsingfors 20 aug. 1893 med Amalia Serafina Sundström, f. 18 okt. 1859, död 13 juni 1928, dotter till sjökaptenen Karl Olof Sundström och Amalia Gustava Nyholm; frånskilda 1914; 2:o i England 29 juli 1914 med Ethel Gready, f. i Little Hampton, Sussex, England 31 mars 1879, dotter till professor of music John Gready och Mary Barrett.

VII. Barn:

1. Sylvia Johanna, född 3 dec. 1893, död 10 mars 1899.
2. Edvard John Michael, f. i Borgå 14 maj 1915. Skolgång: 2 år i Borgå lyceum och 3 år i ett college i London. Till sjöss 1934—1938.  Deltagit i vinterkriget 1939—1940 såsom underserg. vid Suomussalmi—Kuhmo fronten. Elev vid navigationsskolan i Åbo sedan 2 sept. 1940. — Gift i Helsingfors 10 nov. 1939 med fil. kand. Karin Elisabet Henriksson, f. 13 dec. 1914, dotter till bagarmästaren Ferdinand Henriksson och Helmi Charlotta Törnqvist.
2. Margaret Mary Elisabeth, f. i Borgå 28 juli 1917. Oxford School Certificate i Retraite, Burnham-on-Sea, Somerset, 1934. Anställd hos Nobel Standard i Helsingfors sedan 1938.
2. Frances Mary Dora, f. i Borgå 4 okt. 1921. Oxford School Certificate I Burnham-on-Sea, Somerset 1938.TAB. 7.

VI. Ralf Robert Bergh (son till Johan Herman Edvard B., tab. 5) f. i Helsingfors 25 juli 1875. Student (nyl.) från Svenska reallyceum i Helsingfors 19 maj 1893. Ägde Berga gård i Överkervo by i Tusby sn 1895—1907. Varit medlem av direktionen för svenska folkskolan i Kervo, under olika perioder sekreterare och ordförande i »De blindas förbund i Finland». Blind. — Gift i Helsingfors 12 aug. 1896 med Julia Matilda Åvall, f. i Helsingfors 24 dec. 1872, död därst. 9 juni 1940.

VII. Barn:
Irma Johanna Matlilda, f. i Helsingfors 18 maj 1897. Genomgick fem klasser i Svenska fruntimmersskolan i Helsingfors. Maskinskriverska vid Allmänna Svenska Elektriska A. B. i Helsingfors 1915—1921, kassörska vid Sähkö Osakeyhtiö Siemens Elektriskt Aktiebolag i Helsingfors sedan 1921.
Klara Mathilda, f. i Helsingfors 12 aug. 1898. Genomgick fem klasser i Svenska fruntimmersskolan i Helsingfors. Anställd vid Finska Statsjärnvägarna 1916—1919, vid Allmänna Elektriska A. B. 1919—1925, vid A. B. J. E. Cronvall i Helsingfors sedan 1925.
Julia Maria Mathilda, f. i Helsingfors 9 april 1900. Student (nyl.) från Svenska fruntimmersskolan i Helsingfors   1918. Anställd vid Helsingfors Aktiebank sedan 1918.
Ralf Edvard, f. på Berga gård i Tusby 25 mars 1902. Elev i Svenska normallyceum i dess sjunde klass. Tillhörde 1918 »Gröna bataljonen» och deltog i striderna vid Kervo, Nickby, Pellinge och Orrby. Mördad av de röda troligen 14 febr. 1918 i Helsingfors vid försök att återvända till staden. Liket hittades 24 febr. i kolerabaracken. Begr. i Helsingfors 28 febr. 1918. Hans namn finnes på marmortavlan i Svenska normallyceum och på minnesstoden i Elisabetsskvären i Helsingfors. Frm 2.
Mathilda Elisabeth, f. i Tusby 28 aug. 1903.  Student (nyl.) från Svenska fruntimmersskolan i Helsingfors 1922. Bedrivit studier vid Helsingfors universitet. Anställd såsom kemist vid A. B. Kaukas fabrik i Villmanstrand 1926. — Gift i Helsingfors 25 mars 1933 med diplomingeniören Bertel Sundén, f. i Åbo 20 maj 1902.TAB. 8.

VI. Ernst Henrik Bergh (son till Johan Samuel B., tab. 4) f. i Vasa 15 dec. 1834. Besökte Vasa gymnasium och genomgick handelsskolan därst. Köpman. Död i Helsingfors 20 nov. 1870. — Gift i Helsingfors 17 april 1866 med Amanda Charlotta Strandström i hennes 2:dra gifte, f. i Helsingfors 8 sept. 1838, död i Helsingfors 18 okt. 1907, dotter till sjökaptenen Gustaf Strandström och Lovisa Aspelin och gift 1:sta gn med kronolänsmannen Lorentz Reinhold Nymander, f. 8 sept. 1831, död 18 sept. 1859.

