Känner du Finlands städer? Har du besökt dem? Jag har redan besökt 67 av dem och tänker bekanta mig med alla 102. Jag känner personer som har besökt dem alla. Det här är utgångspunkten för denna bok.

Boken strävar att göra läsaren bekant med Finlands städer från luften. Bilderna ger enastående perspektiv på de centrala delarna av städerna. Bokens avsikt är därför att ge en helhetsbild av Finland som ett stadssamhälle.

De städer som boken presenterar har gett mig värdefulla bidrag i form av bilder och upplysningar, och jag vill framföra mitt varma tack för dessa. Dessutom vill jag tacka fotograferna som för städernas räkning tagit flygfotografierna. Jag hoppas att boken skall ge läsaren stimulerande läsning och underhållning och komplettera bilden av de besökta städerna.


NYKARLEBY  
Grundlagt år 1620
Areal: 722 km2
Befolkning: 7 727 (Fi. 9 % och Sv. 91 %)
Invånare/km2 11
Tätortsgrad: 5
Näringsstruktur: jordbr. 33 %, ind. 20 % och serv. 45 %
Skattörepriset: 18,00
Fullmäktige:  
FSP

SFP

SP

VÄN

GRÖ

FKF

CP

3

22

0

10 

0

1

0

LFP

FLP

ÖVR

TOT

 

 

 

0

0

0

27

 

 

 


De största arbetsgivarna: Oy Abeko Ab, Oy KWH Mirka Ab, Monäs-Feed Oy, Oy Norcar-BSB Ab, Ab Nyko Frys Oy, Oy Prevex Ab, talrika pälsdjursfarmar.

Sevärdheter: Topelius födelsehem, Sankta Birgittas träkyrka, Topelius och Eklunds statyer, minnesmärke över striden vid Jutas, G.C. von Döbelns monument, Munsala och Jeppo kyrkor, lokomotivstallet och museuitåget i Kovjoki, Nykarleby museum.
Annat: Juthbacka, vyer från utsiktstornet Panorama, pälsdjursstad, Juthbacka marknaden, Diktens dag.[Allra senast från sommaren 1983 för då inleddes arbetena med det nya kraftverket. I nedre högra hörnet skymtar gång- och cykelbanan som byggdes omkring 1980. Förstoring.]


Tevo Mustakare (1995) Kaupunki-Suomi ilmasta, Stads-Finland från luften, City Finland from the air s. 180 ff.
Nils Ahlberg tillhandahöll.


Läs mer:
Från ovan.
Fler stadsbeskrivningar.
(Inf. 2020-09-25, rev. 2020-09-25 .)