Några Nykarleby borgarsläkter
före stora ofreden

AV

Hugo Lagström

 

Nedannämnda släktuppgifter äro inhemtade ur:
- Nykarleby stads rådstugurättsprotokoll (=Nr) och
- Nykarleby sockens tingsprotokoll (=Nt, v=vinterting, s=sommarting).

I endast få fall har släktledningen fortsatts efter stora ofreden, emedan källorna då bli rikligare och lättare tillgängliga.
- Nykarleby sockens kyrkoarkiv (=Nk) och
- bouppteckningsprotokoll (=Bp) komma då i främsta rummet ifråga.

I äldre tider saknade de flesta personer egentliga släktnamn. Här följer en lista över de släktnamn, som anträffas i Nykarleby stad före stora ofreden.

Asp

Granberg

Laitinen

Pilkare

Aulin

Granqvist

Linderoot

Pjäxa

Beckman

Gädda

Lindh

Quevlander

Beyer

Haapa

Lohm

Ray

Björn

Hakkalainen

Loo

Ross

Bladh

Harald

Loukenen

Ryss

Blom

Hedman

Lundh

Rörvik

Bockmöller

Helsing

Lundinus

Schepper

Bonde

Hemming

Lythraeus

Snabb

Bostadius

Hilli

Läppinen

Somppi

Brandt

Holm

Löfquist

Sorvist

Brask

Holmbeck

Löpare

Spikernagel

Broo

Holmudd

Lööf

Stråka

Bryggare

Holst

Malmsten

Ström

Bröms

Hucko

Martinen

Stubb

Bäck

Högbacka

Matilain

Svarfvare

Bäck

Ilcken

Matlien

Tadman

Carlander

Juniander

Munselius

Tickoinen

Cronbeck

Jut

Murman

Träsk

Dorff

Jüngermann

Mätare

Turdin

Drake

Jäpu

Möllnare

Waickå

Elfving

Kankkuinen

Neostadius

Werander

Falck

Karsten

Netron

Wernberg

Ferling

Kass

Nickonen

Werne

Finelius

Kempe

Nohrman

Wessman

Finne

Kittfinn

Nordman

Westbäck

Fors

Klufwensich

Norling

Wilcken

Forsman

Knack

Nyberg

Witting

Frejman

Koski

Nyman

Wäst

Frille

Kruus

Oinonen

Öhman

Furuqvist

Kråka

Paulin

Geting

Kärr

Pelkonen

[S:a 126.]

 


BEYER.

Anders Simonsson Beyer. Den 8 april 1646 vann Anders Simonsson Guldsmed från Vasa, där han även var född, burskap i Nykarleby. Från denna tid uppträder i staden Anders Simonsson Beyer, varför de synas vara identiska personer. Var 1651—53 stadens gästgivare; ägde halva Smedsbacka hemman 1); dog omkring 1674. Gift: 1:o med Karin Eriksdotter, änka efter magister Tomas Florinus 2); 2:o med Brita Hansdotter (Nycarlus), änka efter kapellanen Gustav Witting och ägarinna av Smedsbacka hemman; hon friade till Anders medan Karin ännu levde 3).

Barn:
Anders Beyer d.y., i tjänst hos arrendatorn i Vörå Per Larsson Alm.

Källor:
1) Nr 26/5 1669.
2) Nr 29/8 1657.
3) Nr 28/1 1657,  30/4 1666.

Anm. Nr 10/8 1668 omtalar Jören Bayer och hans styvson Anders Sigfridsson.


BOCKMÖLLER.

Tab. 1.

Kort Bockmöller; rådman 1), gästgivare och vintappare för år 1648 2), borgmästare från år 1653 3), riksdagsman 4). Hustru Anna Månsdotter 5).

Barn:
Anna, g.m. borgmästaren Wilhelm Ross 6).
Jakob 7), borgmästare, tab. 2.

Tab. 2.

Jakob Bockmöller, tab. l, rådman, borgmästare 8), riksdagsman 9). Hustru Margareta Brenner 10).

Barn:
Dotter, g.m. borgmästaren Isak Falander 1).

Källor:
1)Nr 12/1 1653.
2) Nr 14/11 1648.
3) Nr 6/6 1653.
4) Nr 3/5 1660.
5) Nr 31/10 1668 och 6/2 1695.
6) Nr 21/2 1695, 7/3 1699. 
7) Endast enligt Genealogia Sursilliana.
8) Nr 21/8 1699.
9) Nr 14/2 1683.
10) Nr 15/12 1709.
11) Nr 15/12 1709.