VII. Döttrar födda i Helsingfors:
Dagmar Josefine, f. 10 jan. 1867. Genomgick Helsingfors svenska fruntimmersskola och Konstföreningens ritskola; avlade examen i tyska och teckning vid Helsingfors universitet samt praktiska lärarprov i tyska, teckning och sång. Edsvuren translator. Bedrivit språk-, konst- och taltekniska studier i Tyskland, Frankrike, England och Sverige. Undervisat vid flera läroverk bl. a. i flera repriser i tyska och teckning vid Svenska fruntimmersskolan i Helsingfors från 1887, vid Svenska flicklyceet och Fortbildningsläroverket i Helsingfors, vid Svenska flicklyceet senast i svenska 1923—1926; i svenska, tyska och engelska vid Handelsläroverket i Vasa 1904—1906; i svenska och tyska i Tammerfors 1906—1907. Sedan 1907 lärare i talteknik och recitation vid Svenska teaterns elevskola. Givit kurser i talteknik och recitation bl. a. vid Svenska arbetarinstitutet i Åbo 1912—1915, vid Reallyceum i Åbo 1915, vid Svenska lyceum i Helsingfors 1916, vid Svenska flicklyceum i Helsingfors 1921, vid Högvalla husmodersskola 1927. Hållit föredrag om talteknik- och recitationskonst i Helsingfors, Åbo o. a. städer, ävensom för ungdomsföreningar och andra sammanslutningar. Med statsstipendier deltagit i och hållit föredrag vid taltekniska kongresser i Prag 1930 och i Budapest 1934. Publicerat: översättningar från tyska till svenska bl. a. Goethes Iphigenie (1918); Utgivit: Lärobok i talteknik och välläsning (1925). Medarbetat i tidningar som konsert- och teaterkritiker, bl. a. i Vasabladet 1904—1906, skrivit uppsatser i tidningar och tidskrifter. — Gift 1:o i Helsingfors 15 dec. 1892 med brandmästaren Frans Fredrik Sjöblom, i hans 1:sta gifte, f. i Helsingfors 5 nov. 1866, död; frånskilda; 2:o i Tammerfors 15 aug. 1907 med lektorn vid Finska klassiska lyceum i Åbo, sederm. vid Svenska reallyceum i Helsingfors Oskar Fredrik Palmros, f. i Helsingfors 4 jan. 1861, död därst. 3 jan. 1918.
Alma Charlotta, f. 11 sept. 1869, död i Helsingfors 11 aug. 1880.TAB. 9.

IV. Henrik Berg (son till Olof Herman B., tab. 3) f. i Nykarleby 7 aug. 1805. Glasmästare i Nykarleby (vann burskap 14 maj 1836 och uppsade detta burskap 21 mars 1842) och hökare därst. (burskap 21 mars 1842). Ägde gården 44. Hamnfogde. Död i Nykarleby 3 febr. 1846. — Gift i Nykarleby 1 nov. 1836 med Anna Sofia Marklund, f. i Pedersöre sn 3 febr. 1812, död i Nykarleby 2 juli 1866, dotter till orgelnisten i Pedersöre Daniel Marklund och hans hustru Christina Helena. Hon sålde gården 44 den 14 juli 1852.

V. Barn, födda i Nykarleby:
Sofia Emilia, f. 20 okt. 1837, död i Nykarleby 6 sept. 1901. Hon erhöll rätt av magistraten i Nykarleby 24 okt. 1875 att idka handel med småkram.
Herman Henrik, f. 16 aug. 1839.
Maja Matilda, f. 8 dec. 1840, död 11 jan. 1841.

 

KÄLLHÄNVISNINGAR.

Kyrkböcker: Nykarleby, Brahestad och Ingå.
Meddelanden av släktmedlemmar, prosten Ernst Appelberg, professor Woldemar Backman, Nykarleby.
»Släktträd» uppgjort av arkitekten Ernst Sjöblom.
Genealogiska Samfundets årsbok X och XIII.
Wold. Backman: Harald och släkten Kerrman.
Folke Landgren: Nyländska avdelningens matrikel 1869—1900.
Finsk biografisk handbok, Kansallinen elämäkerrasto.
Vem och vad 1931.
Svenska litteratursällskapets kataloger över den svenska litteraturen i Finland.
H. J. Boström: Sankarien muisto.
Arkiv för svenska Österbotten Bd II sid. 75.
W. Backman: Ett bidrag till Nykarleby stads personhistoria.(Meddelad av fil. mag. Eilif Appelberg). I Släktbok Ny Följd I:1, 1941.
(Arbetet avslutat 23 mars 1941).
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Innehållsförteckning till kapitlet Genealogi.
(Inf. 2009-07-01.)