TERVALAKSO
Pohjanmaalla*


En mera uttömmande analys av tjärbrännandets problematik — den gick ju hårt åt skogarna och var olönsamt för producenterna, finns för övrigt i Aug. F. Soldans "Om tjärbränningen i Finland". Jag har en finsk utgåva utgiven i Helsingfors 1862 i vilken framgår att den är översatt från svenskan. Villstrand nämner den i sin artikel Bottnisk kontakt X. Jag bif. en vinjett ur den.

Skrev Jens-Ole Hedman.


Läs mer:
Tjärbränning i Esse — ett revitaliserat hantverk av Jens-Ole Hedman.

*Tjärdal i Österbotten. Rätt stavning: -laakso.
(Inf. 2004-03-13.)Tillbaka till inledningen.