Nedan Leifs första artikel om Alfred Mickelsson. En reviderad och kompletterad artikel finns här:

Alfred från Socklot fick flygcertifikat redan 1918.

 Soklotpojken Alfred.

En av Finlands första flygare


    Den 18 oktober 1893 föddes i Socklot en pojke som skulle bli en av Finlands allra första flygare. Det var nämndemannen och bonden Mickel Jacobsson Nikonen och hustrun Sofia Eliasdotter Drakabacka som fick sitt sjunde barn.
    Makarna Nikonen döpte sin son till Anders Alfred men till vardags kallade man honom Alfred. Då kunde de inte ens i sin vildaste fantasi tro att deras lilla pojke skulle utbilda sig till en av Finlands allra första flygare.
    Men det berättas att Alfred redan som liten var mycket intresserad av flygning. Med egenhändigt tillverkade vingar försökte ha flyga från ladutak och större flyttblock.
    Antagligen var han inte intresserad att överta faderns jordbruk. Den 31 december 1903 lämnade nämligen Alfred hemtorvan i Socklot och flyttade till Jakobstad. Han var då 20 år gammal. Han kallade sig Alfred Michelsson och tillnamnet fick han efter sin far Mickel.
    De kommande åren skulle Alfred få uppleva hur motståndet mot den ryska förtryckarmakten växte sig allt starkare i nejden. Troligen kände han också ett ansvar att försvara Finland mot förryskningen. Eftersom han småningom förenade sig med de vita drömde han om ett fritt Finland.
    I samband med att frihetskriget bröt ut var nämligen Alfred Michelsson en i gruppen av de första åtta som för de vitas räkning sändes till Furusund i Sverige för att avlägga internationell pilotexamen. Vid den här tiden hade de vita inte ett enda flygplan till sitt förfogande, bland de röda fanns dock några ryska plan.
    Vad som fick bondesonen från Socklot att ge sig in på något så äventyrligt som flygutbildning är inte känt. Kanske fascinerades han av den fantastiska uppfinningen som gjorde att man kunde flyga i luften med maskiner. Varje flygplan på den tiden måste ha varit en sensation Och det var minsann inte varje dag ett plan flyg över hans hemtrakter.
    Den 3 mars 1918 var utbildningen i Furusund i Sverige klar och Alfred kunde småningom titulera sig flyglöjtnant.
    Bara tre dagar efter att Alfred Michelsson blivit färdig med sin utbildning kunde armén i Finland ta emot sitt allra första flygplan. Det var den svenska Finlandsvännen Eric von Rosen som donerade ett splitternytt franskt Morane-Sauliner spaningsplan. Planet var av 1912 års modell och tillverkades på licens i Thulins flygplansfabriker i Sverige.
    Huruvida Alfred Michelsson var inblandad i överlämnandet av det första planet till Finland är inte känt. Men Alfred blev efter sin examen kvar i Sverige en tid där han fungerade som mottagare av flygmaterial och övervakade av transporter.
    Den 15 april 1918 hade Alfred återvänt till Finland eftersom han då registrerades i flygvapnets böcker. Han tjänstgjorde främst i samband med grundandet av nya flygstationer i landet.
    Vid den här tiden fanns ännu ingen kompetent flygkommendör för Finlands flygvärn. Därför kom på Mannerheims begäran den erfarna flygofficeren Carl Seber från Tyskland. Och samma dag som Alfred Michelsson skrivs in i flygvapnets böcker utnämner Mannerheim Carl Seber till landets första chef för flygväsendet.

 
Alfred Michelsson.
[Fotograferat hos Dahllöf i Stockholm.
Tillhör Håkan Ahlnäs.]


    I slutet av augusti 1918 anländer löjtnant Alfred Michelsson med sin kommandogrupp, en sergeant och tio beväringar, till Björkö i Finska viken. De skulle inför vintern förbereda överföring i finländsk besittning. Michelsson lyckades bra med sitt uppdrag.
    Redan den 7 december upphöjdes kommandogruppen till rang och värdighet av flygstation. De var dock underställda den tyska kommendanten Carl Seber.
    När Alfred Michelsson efter en tid får order att anmäla sig hos Seber fattar han sitt livs första och viktigaste skriftliga alster av detta slag, nämligen avdelningens dagorder No 1, där han överlämnar befälet av stationen till Julius Gefwert, som just anlänt till Björkö.


"Dagorder N:o 1
Enligt order från chefen för
flygväsendet i Finland reser jag
i morgon till Helsingfors och
utser till min ställföreträdare
fänrik Julius Gefwert.
Björkö den 18.9.1918
Alfred Michelsson
Löjtnant och kommendör för
flygstation IV Björkö."


    Efter uppdraget på Björkö flyttas Alfred till II flygstationen i Helsingfors. Därefter får han olika arbeten på ett flertal flygstationer runt om i landet. Bland annat sköter han flygbataljonens varvskompani i Sandhamn. Hans utnämning till enda kommendör och officer på någon flygstation hade för det mesta inneburit stationens grundande eller upphörande.
    Alfred Michelsson begär avsked från aktiv tjänst den 12 juni 1920. Därefter ägande han sig åt affärsverksamhet i Helsingfors. Han dog som ogift i Helsingfors den 16 februari 1932.
Leif Sjöholm, den 9 januari 1994 i Jeppis.
Håkan Ahlnäs tillhandahöll via Stig Haglund.


Läs mer:
Kauhavakråkor över Nykarleby av Lars Pensar.
Socklot av Thure Sandvik i Den österbottniska byn.
(Inf. 2005-08-22, rev. 2012-01-20 .)