Anm. Nr 14/11 1640 omtalar befallningsman Johan Bockmöller.

 


BRYGGARE.


Tab. 1.

Nils Joensson Bryggare. Nr 25/4 1657 omtalar att Nils Joensson varit några år bryggare här i staden och vann nu burskap.

Barn 1):
Jakob Nilsson, antogs år 1679 till stadsbåtsman.
Jöran, stadsbetjänt, tab. 2.

Tab. 2.

Jöran Nilsson Bryggare, tab. l, f. omkring 1635, ty år 1725 var han 90 år gammal; antogs 3/5 1699 till stadstjäruvräkare och stadsbetjänt; anhöll på sin ålderdom att bliva inlöst till Kronoby hospital 2). Hustru Karin Andersdotter 3).

Barn 4):
Jöran Jöransson Bryggare eller senare Nordberg; fick under stora ofreden tjänst å Löfsta bruk i Västerbotten. Hustru Margareta Henriksdotter, dotter av tullskrivaren i Nykarleby Henrik Henriksson.
Anders Jöransson, bonde å Gästgivars i Socklot.
Maria; polska fången Hans Juncker ville gifta sig med henne 5).

Källor:
1) Nr 7/1 1679.
2) Nr 10/4 1725.
3) Nr 12/3 1704.
4) Nr 6/6 1733.
5) Nr 19/1 1707.

Bröms.

Tab. 1.

Hans Bröms, bonde å Bröms hemman i Munsala. Hustrun överlevde mannen.

Barn 1):
Elisabet, g.m. gardeskarlen Jonas Holm, som dog i Stockholm av farsot.
Sigfrid, bonde å Bröms.
Isak, handelsman, tab. 2.
Susanna, synbarligen g.m. borgaren Anders Andersson.

Tab. 2.

Isak Hansson Bröms, tab. l, borgare 21/1 1681, handelsman, köpte borgaren Anders Mickelssons gård 2), köpte 30/3 1695 2/3 mantal Smedsbacka för 200 riksdaler av häradshövding Henrik Kluvensich 3). Hustru Kirstin Larsdotter 4). Se sid. 324.

Barn:
Hans, borgare 9/5 1704, dog snart därefter. G.m. en dotter till Grels Isaksson Ryss och Anna Forsman 5).
Anders 6).
En dotter, g.m. handelsmannen Johan Blad 7).

Källor:
1) Nr 1/3 och 5/7 1712.
2) Nr 5/3 1681.
3) Nt 14/7 1697.
4) Nr 15/1 1711.
5) Nr 17/2 1704.
6) 6/8 1703, 12/3 1704.
7) Nr 1/3 1712.

ELFVING.

Tab. 1.

Jakob Eriksson, en av stadens första rådmän, avsade sig rådmanstjänsten 1643 2), död före 1650 3). Hustru Margareta Andersdotter (Neostadia), överlevde mannen 4). Hon sålde 11/3 1656 för 170 rdr sitt hemman i Kyrkobyn åt Johan Nilsson Pelkonen, efter vilken hemmanet bär sitt nuvarande namn »Pelkos» 5).

Barn 6):
Karin Jakobsdotter, gift.
Markus Jakobsson, handelsman, tab. 2.
? En dotter, g.m. kapellanen i Ilmola Eskil Stutaeus.

Tab. 2.

Markus Jakobsson, tab. l, vann burskap 19/8 1661, handelsman, sålde 4/4 1664 Jutbacka om 5/6 mantal åt hauptman Johan Forsman 7). Hustru Brita Kluvensik, som gifte om sig med borgaren Sigfrid Mårtensson 8).

Barn:
Henrik Markusson, antog släktnamnet Elfving 9). Om hans efterkommande se Sukukirja.

Källor:
1) Nr 23/9 1629.
2) Nr 26/4 1643.
3) Nr 12/1 1650.
4) Nr 23/3 1664, 5/5 1641 och 28/4 1680.
5) Nr 23/3 1664.
6) Nr 30/8 1665. 
7) Nr 9/5 1664.
8) Nr 10/5 1669.
9) Nr 14/1 1694.
FERLING.

Nils Ferling, orgelnist i Nykarleby, vann burskap 19 jan. 1656 och antogs genast till rådman 1), stadsnotarie. Dog omkring 1695 2). Gift 1:o med Brita Florina, dotter av Tomas Florinus och Karin Eriksdotter 3); 2:o med Malin Nilsdotter, en syster till beckbrännaren Isak Nilsson 4).

