Heikel: Kyrkornas fattiggubbar

 
I Nykarleby stad fanns förr en fattiggubbe, som enligt A. M. Tallgrens uppgift i Brages årsskrift VI [1911] var gjord 1649 [1848 eller -49] av klockaren Gestrin, således av samma person, som tillverkat Munsala fattiggubbe. Nykarleby fattiggubbe var uppställd vid kyrkogårdsstaketet mittemot ändan av stora bron och inställd i ett gråmålat skåp med spetsigt svart tak. Gubben var gjord i naturlig storlek och invalid: högra benet var ett träben. Högra handen höll en svart hatt av järnplåt och den vänstra en käpp, som stödde mot golvet. Han var iförd svart långrock och gråa benkläder samt hade i bröstet en lodrätgående, plåtbeklädd springa för slantarnas insättande.

Enligt en på orten gängse berättelse skall dåvarande borgmästaren Theodor Wilander en kulen höstafton i början av 1870-talet vid hemkomsten från ett besök ha blivit häftigt upprörd över att ej få något svar av den tystlåtna gestalten, vid myndig anmodan att ögonblickligen säga, vem han var och vad han hade där att göra så sent på kvällen! Då borgmästaren följande dag kom underfund med sitt fatala misstag, lät han polisen undanskaffa gubben, som sedan i flere år skräpade i en olåst skrubb i klockstapeln och någon gång i början av 1890-talet användes som bränsle i sakristians kamin. 2)

2) Uppgifterna ha benäget meddelats mig av folkskollärare Alexander Björklund, som utfrågat ett flertal äldre stadsbor, bland dem främst stadsfiskal A. M. Gyllenberg.Red. K. Rob och V. Wikman (1931) Folkloriska och Etnografiska studier. Kyrkornas fattiggubbar i det svenska Österbotten skrivet av Yngvar Heikel.


Carl-Johan Eriksson tillhandahöll.


Läs mer:
Fattiggubben av Erik Birck.
(Inf. 2013-10-02, rev. 2022-12-18 .)