TYSK

ADRESS- OCH INDUSTRI

KALENDER

FÖR

SKANDNAVIEN OCH FINLAND

1885 - 86 - 87
[Förstoring.]

          
             Nykarleby.

Gyllenberg, A. M.

Manufaktur-, Kolonial- & Kortvaruaffär.

[Adress.]

1878

 

25

Hedström, M. Joël.

Agentur, Exportaffär & Detaljhandel.

 

 

Fabrik för ång-prepareradt Ben-
mjöl, Lim m. m.

24

Lundqvists Enka, J. W.

Fabriksexport
& Detalj.

 

1868

 

 

Lybeck, P. Aug.

Exportaffär.

 

 

 

 

Nylund, Carl.

Export & Detaljhandel.

 

1862

Såg- & Fabriks-rörelse.

26

Thulin & C:o, A. J.

Läderfabrik & Skomakeriaffär.

 

1856

 

25M. Joël Hedström,
NYKARLEBY.

Ångbåtskontor, Agentur-, Exportaffär och Detaljhandel.
Fabrik för ångprepareradt Benmjöl, Lim etc.
Telegrafadress: HEDSTRÖM, Nykarleby


A. M. Gyllenberg,
Nykarleby, FInland.
Etablerad år 1878.
Manufaktur-, Kolonial-, Korta-, och Jernvaruaffär.
Försäljer:
Symaskiner af Tyska och Svenska fabriakter.
Porsliner. Glasvaror och Lampor.
Agentur för
Brandförsäkringsbolaget Salamander i S:t Petersbutg.
Ångare på linien S:t Petersburg — Uleåborg.
Telegrafadress: Gyllenberg, Nykarleby.

A. J. THULIN & C:o,
NYKARLEBY.
LÄDERFABRIK,
Lager af Läder,   Råa Hudar & Skinn uppköpas.

J. THULIN & C:o,

NYKARLEBY.
SKOMAKERIAFFÄR.
Tillverkar alla sorters skodon.


[Förstoring.]


CARL NYLUND,

Råd & Handlande.
Nykarleby.
Svensk oeh Norsk vice konsul.
Export oeh Detaljhandel, samt
Såg- och Fabriksrörelse.
Agent för Brandförsäkrings-Bolaget
FENNIA.


Tysk adress- och industrikalender för Skandnavien och Finland 1885 - 86 - 87.
Elisabet Sund tillhandahöll med kommentaren:

Hej!
Städar en bokhylla och hittade en intressant bok längst bakom allt annat. Antar att Bjarne hittade den när han rev gamla, gamla Alko på Borgaregatan 10 och att kalendern tillhört handl. Carl Nylund. 

Hälsn.
Elisabet

I dag finns knapapst några handelsmän som annonserar på tyska marknaden, men möjligen gör Prevex och Mirka det. Handeln var livlig på de nordtyska handelsstäderna, så därav annonserade man.


Läs mer:
(Inf. 2018-11-19, rev. 2023-01-20 .)