Barn:
1. Karin, g.m. Samuel Samuelsson Uhlman 5).
2. Elisabet 6).

Källor:  
1) Nr 19/1 1656.
2) Nr 6/2 1695.
3) Nr 29/8 1657 och 7/2 1672.
4) Nr 19/1 1692 och 2/11 1695.
5) Nr 7/2 1672, 13/8 & 15/11 1694, 10/7 1683.
6) Nr 3/7 1695.

FORSMAN.  

Johan Persson Forsman, antogs av greve Klas Tott till hauptman 9/8 1659 1), bodde å Forsbacka hemman, köpte 4/4 1664 5/6 mantals skattehemman Jutbacka av Markus Jakobsson 2). Gift med Susanna Johansdotter Pictoria 3), änka efter krigspredikanten Canutus Carlmannus 4).

Barn:
Johan Johansson Forsman, kapellan, sedermera kyrkoherde i Nykarleby.
Karl Forssman, borgmästare 5).
Anna Forsman, g. 1:o m. rådmannen Grels Isaksson Ryss, som dog före 30/4 1693 7); 2:o m. pedagogen Lars Matilain, som dog 1695 6).

Anm. Nr 14/6 1652 och 10/6 1655 omtala en löjtnant Gabriel Forsman.

Källor:
1) Nr 22/2 1660.
2) Nr 9/5 1664.
3) Nt 18/1 1697.
4) Nr 10/6 1678.
5) Nt 18/1 1697.
6) Nr 28/9 1695. Nr 30/4 1693, 6/2 1695.


HÖGBACKA-SLÄKTEN.

Å Högbacka hemman bodde vid 1500-talets slut och 1600-talets början bonden Lars Larsson. Även omtalas Knut 1) och Jöns Larsson 2). Lasse Larsson torde ha varit flere gånger gift och hans sista hustru gifte om sig, synbarligen med en Lasse Mårtensson. De synnerligen talrika släkthänvisningarna vid deras arvstvister bli därigenom oklara och varandra skenbart motsägande.

Tab. 1.

Lars. Gift 1:o med ?; 2:o med Maria eller Margareta Hansdotter.

Barn:
1. Mårten Larsson, rådman, tab. 2.
2. Matts Larsson, bonde å ett Högbacka underlydande 1/4 mantals hemman åren 1685—95. Hustru Beata 3).
2. Kirstin Larsdotter,
g.m. handelsmannen Isak Bröms 4).

Källor:
1) Jordeboken år 1579.
2) Nr 5/6 1633.
3) Nr 23/6, 28/6 1680; 3/3 1688.
4) Nr 29/5 1682, 18/5 1695.

Tab. 2.

Mårten Larsson, tab. l, borgare i Nykarleby, rådman 1629—35 1). Gift med en änka, som hade en son Pelle Persson 2).

Barn:
Lars, bonde, tab. 3.
Hans, borgare, tab. 5.
Karin Mårtensdotter,
g.m. handlanden Sigfrid Tomasson.

Tab. 3.

Lars Mårtensson Högbacka, tab. 2, bonde å Högbacka åren 1661—95, till år 1688 tillsammans med sin yngre broder 3) Hans, sedan ensam. Hustru Brita Jöransdotter, som gifte om sig med Jöns Eriksson (Aulin) 4).

Barn:
Mårten, bonde, tab. 4.
Hans Larsson, hustru Anna Persdotter 5).

Källor:
1) Nr 23/9 1629; Folklängd år 1635.
2) Nr 7/1 1650.
3) Nt 1668 v.
4) Nr 19/10 1703.
5) Nk 1728—33.

Tab. 4.

Mårten Larsson Högbacka, tab. 3, bonde å Högbacka efter stora ofreden, dog 3 jan. 1755 1). Hustru Karin Johansdotter, dog före mannen.

Barn:
Brita, född år 1714 till Ryssland.
Anna, g.m. gårdsmågen Gustav Mattsson.
Kristina, g.m. handelsmannen Sigfrid Nyman. Se sid. 313.
Katarina, g.m. bonden Mårten Eriksson Skrivars.
Brita, g.m. Johan Henriksson.

Tab. 5.

Hans Mårtensson, tab. 2, kallades vanligen »store Hans Mårtensson» till skillnad från en annan samtida Hans Mårtensson. Då han antogs till borgaren Johan Mattssons sytningsman, vann han burskap 12/4 1690 2); stadstjänare 4). Hustru Lisa Jakobsdotter 3), som överlevde 4).

