Med pojken på färden


Publiceras senare.

 

 J. R. Backlund (1984) Torpa Matt, Med pojken på färden och Skropel-Jobb.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Skropel-Jobb.
(Inf. 2006-08-10.)