Nykarleby bolagiserar kraftverket

Inget annat ärendet har väckt sådana passioner, sade stadsdirektör Gösta Willman igår då Nykarlebyfullmäktige efter livlig diskussion beslöt bolagisera kraftverket. Det krävdes två omröstningar och tre års beredning innan man kom till skott.


Beslutet blev att bolagiseringen sker vid årsskiftet. Då blir Nykarleby kraftverk ett aktiebolag som har hand om elproduktion, fjärrvärme samt vatten- och avlopp.
En minoritet i fullmäktige, omröstningen slutade 19-8, ville skjuta fram bolagiseringen ett år. Främsta motiveringen var att bolaget i ytterligare ett år kunde undvika att betala skatt till staten.

Det är dålig strategi att vänta tills man är tvungen att bolagisera, sade SFP:s Jan-Erik Frostdahl och majoriteten gick på den linjen.

Den andra omröstningen gällde avkastningskravet på 200.000 euro per år. Socialdemokraterna med Ronny Ingman i spetsen ansåg att inkomster till staden ska man ta in via skatten, inte på elräkningen.

Också här utspann sig en livlig diskussion om vad som är en rimlig avkastning. Men det hela slutade med att avkastningen godkändes med rösterna 18-9.


Stadens kassa får påfyllning

Ytterligare en omröstning behövdes innan kraftverksaffären var ur världen. Men den tog man redan innan bolagiseringen kom upp. Fullmäktige beslöt att att överföra 2,2 miljoner euro av kraftverkets ackumulerade överskott till stadens kassa.

SFP:s Vald-Erik Granlund var upprörd. För några år sen tog vi ut 4 miljoner och nu igen dräneras kraftverket på pengar.
- Juridiskt kan man ta ut pengarna, men inte moraliskt, sade Granlund. Med det avsåg han att uttaget kommer att överföras på kundfakturan.

Liknande argument framfördes av SDP:s Steven Frostdahl.
- Det är fel att ta ut pengar ur kraftverket för att täcka stadens underskott när vi inte har modet att höja inkomstskatten.

Men också den omröstningen avgjordes med klara siffror 18-9. SFP-gruppens ordförande Roger Frostdahl kommenterade att trots överföringen blir kraftverket ett solitt bolag.


Skatteplanering

I sitt bolagiseringskoncept har staden gjort ”en unik konstruktion” som direktionsordförande i kraftverket, Jan-Erik Frostdahl uttryckte det. Staden behåller kraftverksdammen och får därigenom en årlig skattefri hyra på 370.000 euro, en hyra som är avdragbar för bolaget. Andra är avundsjuka på vår lösning, sade Frostdahl. ”En smått genial lösning” var stadsdirektör Gösta Willmans kommentar.

Till nästa möte i december ska fullmäktige få ta ställning till koncerndirektivet, det vill säga hur man säkerställer att fullmäktige har insyn och kan påverka det nya Nykarleby kraftverk AB. Även den frågan debatterades livligt igår.


yle.fi den 8 november 2013.

Läs mer:
Kraftverket i kapitlet Fakta.
(Inf. 2013-11-08, rev. 2013-11-08 .)