Barn:
Margareta Hansdotter, g.m. borgaren Johan Slätt 5).

Källor:
1) Bp 22/1 1755.
2) Nr 7/1 l689, 12/4 1690.
3) Nr 2/5 1707.
4) Nr 16/3 1724.
5) Nr 17/4 1725.


KLUVENSIK
(Klufwensijk, Kluvensich).

Tab. 1.

Hans Kluvensik, borgare i Lybeck; gift 1:o m. okänd; 2:o m. borgaren Hans Kimpaus i Lybeck dotter 1).

Barn:
1. Henrik, borgmästare, tab. 2.
2. Hans, handelsman i Reval 1).

Tab. 2.

Henrik Kluvensik, tab. l, borgare i Åbo, vann burskap i Nykarleby 4 mars 1657 efter många motigheter från Nykarleby-borgarnas sida, antogs till rådman 17/1 1659, senare till borgmästare, dog omkr. 1671. Gift 1:o i Åbo; 2:o omkring år 1655 med borgaren Per Persson Tysks änka Brita Mattsdotter 2).

Barn:
Henrik, häradshövding.
Brita, g. 1:o m. borgaren Markus Jakobsson (Elfving); 2:o m. borgaren Sigfrid Mårtensson 3). Se sid. 327.
Elisabet, g.m. stadsfiskalen Johan Jöran Katt 4).
Anna, g.m. guldsmeden Per Hansson 5).
En dotter (Elin?), g.m. guldsmeden Knut Jönsson Broo 6).

Källor:
1) Nr 17/10 1659.
2) Nr 10/3 1656.
3) Nr 10/5 1669.
4) Nr 24/1 1691.
5) Nr 12/7 1702.
6) Nr 24/1 1691, 13/11 1678.

MATTS ANDERSSONS SLÄKT

(Nyman, tab. 4, s. 331).

Matts Andersson, svor rådmanseden 6/2 1695, var en av stadens rikaste handelsmän, dog under stora ofreden. G. 1:o m. Karin Mattsdotter; 2:o m. Elisabet Eriksdotter Forselia.

Barn:
1. Elisabet, g. 1:o m. borgaren Erik Eriksson Öhman; 2:o med besökaren Johan Asp.
1. Margareta, g.m. borgaren Anders Hansson Möllnare.
1. Susanna.
2. Anna, g.m. handelsmannen Johan Juniander.

MUNSELIUS.

Äldre släkten.

Josef Jakobsson, rådman 1), borgmästare 1635—43 2), ägare av Jutbacka hemman 3). Ärvde sin syster Walborg Jakobsdotter, som dog barnlös 4). Gift 1:o med. N. N. (svåger åt borgmästar Gabriel Ljungson) 5); 2:o med Karin Knutsdotter 6).

Barn:
Jakob Josefsson, hovrättsprotokoliskrivare 7), borgmästare i Jakobstad.
? Canutus Munselius 8).

 

Yngre släkten.

Henrik Jönsson var ännu 1671 bonde å Gästgivars i Munsala. Därefter följde Erik Hindersson, postbonde, gästgivare och länsman 1671—90. Efter honom hans son 9) Henrik Eriksson, likaledes postbonde, gästgivare och länsman, svor länsmanseden 1691. Hustru Elisabet Eriksdotter (Aulin).

Barn 10):
Erik Munselius, gästgivare, efter stora ofreden borgare i Härnösand.
Annika Munselia.
Elisabet Munselia, g. 1:o m. länsmannen Matthias Chichou; 2:o med brofogden, sedermera handelsmannen Filip Granberg.

Källor.
1) Nr 23/7 1629.
2) 1635 års folklängd, Nr 26/4 1643.
3) Nr 30/1 16650.
4) Nr 2/4 1649.
5) Nt 1634 v.
6) Nr 2/10 1660. 
7) Nr 20/10 1650.
8) Nt 24/10 1664. 
9) Nt 1689 v.
10) Nt 1723 v.


MÅRTEN SIGFRIDSSONS SLÄKT.


Tab. 1.

Mårten Sigfridsson, borgare; gift med Walborg Sigfridsdotter, dotter av Sigfrid Hemming 1).

Barn:
Margareta, g. 1:o m. borgaren Antonius Amundsson; 2:o med borgaren Gustav Jönsson (Qvevlander) 2).
Johan, bor i Jakobstad 3).
Sigfrid, borgare, tab. 2.
Zackris, tullinspektor i Vasa, d. före 1679 4).
Isak 5).

