Johan Freytag 1723—1779


JOHAN FREYTAG, f .1723 i Brahestad, son till en handelsman Freytag, som kommit till Brahestad under ofärdsåren i början av 1700 talet. Studerat i Åbo 1740 och i Uppsala 1741, tjänstgjort som pedagog i Brahestad och präst därstädes från år 1746, kom år 1760 som pastorsadjunkt till Nykarleby, hade uppgifter i Munsala kapellförsamling efter Remahl 1763 och verkade samtidigt som ministeriiadjunkt i Nykarleby och pedagog vid elementärskolan.16) Förordnad i mars 1768 av Domkapitlet att som den förste kapellanen bosätta sig i Munsala kapellförsamling. Bosatte sig på Hagas under våren 1768. Han dog den 17 dec. 1775 och är begravd på gravgården i Munsala. Hans hustru Chatarina f. Groen år 1724, dog i Munsala år 1779.

Freytag kallades i folkmun för "starke prästen" för sin fysiska styrka, som var av ovanligt mått. Ett flertal berättelser går om hans onaturliga kroppskrafter, exempelvis Jutasstenen som sex man försökte vända men som Freytag välte ensam, så den svängde tre varv, eller att han ensam lyfte en stugknut i Tuckur, som 2—3 man med en stor bom försökte höja, för att sätta en ny hörnsten under stugan, eller hur han satte en riksdaler över tummen och därpå bar en hel tjärtunna o.a liknande historier. Ryktet om hans ovanliga kroppskrafter gjorde att han blev kallad till Stockholm för att bedyra, att dessa inte var genom trolldom ingivna.17)

Freytag brukade själv Hagas kapellansbol under sin tid i Munsala.


Bertel Nyholm (1992) Kyrkan i Munsala, sid 263.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Freytag bodde även på Isakas.