Utflykter och sevärda ställen.


Vanligen anordnas en eller par utflykter till Nykarleby under juli eller augusti. Färden företages i bil eller buss. Pedersöre i gotisk stil på 1200-talet uppförda tempel besökes, varefter kosan vändes mot söder. På krönet av backen i Pedersöre kyrkoby står tingshuset till höger om vägen, fattiggubben mitt emot tingshuset på vänstra sidan om vägen väntar sig en slant. Ett stycke längre fram till höger om vägen ligger Lannäslund från Jakob de la Gardies tider. De få återstående ruinerna vittna knappast om, att där en gång stått en förnämligare gård.

Genom Sundby och Karby i Pedersöre, Socklot i Nykarleby socken går vägen i sydvästlig riktning. Efter Socklot vänder sig vägen mot söder och snart därpå ses Nykarleby älv, längs vars strand vägen löper till den lilla idylliska staden Nykarleby. En kilometer utanför staden ligger kyrkogården med hjältegraven från frihetskriget synlig från landsvägen. Nära stadsrån, där Kuddnäs, skalden Zachris Topelius barndomshem, skymtar fram mellan en lummig allé, vikes av till höger. Vid inkörsporten står en minnessten med skaldens blida drag i relief. I Kuddnäs beses vindskammaren, lusthuset och trädgården. Härpå passeras staden. [Det var ju märkligt att inte ens kyrkan besöktes.]

Då Juthas slagfält med Döbelns monument ligger nära, blott 4 km. från Brostugan, fortsättes resan dit. Monumentet, som består av en avrundad sockel och en hög tillspetsad sten med en bronsbild av Döbeln i profil, inramas av grönskande granar. Söder om monumentet ligger slagfältet, där hären med Döbeln i spetsen tågade fram till seger och kastade ryska styrkan över ända. För att ej behöva återvända samma väg fortsättes en dryg mil till Jeppo, där yllespinneriet tages i skärskådande. Försedda med spinneriets mjuka varma filtar återvända turisterna längs älvens norra strand till Nykarleby, intaga god middag på Viks resandehem, varpå återfärden äntras. Vid ankomsten till Karby kan bilen svänga in på en farbar, men gropig genväg till Fäboda. Tages den vägen, kan Barnsanatoriet i Pörkenäs besökas. Om genvägen ser för dålig ut, återvändes genom Sundby och Pedersöre kyrkoby till Fäboda.

En annan dag kan en biltur företas till Jakobstad, där kyrkan, tobaksfabriken, Lassfolks spetsfabrik, museet, Schaumans skolträdgård, Malmska sjukhuset m. m. förtjäna att beses och inköp göras hos de firmor, som annonsera i prospektet. I Esplanad Caféet intagas förfriskningar. Vid Malmska sjukhuset vändes ej om, utan fortsättes längs Östanpåvägen till Runebergs stuga, som bör besökas. Genom Alholmen och förbi dess villor, genom tobaksfabriken och staden återvändes till Fäboda.

De som äro roade av tio mils färder, kunna taga bil till Jakobstads norra grannstad Gamlakarleby och fara dit genom Larsmo och återvända genom Kronoby och Pedersöre. I Gamlakarleby beses Engelska parken, Renlunds museum, Anders Chydenius byst m. m.

En annan ungefär lika lång färd kan utsträckas till Nedervetil och Terjärv, där naturen är vackrare än gästerna från södra delen av landet föreställa sig.

Mellan förmiddagskaffet och middagen medhinnes en biltur till Purmo eller Esse, där vackra bondrokokomöbler finnas i flere gårdar.

Utflykter med motorbåt till sjöss göras till Larsmo skärgård och till Nykarleby skärgård, där Zachris Topelius sommarstuga Majniemi ligger.

Hemresan söderut sker ofta med buss eller bil till Wasa, varvid Munsala, Oravais, Wörå och Lillkyrö passeras. För nordborna rekommenderas samma tur eller kortare turer till Munsala med invikning till Monäs.

Gästerna på Fäboda Kuranstalt anlita de firmor som annonsera i prospektet.

 

Midsommarfirandet.

För personer som äro lediga midsommardagarna och önska tillbringa helgen på Fäboda beredes plats så långt utrymmet förslår. Midsommarafton bjudes på kvällsvard med te, midsommardagarna på helgdagsmat, måndagsmorgon den 27 juni på morgonmål före avresan. Dessutom bjudes om midsommarafton före kvällsvarden på finnbastu och senare på andra nöjen, som höra till midsommaren. Avgiften för midsommarbesöket blir i ett för allt 120 mark.


Broschyr om kuranstalten från 1932.
Carl-Johan Eriksson tillhandahöll.

Detta skrevs på den tiden när midsommarafton inföll 24 juni och inte lördagen mellan 20 och 26 juni. Sverige ändrade 1953 och Finland 1955.


Läs mer:
K. J. Hagfors firade en midsommar på Fäboda.
(Inf. 2022-01-16, rev. 2023-01-16 .)