Tab. 2.

Sigfrid Mårtensson, tab. l, borgare. Gift 1:o m. okänd; 2:o m. Brita Kluvensik, änka efter borgaren Markus Jakobsson 6).

Barn 6):
Walborg.

1. Margareta, g.m. borgaren Isak Mattsson.
1. Anna.
1. Matts Sigfridsson, stadstjänare 18/5 1695—9/9 1703, besökare; g. m. Elisabet Karlsdotter Finelia 7). Deras son Karl.
1. Nils.

Källor:
1) Nr 1/12 1646.
2) Nr 24/9 1666, 27/2 1669, 19/2 1679, 28/4 1680.
3) Nr 27/2 1667.
4) Nr 6/12 1669, 19/1 1667, 30/1 1679.
5) Nr 6/12 1669.
6) Nr 10/5 1669. 
7) Nr 26/1 1491 19/3 1722.


RYSS.

Tab. 1.

Grels Grelsson 1) Ryss, tullinspektor, omtalas åren 1635—54, tvistade 4/11 1644 med Henrik Larsson om arv.

Barn 1):
Brita Grelsdotter, gift 1).
Isak,
rådman, tab. 2.

Tab. 2.

Isak Grelsson Ryss, tab. l, f. i staden, varit i tjänst i Stockholm, vann burskap 20/1 1653 2); fick 8/3 1658 första uppbådet å gården, som han köpt av Per Gullsmed; köpte halva Smedsbacka hemman av Anders Beyer 3). Hustru Susanna Michelsdotter 4), som gifte om sig med borgaren Johan Simonsson 1).

Barn:
Grels, rådman, tab. 3.

Källor:
1) Nr 20/3 1686, 15/10 1683.
2) Nr 20/1 1653.
3) Nr 26/5 1669.
4) Nr 28/1 1657, 22/8 1687.

Tab. 3.

Grels Isaksson Ryss, tab. 2, rådman, dog omkr. 1693 1). Hustru Anna Johansdotter Forsman 2). Omn. 1693—1725. Var sistnämnda år ägare av Forsbacka hemman. —

Barn:
Johan, f. här i staden, vann burskap 25/5 1696, handelsman, ägde en klinkskuta om 150 läster 3), sålde 30/10 1711 sin gård vid Kyrkogatan för 100 rdr åt Olof Turdin 4) dog 1712. Hustru Margareta Raj; barnlösa, inbördes testamente år 1705 6)
Susanna, g. 1:o m. häradsskrivaren Karl Juniander 6) 2:o med Henrik Neostadius 7); 3:o med handelsmannen Daniel Kempe 8).
Anna, g. m. orgelnisten i Nykarleby Kristian Werander 9); hon dömdes 1709 att föras till tukthuset i Stockholm 10), 10/2 1710 att bliva hudstruken, och dog antagligen i Sverige under ofreden.
En dotter, g. m. borgaren Hans Bröms.

Källor:
1) Nr 30/4 1693.
2) Nr 6/2 1695.
3) Nr 10/3 1712.
4) Nr 10/1 1712.
5) Nr 8/4 1705.
6) Nr 3/12 1712. 
7) Nr 26/2 1696.
8) Nr 30/3 1724.
9) Nr 11/9 1711.
10) Nr 10/2 1710, 19/5 1709.


RÖRVIK.

Tab. 1.

Lars Knutsson, borgare, omtalas åren 1635—57, torde vara son av Knut Larsson på Högbacken 1). 2 ggr gift.

Barn 3):
Isak Larsson, reste år 1643 med soldaterna 2).
1. Knut Larsson, borgare, tab. 2.
2. Maria Larsdotter, g.m. beckbrännaren Isak Nilsson.
2. Gabriel Larsson, båtsman, tab. 4.

Tab. 2.

Knut Larsson, tab. l, vann burskap 14/1 1657, egde gård i staden, befriades 2/5 1691 från sitt burskap »för ålderdoms och bräcklighets skull». Hustru Elsa Johansdotter 5).

Barn 6):
Knut Knutsson Lill, borgare, tab. 3.
Brita Knutsdotter, g.m. borgaren Matts Eriksson Snickare 7).
Lars Knutsson, handelsman. Hustru Anna Juniandra, hon omgift med borgaren Lars Andersson. Se sid. 308.

Källor:
1) Nr 20/10 1657.
2) Nr 9/1 1643.
3) Nr 14/3, 19/3, 31/3 1683.
4) Nr 11/9 1693.
5) Nr 28/6 1696.
6) Nr 24/3 1694. 
7) Nr 14/1 1709, 17/9 1710.

Tab. 3.

Knut Knutsson Lill, tab. 2, f. i staden, vann burskap 21/2 1687, död före 1699. Hustru Margareta Mattsdotter, en släktinge till rådman Matts Andersson, hon gifte om sig med borgaren »lille Hans Mårtensson» 1).

Barn:
Jakob Knutsson Rörvik, vann burskap 10/5 1705, stadskassör, rådman. Gift 1:o med Johannes Grandelius änkas Wendela Wernbergs dotter 2); 2:a hustrun kallas Beata Elisabet Rörvik 3). Son ur 1:a giftet Jakob 4).
Knut Knutsson Rörvik, vann burskap 6/5 1723, handlande, f. 1691. Hustru Margareta Bagge, f. 1683. Dotter: Margareta Rörvik, f. 1729, g.m. Petter Stenman 5).

Tab. 4.

Gabriel Larsson Stilla, tab. l, kronobåtsman.

Barn:
Annika Gabrieldotter, g.m. bonden Johan Sigfridsson i Munsala. En dotter, g.m. borgaren Matts Filipsson 6).

Källor:
1) Nr 14/10 1699, 8/5 1709.
2) Nr 19/2 1708.
3) Nr 30/8 1739, Nt 1735 v.
4) Nr 19/7 1735.
5) Nr 15/9 1725, 30/8 1735; Nk 1762—67.
6) Nr 17/11 1722.


SCHEPPER.

Tab. 1.

Lars Nilsson, f. i Uleåborg, vann burskap 3/3 1651; g.m. Margareta Mårtensdotter, dotter av Mårten Larsson Löpare; hon gifte om sig med Matts Jakobsson 1). —

Son:
Nils Larsson, skeppare, tab. 2.

Tab. 2.

Nils Larsson, tab. l, skeppare, kallades senare Nils Larsson Schepper 2), valdes till rådman 2/5 1681. G. 1:o med borgaren Isak Anderssons dotter 3); 2:o m. Katarina Tadman 4).

Barn 5):
1:o Lars Nilsson Schepper, f. omkr. 1664, vann burskap 3/5 1699, fick rådmansfullmakt den 1/3 1705 6), efter stora ofreden tullnär i Kristinestad. Hans son Johan Schepper vann burskap i Nykarleby 5/5 1722, men flyttade bort redan år 1723 7).

Källor:
1) Nr 4/4 1663, 12/91674.
2) Nr 4/4 1674.
3) Nr 7/2 1689.
4) Nr 24/1 1726.
5) Nr 27/2 1705.
6) Nr 13/4 1705.
7) Nr 5/3 1722, 24/1 1723.


WITTING.

Tab. 1.

Klas Witting, rådman, stakettstullnär, på hans hemman invid staden står det gamla residenset 1), dog 1646 2). Hustru Karin Wessel 3), gifte om sig med Johan Hemming 4).

Barn:
Malin, g.m. rådmannen Johan Carlsson 5) (Juniander), död 27 dec. 1705.
Reinhold,
löjtnant, tab. 2.

Tab. 2.

Reinhold Witting, tab. l, (antagl. den Reinholdus Clavidi W., som 1644/45 var student (Ostrob.) i Åbo), kallas 1652 sergeant 6), 1655 fänrik 7), 1668 löjtnant, död före 4/11 1668. Hustru Brita Hansdotter, dotter av rådman Hans Andersson 8), hon lämnades med många små barn i stor fattigdom. Reinhold W. hade flere oäkta barn.

Barn:
Maria 9).
? Katarina 9).
En dotter, g.m. bokbindaren Johan Wästbeck 10).

Anm: Nr 23/1 1664 omtalar rådman Sigfrid Eriksons änka Anna Witting.

Källor:
1) Nr 3/4 1684.
2) Nr 25/5 1646.
3) Nr 3/2 1647.
4) Nr 11/3 1650.
5) Nt 17/2 1698.
6) Nr 3/9 1652. 
7) Nr 1655 v.
8) Nr 12/4 1686, 29/1 1701.
9) Nr 29/1 1701.
10) Nr 14/1 1698.Hugo Lagström (1926) Några Nykarleby borgarsläkter före stora ofreden i Genos 10.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Innehållsförteckning till kapitlet Genealogi.
(Inf. 2014-10-01, rev. 2020-06-13 .)